Archiv pro rubriku: Ochrana rostlin

Filtr

Význam polních robotů stoupá

V rámci DLG-Feldtage 2014, které se konaly v červnu v Německu, se mohli zájemci více dozvědět o polních robotech, bezpilotních vzdušných systémech a dronech. Poprvé se tam řešil potenciální význam této nově nastupující technologie, která má zpřesnit a ulehčit práci v zemědělství. Zájemci si mohli v rámci pořádané soutěže prohlédnout...

Kategorie: Agrotechnika, Ochrana rostlin, Polní dny

Nové složení i formulace

Ing. Petr Šmída ze společnosti Bayer s. r. o. představil na polním dni v Libčanech nový postemergentní herbicid do kukuřice MaisTer power. Tento přípravek, který připravuje společnost Bayer CropScience pro rok 2015, obsahuje tři osvědčené účinné látky a safener v optimálním poměru.

Kategorie: Ochrana rostlin

Ochrana plodin názorně

V Kněževsi u Prahy proběhl tradiční polní den společnosti BASF spol. s r. o. Na této lokalitě se pěstitelé a zájemci o nové informace z oblasti ochrany plodin sešli již po šestnácté. Na čtyřech blocích s ozimou pšenicí, ozimou řepkou, jarním ječmenem a kukuřicí mohli porovnávat různé varianty ochrany plodin...

Kategorie: Ochrana rostlin

Jarní ječmen pod čtverou ochranou

Ing. Libor Svatoň, zástupce společnosti BASF, spol. s r. o., představil návštěvníkům Našeho pole nový herbicidní přípravek Biathlon 4D. Obsahuje účinné látky florasulam a tritosulfuron. Tato herbicidní novinka se vyznačuje čtyřmi rozměry boje proti plevelům v obilninách. První z nich je flexibilita aplikace. Široké aplikační okno tohoto přípravku umožňuje pěstiteli...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin, Polní dny

Expozice nabitá novinkami

V expozici společnosti Syngenta Czech s. r. o., která se výstavy Naše pole účastní pravidelně, nalezli návštěvníci širokou nabídku odrůd a fungicidních sledů. Specialitou je projekt Pastva pro včely, jehož cílem je podpora opylovačů a dalších druhů užitečného hmyzu. Tyto kvetoucí směsi (k dispozici jsou dvě jarní – pro sušší...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin, Polní dny