Archiv pro rubriku: Pícniny

Filtr

Pastva a zastoupení jetelovin v TTP

Pastva zvířat je nejstarším způsobem využívání trvalých travních porostů. Ve srovnání se sečným využitím má řadu výhod. Mimo posekání nedopasků odpadají náklady na sklizeň, zvířata spásají mladší a kvalitnější píci, pohybují se na čerstvém vzduchu, ale jsou zde i nevýhody. Pohybem totiž ztrácejí zvířata část energie, ovlivňuje je počasí, jsou...

Kategorie: Pícniny

V Hradci se hovořilo o kukuřici

Jeden ze série seminářů společnosti KWS OSIVA, s. r. o., s názvem Kukuřice v praxi 2016 se uskutečnil ve středu v Hradci Králové. Zahájení se ujal jednatel společnosti Ing. Karel Prokeš, o sortimentu osiv kukuřice pohovořila Ing. Ludmila Kačicová, prezentaci na téma Vliv organické hmoty na hospodaření půdy s vláhou...

Kategorie: Pícniny, Přehlídky a semináře

Moderní technologie v Nabočanech

Téměř 90 vystavovatelů, především z řad prodejců zemědělské techniky, majitelů a zástupců odrůd a firem zaměřených na ochranu a výživu plodin, se zúčastnilo výstavy Naše pole, která proběhla v Nabočanech na Chrudimsku. Nechyběly ani vysoké školy a výzkumné ústavy a nabídka regionálních potravin z východních Čech. Celá akce probíhala na...

Kategorie: Naše pole, Obiloviny, Ochrana rostlin, Odrůdy, Olejniny, Pícniny, Polní dny, Půda, Travní porosty, Výživa rostlin

Kvalita píce kostřav rákosovitých

Kostřava rákosovitá v původní plané formě je mohutná tráva s převážně širokými a drsnými listy. V myslích našich pěstitelů je zafixováno přesvědčení, že vytváří hrubou píci s horší stravitelností. Pokud se ale podíváme na kostřavu rákosovitou v celosvětovém pohledu, vidíme jeden z nejčastěji pěstovaných druhů trav. Zejména v USA představuje...

Kategorie: Pícniny

Méně známé pícniny čeledi bobovité

Čeleď Fabaceae, česky bobovité (motýlokvěté, luštinaté) je třetí největší (co do množství zástupců) a patří do ní 730 rodů a 19 400 druhů. Vyskytují se téměř na celém světě s výjimkou vodního prostředí. Jedná se o byliny nebo dřeviny (stromy, keře, polokeře), na jejichž kořenech se převážně vyskytují hlízky s...

Kategorie: Pícniny