Každoročně vysoké výnosy ječmene

Hybridní ječmeny Hyvido už čtvrtým rokem přesvědčují pěstitele o tom, že dokážou svým výnosem překonat liniové materiály. Díky tomu je jich na českých polích stále více. V letošním roce navíc dva vyzkoušené hybridy Galation a Wootan doplní novinka Mercurioo, u kterého je navíc vysoký výnos spojen s vyšší zimovzdorností.

Potenciál hybridních ječmenů testujeme ve velkých provozních pokusech po celé republice už několikátým rokem. Průměrné výsledky dokazují každoročně to samé – hybridy jsou schopny překonat liniové materiály v průměru o jednu tunu. Přesvědčili jsme se o tom dokonce i v minulém roce, kdy výnosy liniových materiálů byly skutečně rekordní. Průměrné výnosové výsledky z posledních dvou let ukazují grafy 1 a 2.

Čím to je, že jsou hybridy výnosnější?

Hybridní rostlina v sobě nese díky heteróznímu efektu nejlepší vlastnosti z mateřských linií. Pro hybridy je typický výkonný kořenový systém, který je schopen vyživit mohutnou rostlinu. Díky tomu rostlina lépe využívá všechny živiny a umí lépe hospodařit s vodou. Všechny tyto vlastnosti potom vedou k vyšším výnosům v porovnání s liniovými odrůdami. Vysoký výnos je pro všechny hybridy společný. V dalších parametrech lze mezi nimi nalézt rozdíly.

Hyvido Galation – stabilní výnos, pevnost stébla

Tento hybrid se stal nejprodávanějším materiálem. Jde o kompenzační typ, který kromě vysokých výnosů vyniká zlepšenou pevností stébla. Dále je pro něj charakteristický velmi dobrý zdravotní stav. Klasy často nemá tak velké jako ostatní hybridy, ale díky velké odnožovací schopnosti je vysoký výnos zajištěn jejich velkým počtem.

Hyvido Wootan – nová dimenze vysokého výnosu

 

Tento hybrid vyniká mimořádně velkým klasem. Je to jediný z hybridů registrovaný i v ČR, přičemž v národních registračních pokusech dosáhl nejvyššího výnosu v obou variantách testování. Kvůli velikosti klasu doporučujeme při pěstování této odrůdy nepodcenit regulaci růstu, ale vzhledem k vysokým výnosům se tato investice jistě vyplatí.

Hyvido Mercurioo – výnos, zimovzdornost, regenerace

Jde o novinku mezi hybridy, která bude pěstitelům k dispozici poprvé letošní podzim. Tento hybrid je kompenzačního typu s velkým počtem odnoží, ale zároveň i jeho klasy jsou velké. Jeho největší předností je ale zimovzdornost, která je u něj nejvyšší. Další velkou předností je regenerace, což znamená, že v případě nějakého poškození rostlina lépe kompenzuje případné ztráty. Tato vlastnost byla doposud výrazná u hybridu Zzoom, který pěstitelé dobře znají. Novinka Mercurioo je v mnoha směrech právě hybridu Zzoom dosti podobná. Nicméně se jedná o hybrid nové generace, který stejně jako v případě Wootanu přináší vyšší výnos.

Jedinečná nabídka

Obrovskou předností hybridů Hyvido je jejich špičkové moření. Společnost Syngenta je unikátní v nabídce vlastního osiva i s vlastním ošetřením. Hybridní ječmeny Hyvido je možné zakoupit namořené insekticidním přípravkem Cruiser 350 FS a novinkou v oblasti fungicidních mořidel Celest Trio. Díky tomu jsou tak rostliny spolehlivě ochráněny v počátcích své vegetace v té nejvyšší kvalitě.

Ing. Eva Kabylová

Syngenta Czech s. r. o.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *