Archiv pro rubriku: Meziplodiny

Filtr

Opomíjený význam vytrvalých pícnin na orné půdě

V každém článku, příručce či učebnici jsou detailně popsány výhody plynoucí pro zemědělce a půdu z pěstování vytrvalých pícnin na orné půdě. Bývá popsán i jistý druh výhod z environmentálního úhlu pohledu. Největším opomíjeným přínosem vytrvalých porostů je jejich výjimečnost a nezastupitelnost v osevním postupu, která je dána jejich vytrvalostí,...

Kategorie: Meziplodiny, Pícniny, Půda

Systémy živého mulče

Tyto systémy vycházejí z principů výsevu polních plodin do mechanicky umrtveného porostu meziplodiny. Porost meziplodin je pomocí řezných válců nebo jiných technických prostředků povalen nebo mulčovačem rozdrcen v rámci samostatné operace těsně před výsevem nebo při něm. Výsev probíhá pomocí strojů, které umožňují výsev do nezpracované půdy, nebo konvenčními stroji...

Kategorie: Meziplodiny, Ochrana rostlin

Technologie má oživit osevní postupy

V rámci polního dne společnosti SOUFFLET AGRO v Rostěnicích bylo kromě ozimů představeno také portfolio jařin. Velký zájem byl i o pásy meziplodin, kterým se věnuje projekt Soilteq, jehož hlavní myšlenkou je trvale udržitelné hospodaření na zemědělské půdě. Představil se například i systém precizního hnojení AgriDRON nebo vlastní produktové řady...

Kategorie: Agrotechnika, Meziplodiny, Obiloviny, Odrůdy

Hořčice do směsí meziplodin

I když se podíl hořčice bílé na využívaných porostech meziplodin snižuje, stále tvoří základní druh pro toto agrotechnické opatření. Vedle dodání organických látek a ochrany povrchu půdy v meziporostním období lze u hořčice využít její fytosanitární schopnost. V poslední době se ale doporučuje využívat i hořčici jako součást směsí meziplodin....

Kategorie: Meziplodiny