Archiv pro rubriku: Jak to vidím já

Filtr

Akademii chtějí přiblížit veřejnosti

V minulém roce se stal předsedou České akademie zemědělských věd RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., který předtím zastával obdobnou pozici v její rostlinolékařské sekci. Dlouhodobě působí jako ředitel Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r. o., a také jako člen redakční rady časopisu Úroda. Zeptali jsme se ho kromě jiného na to,...

Kategorie: Jak to vidím já

Zrušit biopaliva první generace – ano, nebo ne?

Biopaliva první generace jako je například etanol vyráběný z cukrové řepy nebo bionafta z řepky olejky mají stále svůj význam. Přispívají ke zvyšování podílu obnovitelných zdrojů v dopravě, kde nejsme tak úspěšní jako například ve výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů. Konvenční biopaliva již v současnosti nabízí reálnou alternativu...

Kategorie: Jak to vidím já

Zákazy a omezení přípravků na ochranu rostlin – aktuální a diskutované. Blíží se doba plošného ekologického zemědělství – ano, nebo ne?

Zajímavá otázka, ale mám za to, že každý, kdo alespoň zpovzdálí sleduje zemědělský provoz, vidí, že plošné nahrazení současného konvenčního zemědělství ekologickým hospodařením je hodně vzdálené, ne-li nemožné. Proč? Statistika uvádí, že v současné době pracuje v zemědělství 96 tisíc zaměstnanců. Obhospodařují celkem 4,2 milionu hektarů zemědělské půdy, z toho jsou 3 mil....

Kategorie: Jak to vidím já

Má závlaha brambor na Vysočině do budoucna význam, ano, či ne?

Jedním z klíčových faktorů při pěstování brambor je voda. Rovnoměrné zásobování vodou během vegetace přímo ovlivňuje výši výnosu hlíz a jejich kvalitu. Ačkoliv úhrny srážek nemají v posledních letech výrazné výkyvy, vyznačují se nerovnoměrným rozložením. Během vegetačního období spadne většina vody v několika intenzivních srážkách. Na svažitých pozemcích nastává povrchový odtok, takže...

Kategorie: Jak to vidím já

Omezí zákaz používání pesticidů na plochy v ekologickém zájmu pěstování plodin fixujících dusík – ano, nebo ne?

Na první pohled je omezení, či dokonce zákaz použití přípravků na ochranu rostlin na plochách v ekologickém zájmu (EFA) logické. Víme však, že často logicky vypadající záležitosti jsou nerealistické, či přímo absurdní. Sem patří i toto opatření. Význam umělých rostlinných společenstev zahrnovaných do ozelenění (greeningu) je nesporný. Ať se už...

Kategorie: Jak to vidím já

Má aplikace pesticidů negativní vliv na drobnou zvěř – ano, či ne?

Když se rozhlédnete z polní cesty na rozlehlé lány kolem sebe, z drobné zvěře uvidíte nejčastěji bažanty, zajíce, nějakého dravce kroužícího na obloze a možná kopeček hlíny jako důkaz přítomnosti krtka a také třeba zaslechnete zašustění v nedalekém keři – to zrovna proběhl nějaký rejsek nebo myš chomáčem suché trávy. Méně vídané bývají...

Kategorie: Jak to vidím já

Je časné setí ozimů výhodou i v podmínkách posledních let – ano, či ne?

K diskusi na toto téma mne přivedla pozorování, která při své práci v přírodě trvale provádím. V posledních třech letech bylo v hlavních obilnářských oblastech dosaženo rekordních výnosů a nejinak tomu bylo i v našich polních pokusech. Jaké volíme postupy? Zcela cíleně vyséváme ozimy na konci první říjnové dekády. Hovořím o ozimé pšenici, i když...

Kategorie: Jak to vidím já

Zužující se spektrum přípravků na ochranu rostlin – realita, která komplikuje pěstitelům možnost racionálního uplatnění integrované ochrany rostlin – ano, nebo ne?

Součet látek schválených v Evropské unii i počet přípravků povolených v České republice se v posledních letech nesnížil. Podstatný není celkový počet látek a přípravků na trhu, ale dostupnost prostředků pro ochranu konkrétních plodin a škodlivých organismů. Tady se situace v posledních dvaceti letech výrazně zhoršila. Pěstitelé přicházejí o řadu dlouhodobě používaných a účinných...

Kategorie: Jak to vidím já