Archiv pro rubriku: Okopaniny

Filtr

Pěstování brambor v ČR

V České republice v hospodářském roce 2013/2014 pokračoval trend snižování produkční plochy brambor. Meziročně klesly produkční plochy brambor celkem (se zápočtem ploch domácností) o 2,6 % na 29,3 tis. ha. Z důvodu snížení produkční plochy a hektarového výnosu se snížila produkce brambor o 19,6 % na 647 tis. tun.

Kategorie: Okopaniny

Úroda brambor s velkými nadějemi

Loňská pěstitelská sezóna bramborům na našem území příliš nepřála. V letošním roce je situace zcela opačná a očekává se dobrá úroda. Předpokládá se, že se výnosy brambor v České republice budou pohybovat na vysoké úrovni. To alespoň platilo v polovině července, kdy se uskutečnil ve Velharticích seminář zaměřený právě na...

Kategorie: Okopaniny

Pěstování brambor

V poslední době dochází k poklesu pěstebních ploch brambor. Přitom brambory jsou tradiční a hlavně důležitou plodinou nejen pro výživu obyvatelstva, ale i z pohledu zachování rozmanitosti osevního postupu a dodržení správně agrotechniky u dalších plodin. Přes problémy v tomto sektoru u nás stále funguje Výzkumný ústav bramborářský. Jeho aktivity...

Kategorie: Okopaniny

Tradiční setkání bramborářů na Vysočině

Konec září se nese v duchu tradičního setkávání příznivců brambor. Firma Medipo Agras H. B., spol. s r. o., Havlíčkův Brod, ve spolupráci s dceřinou Euro Agras, s. r. o., Ústředním bramborářským svazem a dalšími odbornými organizacemi uspořádala minulý týden polní den o bramborách, kde si příchozí mohli vyslechnout nejen...

Kategorie: Okopaniny

Háďátka a řepa – to nejde dohromady

Na programu mezinárodní konference uspořádané osivářskou firmou SESVanderHave v německém Wormsu byla tématem číslo jedna ochrana cukrové řepy proti malému, ale poměrně významnému škůdci – háďátku řepnému (Heterodera schachtii). Dalšími tématy bylo šlechtění cukrovky nejen na výnos nebo cukernatost, ale i tolerantních odrůd vůči tomuto patogenu.

Kategorie: Konference, Okopaniny, Osivo

Zlatý klas s kytičkou pro Výzkumný ústav bramborářský

Topinambur je podle ředitele Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s. r. o., Ing. Jaroslava Čepla, CSc., nedoceněnou plodinou. To už však neplatí po letošním mezinárodním agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích, kde obdržel Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., nejvyšší ocenění mezi Zlatými klasy – Zlatý klas s...

Kategorie: Okopaniny, Přehlídky a semináře

Brambory Regionální potravinou

Již pátým rokem uděluje Ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům značku Regionální potravina. Potřetí v historii konání této akce si značku Regionální potravina Kraje Vysočina odnesly brambory – Konzumní brambory z Vysočiny, odrůda Granada (v roce 2011 Balené brambory Vysočina, salátové, odrůda Princess, v roce 2012 Keřkovské rohlíčky z...

Kategorie: Okopaniny

Velhartické odrůdy jdou do čela

Tradiční Polní den o bramborách v České Bělé na Havlíčkobrodsku přilákal i letos mnoho pěstitelů brambor, kteří zaplnili téměř celý sál kulturního domu. Pořadatel –tamní šlechtitelská stanice VESA – se zabývá množením sadby velhartických odrůd a v menší míře i produkcí konzumních brambor. Stěžejními konzumními odrůdami jsou domácí Magda, Monika,...

Kategorie: Okopaniny