Klíčem k vysokému výnosu je odrůda

Polní dny, které proběhly během června, nabídly pěstitelům širokou škálu polních plodin. Bylo možné na jednom místě a ve stejných podmínkách porovnat vzhled, kondici a zdravotní stav většiny odrůd na trhu. Největší prostor byl tradičně věnován ozimé pšenici.

V každém regionu bylo možné si na některém z polních dnů prohlédnout odrůdy Bernstein, Gordian a Pankratz, výnosově a kvalitativně silné pšenice z nabídky firmy BOR, s. r. o.

Bernstein

Polopozdní odrůda Bernstein patří do skupiny nejkvalitnějších pekařských pšenic kategorie E. Byla v České republice registrovaná v roce 2015. Má vynikající kvalitu zrna a díky tomu byla už v roce registrace zařazena do skupiny potravinářské pšenice ‚Penam doporučuje‘. Dokáže velmi efektivně zabudovat dodaný dusík, obsah dusíkatých látek proto při vysokém výnosu neklesá tak výrazně jako u některých jiných odrůd (obsah dusíkatých látek v tříletém průměru činí 14,8 %). I další parametry kvality jsou výborné – pádové číslo je velmi vysoké s velmi dobrou stabilitou i při horších podmínkách v době sklizně.

Bernstein má vyšší rostliny s pevným stéblem, které zajišťuje vysokou odolnost proti poléhání (polní hodnocení bylo 8). Zimovzdornost je na střední úrovni, stav porostu po zimě 2011/2012 byl hodnocen šesti body. Velmi dobrý zdravotní stav s vyrovnanou odolností proti všem důležitým chorobám se potvrdil na těch polních dnech, kde bylo možné porovnat parcelky s fungicidním ošetřením s ne­ošetřenou kontrolou. Velmi malé rozdíly v těchto dvou variantách dobře demonstrují vyrovnaný zdravotní stav rostlin. Bernstein má vyšší stupeň rezistence vůči fuzariózám klasu a vykazuje nižší obsah DON v zrnu.

Nespornou výhodou odrůdy je možnost pěstování i ve vláhově méně příznivých oblastech. V Rakousku je doporučen pro panonské suché oblasti a právě tam dosahuje nejvyšších výnosů v kategorii odrůd nejvyšší pekařské kvality.

Bernstein je odrůda klasového typu, která tvoří výnos vysokým počtem zrn v klasu a vysokou hmotností zrn. Velké klasy a vyšší porost – to byly poznávací znaky této odrůdy na polních dnech i na provozních plochách.

Gordian

Pšenice Gordian patřila na polních dnech k nižším odrůdám, ale o to větší budila zájem pěstitelů. Tato polopozdní odrůda ze šlechtění firmy Syngenta dokáže velmi dobře uplatnit svůj vynikající výnosový potenciál jak v intenzivních pěstitelských podmínkách, tak při nižší míře chemické ochrany. Výborný zdravotní stav, nepoléhavost, plasticita a velmi dobré hospodaření s vodou – díky této kombinaci je výnosově silná ve všech oblastech pěstování, včetně vláhově méně příznivých lokalit. Vitální rostliny mají také velmi dobré přezimování – stav porostů po zimě 2011/2012 byl hodnocen 7,5 body. Odrůda neměla v minulých letech problém ani s vyšším infekčním tlakem rzi plevové (polní hodnocení bylo 7).

Gordian byl zařazen do kategorie B – pekařská kvalita chlebová. Pro zařazení do vyšší pekařské kategorie nevyhověl pouze v hodnotách objemové výtěžnosti pečiva a sedimentačního Zelenyho testu. Ovšem v parametrech důležitých pro výkup zrna měl a stále má výborné výsledky na úrovni odrůd A až E (tabulka). Také proto roste zájem o jeho pěstování u nás.

Tuto odrůdu lze díky jejím vlastnostem pěstovat s velmi příznivými ekonomickými výsledky. To prokázala v minulém roce v soutěži pěstitelských technologií v Kroměříži, kde obsadila první místo. Je možné ji s úspěchem použít pro pozdní termíny setí. Je to spolehlivá odrůda bez pěstitelských rizik, s jistotou výnosu bez vlivu ročníku či stanoviště.

Pankratz

 

Novou odrůdou na letošních polních dnech byl Pankratz registrovaný v roce 2015. Jedná se o polopozdní až pozdní pekařskou odrůdu kvality A s vysokou objemovou hmotností, vysokým číslem poklesu a příznivým obsahem dusíkatých látek.

Předností je výborná odolnost proti poléhání (8). Také zimovzdornost je na vysoké úrovni, což dokládá hodnocení porostů po zimě 2011/2012, kde dosáhla 7,7 bodu. Vyrovnaný zdravotní stav odrůdy Pankratz nevyžaduje fungicidní ochranu porostů na extrémně vysoké úrovni. Podle stavu porostu, infekčního tlaku a pěstitelských podmínek je možné vhodnou strategií chemické ochrany docílit příznivé ekonomiky pěstování této odrůdy.

Rostliny jsou nižší, mají drobnější zrno a hlavním výnosotvorným prvkem je vysoký počet produktivních klasů. Pankratz dosahuje vysokých výnosů ve všech oblastech pěstování, zejména v chladnějších. Ve víceletém průměru let 2012–2015 byla tato odrůda v pokusech Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) v řepařské oblasti na Moravě a v bramborářské oblasti nejvýnosnější odrůdou mezi pšenicemi v kvalitativní skupině A. Je to nová pšenice v pekařské kvali­tě A s výbornými výsledky prověřenými v podmínkách ČR. Možná na první pohled nezaujme velkými klasy jako odrůda Bernstein, ale o to víc potom překvapí svým vysokým výnosem.

Uvedené odrůdy jsou díky svým výsledkům v pokusech ÚKZÚZ zařazené na Seznam doporučených odrůd pšenice ozimé pro rok 2016, Gordian jako odrůda doporučená v základním sortimentu, Bernstein a Pankratz jako odrůdy předběžně doporučené. Jsou to kvalitní, výnosově silné a spolehlivé odrůdy pro široké využití, prověřené u nás i v dalších evropských státech.

Gordian – výsledky hodnocení kvality (ÚKZÚZ)

Rok  Číslo poklesu

(s)

Obsah
N-látek
(%)
Objemová hmotnost

(g/l)

Sediment. Zelenyho test

(ml)

2012 399 13,7 778 41
2013 385 13,0 805 36
2014 371 12,2 790 35
2015 391 12,3 828 40

Ing. Anna Poubová

B O R , s. r. o.

Foto:

Bernstein na polním dnu v Kroměříži (21. června 2016)

Odrůdy v Nabočanech na výstavě Naše pole (10. června 2016)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *