Archiv pro rubriku: Odrůdy

Filtr

Dekalb hybrid – vysoké výnosy a rychlé uvolňování vody ze zrna

Letošní sklizeň kukuřice začala velice pozitivně sklizní silážní kukuřice, kde pouze málokdo mohl být nespokojený. Produkce hmoty byla snad všude vyšší, než se očekávalo, ale mnohdy i překonala dvojnásobek loňské sklizně. Očekávalo se, že i výnosy zrna budou vysoké, ale počasí poněkud zamíchalo kartami, když nastal dlouhý, vlhký a poměrně...

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Prioritou je šetřit půdní vláhu

Soukromý zemědělec Rostislav Jones hospodaří v Novém Dvoře u Křepic nedaleko Hustopečí u Brna a specializuje se na pěstování zrnové kukuřice. Pokud se dodržují všechny agrotechnické zásady, lze podle něj i v klasickém způsobu hospodaření pěstovat tuto plodinu jako monokulturu bez extrémního výskytu chorob a škůdců.

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Zisk zemědělcům, to je, oč tu běží

Následující informace jsou určeny pro ty, kteří chtějí dosáhnout při pěstování kukuřice na zrno maximálního zisku v každém ročníku a zároveň si uvědomují, že kromě přímých tržeb získávají navíc to nejcennější pro půdu, na které hospodaří, a to organickou hmotu z velkého množství zapravených posklizňových zbytků.

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Silážní kukuřice nejen na Vysočinu

Zostřující se konkurence nutí zemědělce hledat stále nové zdroje rezerv, aby v nelítostném boji přežili. Pro živočišnou výrobu to platí dvojnásob. Každý pěstitel kukuřice na siláž řeší nejprve výběr správného silážního hybridu, potom stanovení optimální silážní zralosti a končí sklizní, následuje konzervace, správné uložení produkce do silážních žlabů, její vybírání...

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy, Polní dny

Nová značka kvality hybridů kukuřice

Pátý ročník akce Slunečník byl ve znamení nové technologie pěstování kukuřice PowerCell 2015. Zájemci mohli zhlédnout nabídku odrůd kukuřice, slunečnice, čiroku, ale i cukrové řepy. Společnost Syngenta Czech s. r. o. nabízí kromě osiva významných zemědělských plodin i přípravky na jejich ochranu a reaguje tak na veškeré požadavky pěstitelů.

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin, Odrůdy, Olejniny, Polní dny

O registraci hybridů kukuřice

Tématem listopadového čísla časopisu Farmář je kukuřice. V úvodním rozhovoru jsme si povídali s Ing. Markem Povolným z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, který má na starosti odrůdové zkušebnictví hybridů kukuřice. Podle něj lze za nejvýznamnější změnu ve zkoušení kukuřice od roku 2000 považovat postupné zavádění a rozšiřování parametrů...

Kategorie: Odrůdy

Agrofórum nejen pro pěstitele kukuřice

Cílem každého pěstitele je dosáhnout co nejlepších výsledků. Proto společnost Soufflet Agro, a. s., připravila pro zájemce sérii tradičních polních setkání pod názvem Agrofórum. Ve Všestarech na Královéhradecku představila stálice i novinky mezi hybridy kukuřice Maïsadour a Selekta, k vidění však byly i odrůdy slunečnice nebo jetelotravní směsi. Pěstitelé se...

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy, Přehlídky a semináře

Zlatý klas pro kolekci českých odrůd česneku

Během šestadvaceti let se Ing. Janu Kozákovi z Poběžovic u Holic podařilo vyšlechtit jednadvacet odrůd česneku a za jejich jedinečnou kolekci si právem odnesl z českobudějovického výstaviště Zlatý klas. Jednotlivé odrůdy pojmenovává po svých dětech, kterých má opravdu požehnaně – rovnou desítku, či po svých blízkých.

Kategorie: Odrůdy