Konference věnovaná ochraně rostlin

Minulý týden skončila na na České zemědělské univerzitě v Praze 20. česká a slovenská konference o ochraně rostlin.

Třídenní akce byla věnována všem oblastem ochrany rostlin a končila odborným seminářem Pesticidy v životním prostředí. Kromě jiných přednášejících na něm vystoupil také Ing. Michal Hnízdil z ministerstva zemědělství. Jak uvedl, zákaz využívání některých neonikotinoidů v řepce od roku 2013 vedl meziročně k 30% nárůstu výskytu dřepčíka olejkového. Také výskyty škůdců v plodině jsou časnější. Meziročně také stoupla spotřeba insekticidů ze skupiny organofosfátů a pyretroidů. Mírně vzrostl také nárůst otrav včel insekticidy používanými v řepce, a to z 37 případů v roce 2013 na 52 v roce 2014. Jak ale konstatoval Ing. Dalibor Titěra, CSc., z Výzkumného ústavu včelařského v Dole, v současné době nelze nijak hodnotit vliv zákazu neonikotinoidů na včelstva čistě proto, že není dostatek údajů. Připomněl také, že počty otrav včelstev meziročně kolísají.

Před začátkem semináře předal Ing. Vladimír Řehák, CSc., předseda České společnosti rostlinolékařské cenu akademika Blattného manželům Skuhravým. Výsledky Marcely a Václava Skuhravých se významně uplatnily v zemědělské praxi, týkaly se hlavních škůdců zemědělských plodin.*

 

Podrobnosti najdete v některém z dalších čísel týdeníku Zemědělec

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *