Archiv pro rubriku: Komerční prezentace

Filtr

Jak na obilné plevele na jaře?

Společnost ADAMA, která je nástupnickou společností bývalé Agrovity, přináší zajímavá řešení s dobrým poměrem užitku a ceny a širokou registrací. Pegas představuje osvědčený herbicid s mimořádně širokou registrací. Balíček Trimmer + Tomigan (dříve Legend) je pak řešení, které kromě úplného plevelohubného spektra nabízí i stále bezprecedentní šetrnost vůči kulturní plodině,...

Kategorie: Komerční prezentace, Obiloviny, Ochrana rostlin

Setí – základ úspěchu pěstování kukuřice

Správné založení porostu kukuřice je jedním ze základních předpokladů dosažení vysoké produkce a kvality kukuřice bez ohledu na směr využití. Chyby při setí lze jen velmi těžko napravovat následnými opatřeními. Pokud se nepodaří dosáhnout optimálního počtu jedinců na jednotce plochy pro dané stanoviště, hybrid i užitkový směr, je negativně ovlivněna...

Kategorie: Agrotechnika, Komerční prezentace, Obiloviny, Osivo, Půda

Extra výhodná nabídka fungicidů

Společnost Syngenta přináší pěstitelům v letošním roce zbrusu nový balíček Amistar Xtra Artea Plus Pack. Amistar Xtra a Artea Plus patří mezi nejpoužívanější fungicidy společnosti Syngenta. Představují základní stavební kameny fungicidní ochrany v pěstitelských technologiích řepky a obilnin. Výhodou tohoto balíčku je, že jej lze využívat v mnoha plodinách; kromě...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin

Co je nového u hybridních ječmenů?

V současné době se pomaličku otevírá jarní sezóna a s ní přichází i první polní práce. Agronomové netrpělivě vyhlížejí příležitost vyrazit do porostu, aby mohli provést regenerační hnojení ozimů a odstartovat novou sezónu. Dosavadní průběh zimy se v mnohém podobá loňské zimě, ale přece jen rozdíly jsou. Vše nasvědčuje tomu,...

Kategorie: Komerční prezentace, Obiloviny, Odrůdy

Špičková kombinace v obilninách

Adexar® Plus představuje klíčovou novinku firmy BASF v oblasti ochrany obilnin proti listovým chorobám. Stejně jako Systiva® (první nepostřikový fungicid zabezpečující ochranu obilnin proti listovým chorobám) obsahuje zcela novou účinnou látku fluxapyroxad (někdy se uvádí název Xemium®) z nové skupiny fungicidů, tzv. karboxamidů (SDHI). Adexar Plus navíc obsahuje i osvědčený...

Kategorie: Komerční prezentace, Obiloviny, Ochrana rostlin

Léty prověřený synergismus

Kombinace přípravků Moddus a Archer Turbo nabízená ve výhodném balíčku Moddus Archer Turbo pack představuje již stálici v portfoliu přípravků společnosti Syngenta. Jedná se o technologický balíček, který společnost Syngenta doporučuje pro T1 aplikace. Ideální fází pro použití je růstová fáze BBCH 31 (první kolénko viditelné). ...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin

Spolehlivá kontrola půdních škůdců kukuřice

První krokem pro zvládnutí ochrany kukuřice je moření osiva proti chorobám a škůdcům, kteří mohou již ve velmi raných fázích růstu významným způsobem negativně ovlivnit vývoj celé rostliny, a tím konečný výnos. Fungicidní moření proti chorobám kukuřice se dnes řeší komplexním dvousložkovým mořidlem Maxim XL, u osiva od společnosti Syngenta...

Kategorie: Komerční prezentace, Ochrana rostlin

Nižší administrace pro farmáře

V rámci programu Farmáři, který připravila Československá obchodní banka, klient může získat neúčelový úvěr ve výši až dva miliony korun téměř bez administrativní zátěže. Hlavním podkladem pro banku je rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) o přidělení dotací na základě jednotné žádosti. K výpočtu limitů finančních prostředků, které může žadatel...

Kategorie: Komerční prezentace

Vysoké cíle v podhůří Šumavy realitou

Agrokomplex Šumava je uskupení zemědělských společností, které hospodaří v podhorské a horské části šumavského regionu. Jedná se o osmnáct společností, mezi jejichž činnosti nepatří pouze zemědělská prvovýroba. Celé uskupení obhospodařuje okolo 8000 ha zemědělské půdy a chová asi 4500 kusů skotu. Do tohoto uskupení patří i společnost Agrup s. r....

Kategorie: Komerční prezentace, Obiloviny, Osivo