Konference se širokým záběrem

Aktuálním poznatkům v pěstování, šlechtění a ochraně rostlin a zpracování produktů byla věnována mezinárodní konference, která minulý čtvrtek proběhla v Brně.

Akci pořádá Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o., spolu s dalšími organizacemi. Letos proběhl již patnáctý ročník, uvedl RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., ředitel ústavu. Ve svém vystoupení, věnovaném roli rostlinolékaře v moderní zemědělské produkci, připomněl, že je dnes na světě 7,3 mld. lidí, k roku 2050 se očekává nárůst na 9 mld. Dnes také denně umírá 26 500 lidí hlady denně. RNDr. Nedělník upozornil, že pokud mají lidé hlad, existují tři možnosti reakce: revolta, migrace nebo smrt a je tedy potřeba počítat s tím, že hladový svět je nebezpečný svět. Konstatoval také, že svět produkuje dost potravin pro všechny, ale mnozí se k nim nedostanou z politických, ekonomických i logistických důvodů. V současné době také platí, že stagnuje nebo klesá výměra zemědělské půdy a roste cena potravin, a to nejen kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám, ale také v důsledku zvýšené poptávky v rychle rostoucích ekonomikách.

Co se týká České republiky, připomněl nepříliš příznivý vývoj kvality půdy a někdy příliš iracionální vnímání rizik spojených s přípravky na ochranu rostlin veřejností. Na příkladu některých mykotoxinů také ukázal, že akutní toxicita je u nich o několik řádů vyšší než toxicita fungicidních látek, které se používají na ochranu proti jejich producentům. Soudí, že je potřeba dále investovat do modernizace zemědělství a zemědělského výzkumu, intenzivně šlechtit odrůdy, optimalizovat technologické vstupy včetně využívání geneticky modifikovaných organismů a podporovat trvale udržitelné zemědělství. Hlavní budoucnost je podle RNDr. Nedělníka v integrované ochraně rostlin. Shrnul také priority zemědělského výzkumu.

Na úvod akce vystoupil také Ing. Václav Hlaváček, viceprezident Agrární komory ČR. Připomněl, že pokračuje práce na vodním generelu se zapojením vysokých škol. Opatření pro zlepšení současného stavu, která z toho vyplynou, by měla být známa příští rok. Konstatoval také, že současný stav hospodaření není trvale udržitelný. Podle něj je potřeba zákon regulující prodej půdy, ale v současné době není pro jeho přijetí v Parlamentu ČR politická vůle. Soudí také, že by měla být ze zákona povinná účast ve fondu nepojistitelných rizik, aby fungoval, jak má.

Dvoudenní konference byla věnována širokému spektru témat, sborník z akce vychází na CD v časopisu Úroda č. 12/2015.

 

Další podrobnosti přineseme v některém z následujících čísel týdeníku Zemědělec.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *