Komplexně na ochranu kukuřice

Snad nemohou být dvě sezóny z hlediska průběhu počasí více odlišné než právě ty dvě minulé. Vlhký rok 2014 a extrémně suchý rok 2015 – každý z nich vyžadoval jiné přístupy v pěstování kukuřice. Jedno však měly společné, a to fungicid Quilt Xcel.

Vysoký podíl kukuřice v osevních plánech ve spojitosti s častým zastoupením obilnin v nich s sebou nese jistá rizika z hlediska nárůstu výskytu a následného šíření chorob a škůdců kukuřice. Vedle spály kukuřice jde o celou řadu chorob, které nevykazují viditelné symptomy na kukuřici, ale svým působením mají negativní dopady na výnos.

Samostatnou kapitolu představují choroby, jež vedle vlivu na kvantitu výnosu výrazně zhoršují jeho kvalitu, a to produkcí mykotoxinů. Právě mykotoxiny jsou úzce spjaty s výskytem fuzarióz, které mohou infikovat kukuřici v různých fázích jejího růstu.

Všeobecně se však za nejvýznamnější katalyzátor počátku infekce považuje poškození rostlin larvami zavíječe kukuřičného v kombinaci s vlhčím průběhem počasí a také horší vitalitou rostlin způsobenou stresovými podmínkami v průběhu celé vegetace.

Quilt Xcel

Quilt Xcel je dvousložkový systemický fungicid (účinné látky azoxystrobin + propiconazol) s kurativním a preventivním účinkem a širokým spektrem kontrolovaných chorob v kukuřici. Vedle své fungicidní aktivity vyvolává v rostlině také změny na fyziologické úrovni, které jí následně umožňují snadněji zvládat působení stresorů v podobě sucha, chladu či vysokých teplot. Přínos aplikace přípravku Quilt Xcel můžeme v tomto ohledu pozorovat v podobě silnějšího a pevnějšího stébla a lépe doopylených špiček palic. Oddálené stárnutí listů (green efekt) nastolené působením účinné látky azoxystrobin umožňuje delší a efektivnější ukládání asimilátů do sklízené hmoty.

Ke snížení infekčního tlaku chorob a omezení dopadů působících stresorů může výrazně pomoci Quilt Xcel. Avšak poranění rostliny škůdci, a tím vytvoření vstupní brány do rostliny, zamezit nedokáže. V tomto směru může pomoci insekticid Ampligo.

Ampligo

Ampligo je dvousložkový insekticidní přípravek (účinné látky chlorantraniliprol + lambda-cyhalothrin) s nízkým dávkováním a flexibilním použitím určený pro kontrolu všech vývojových stadií zavíječe kukuřičného a dospělců bázlivce kukuřičného v porostech kukuřice. Kombinace rychlého nástupu účinku a dlouhodobého reziduálního působení i za vysokých teplot a vysoká odolnost vůči smyvu deštěm zabezpečují spolehlivou ochranu kukuřice v období letních měsíců. Ampligo nepřímo omezuje napadení kukuřice chorobami, a tím snižuje obsah mykotoxinů v produkci i v potravním řetězci. Ampligo obsahuje moderní formulaci stabilní suspenze mikrokapsulí se ZEON technologií.

Zkušenosti a doporučení

Společnost Syngenta doporučuje pro maximální efektivitu a snížení mechanického poškození kukuřice použít tank-mix obou zmíněných přípravků Quilt Xcel 1 l/ha a Ampligo 0,2 l/ha. Zkušenosti ze suchých, teplých a také chladnějších, vlhčích lokalit v České republice ukazují pozitivní vliv na výnos a kvalitu kukuřice.

Přípravek Quilt Xcel lze aplikovat i v raných fázích růstu kukuřice, přesněji od BBCH 30, což je počátek prodlužovacího růstu. U různých hybridů k němu dochází zhruba od fáze 9.–11. pravého listu. Tato fáze aplikace je tedy dostupná i pro nižší postřikovače. Velmi dobrým důkazem jsou i některé výsledky ze suchého roku 2015 z lokality Břeclav (graf).

RNDr. Ondřej Skala

Syngenta Czech s. r. o.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *