Archiv pro rubriku: Obiloviny

Filtr

Pětadvacátý polní den v Branišovicích

Ucelená nabídka odrůd ozimé pšenice, tradičně vysoká návštěva a sucho. To byly základní atributy Polního dne v Branišovicích, který uspořádala firma RAGT Czech, s.r.o. a VP Agro, spol. s r. o. Letos se jednalo o pětadvacátý ročník, a přestože celá řada odrůd odolává nedostatku srážek poměrně dobře, v letošním roce...

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy, Polní dny

Virová choroba: čárkovitost pšenice

Čárkovitost pšenice je virová choroba s rozšířením ve všech regionech pěstování pšenice. Původcem je virus čárkovité mozaiky pšenice (WSMV – Wheat streak mosaic virus) patřící k potyvirům. V současnosti se u nás podle odborníků z Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV) vyskytuje roztroušeně a v teplejších oblastech lze nalézt ojediněle i...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Odnožování ozimé pšenice v agroekologických podmínkách ČR

Z širšího hlediska je pod pojem odnožování neboli větvení zahrnována (v případě většiny semenných plodin) tvorba postranních (bočních) prýtů (větví, odnoží, šlahounů, pazochů), vznikajících z úžlabních nebo adventivních pupenů, často na bázi stonků (lodyh), někdy i kořenů a listů. Zmíněné pupeny jsou pod dvojitou inhibiční kontrolou, a to listů, v...

Kategorie: Obiloviny

Nová technika pro výrobu krmiv

Jednou z podmínek udržení živočišné výroby ve společnosti MORAS, a. s., je vlastní míchárna krmných směsí. V poslední době se podařilo do tohoto provozu investovat a společně s firmou Agroing Brno vybudovat moderní linku na výrobu krmných směsí. Výsledkem je větší kapacita výroby, možnost granulace a provoz zohledňující požadavky životního...

Kategorie: Obiloviny, Skladování

Hodnocení netradičních druhů jarních pšenic

Odborníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v rámci tříletého testování zhodnotili soubor genetických zdrojů pšenice jednozrnky, dvouzrnky, jarní špaldy a přesívkových forem pšenice seté z pohledu vybraných morfologických, biologických a hospodářských znaků. Ty porovnaly s kontrolními odrůdami pšenice seté. Na základě tříletých výsledků posoudili také vhodnost a využitelnost genetických zdrojů...

Kategorie: Obiloviny

Šlechtitelská stanice slaví výročí

Zhruba jeden milion eur stojí vyšlechtění jedné odrůdy. Uvedl to v souvislosti se šlechtěním ječmene Ing. Pavel Kutmon, ředitel společnosti Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., u příležitosti semináře k oslavě 70. výročí založení Šlechtitelské stanice v Hrubčicích, který proběhl včera v Prostějově.

Kategorie: Obiloviny