Archiv pro rubriku: Obiloviny

Filtr

V Německu čekají o čtvrtinu nižší sklizeň pšenice

Směrem dolů zkorigoval Německý zemědělský svaz prognózu sklizně. Místo původně avizovaných 41 mil. t obilovin očekává jen 36 mil. t. Svaz dodává, že nová čísla se ve velké míře opírají o konkrétní výsledky sklizně. Předseda svazu Joachim Rukwied vyzval spolkové země k činnosti. Mnozí zemědělci podle něj potřebují rychlou podporu....

Kategorie: Obiloviny

Ječmenice písečná – užitková rostlina Islandu

Ječmenice písečná (Leymus arenarius) je vytrvalá tráva rostoucí na pobřežních dunách a jiných písčitých substrátech v severní Evropě, na Islandu, na pobřeží Baltského moře a částečně i v Grónsku, kde se setkává s blízce příbuznou ječmenicí měkkou (L. mollis). Z ní se podle některých teorií vyvinula polyploidizací. Vzhledem k malé...

Kategorie: Obiloviny

K vidění byl široký sortiment ozimů

Ucelenou přehlídku odrůdových a technologických pokusů ozimých a jarních obilnin, kukuřice a směsí meziplodin si mohli prohlédnout návštěvníci prvního moravského Polního dne společnosti SOUFFLET AGRO a. s. Ten se konal v Rostěnicích u Vyškova. Nouze nebyla ani o novinky mezi odrůdami ozimů, u pšenice si zaslouží zdůraznit Futurum a KWS...

Kategorie: Nezařazené, Obiloviny, Odrůdy

Nové i osvědčené odrůdy z Hrubčic

Demonstrační pokusy tradičního polního dne společnosti Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., na Šlechtitelské stanici Plant Select v Hrubčicích zahrnovaly odrůdy nejvyšší potravinářské jakosti, krmné i jarní přesívkové. Z novinek se představily LG Magirus, LG Imposanto, Airbus, Frisky a Sheriff.

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Výživa ozimých obilnin na podzim

Při základním hnojení obilnin je podle Ing. Evy Kunzové, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby nutné zohlednit agrochemické vlastnosti půdy a respektovat specifické požadavky jednotlivých odrůd na výživu. Ozimou pšenici řadíme mezi plodiny se střední potřebou živin. Významnou úlohu pro zajištění optimálního růstu a vývoje pšenice v podzimním období má...

Kategorie: Obiloviny

Technologie má oživit osevní postupy

V rámci polního dne společnosti SOUFFLET AGRO v Rostěnicích bylo kromě ozimů představeno také portfolio jařin. Velký zájem byl i o pásy meziplodin, kterým se věnuje projekt Soilteq, jehož hlavní myšlenkou je trvale udržitelné hospodaření na zemědělské půdě. Představil se například i systém precizního hnojení AgriDRON nebo vlastní produktové řady...

Kategorie: Agrotechnika, Meziplodiny, Obiloviny, Odrůdy

Odnožování ozimé pšenice v agroekologických podmínkách ČR

Pšenice, podobně jako většina trav, má velkou schopnost tvořit vedle hlavního stébla odnože. Potenciál vytvářet vedlejší stébla je významně ovlivněn (v podstatě dán) vztahem růstu a vývoje rostliny. Faktory zpomalující vývoj rostliny, respektive diferenciaci jejího vzrostného vrcholu, podporují růst (tvorbu vegetativní hmoty), a tím i odnožování.

Kategorie: Obiloviny

Choroby kořenů obilnin

Kořeny jsou pro rostliny základním orgánem, bez kterého není možný dostatečný příjem vody a živin. Zdravé kořeny jsou tak nenahraditelné pro celkový dobrý růst, bez zdravých kořenů nemůže rostlina podat požadovaný výkon – výnos. Při jejich snížené činnosti logicky dochází ke stagnaci nebo i snižování průměrných výnosů a je snaha...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Obchodují i s použitou technikou

Akciová společnost BayWa patří mezi mezinárodní firmy, zabývá se obchodem a službami. Mezi klíčové segmenty patří zemědělství, energetika a stavebnictví. Jednou z oblastí, ve které také podniká, je burza použité zemědělské techniky. Internetový portál www.baywaboerse.com, na kterém zemědělci mohou stroje vyhledávat, prezentovala společnost na veletrhu Techagro.

Kategorie: Obiloviny, Olejniny

V Německu čekají nižší sklizeň ozimů

Podprůměrnou sklizeň obilnin očekává letos v Německu kvůli převládajícímu suchu v mnoha oblastech Německý zemědělský svaz. Pohybovat by se měla kolem 41 mil. t. obilovin. Některé podniky podle prezidenta svazu Joachima Rukwieda porosty vůbec nesklízely na zrno, nýbrž řezačkou.

Kategorie: Obiloviny, Olejniny