Kampaň věnovaná oleji se osvědčila

Od září 2012 do září 2015 probíhala v České republice kampaň Řepkový olej – olej nad zlato. S využitím prostředků Evropské unie cílila na podporu využití řepkového oleje v potravinářské.

Výsledek kampaně shrnuje ve článku v příloze Řepka, která vychází spolu s Úrodou č. 4/2016, doc. Ing. Jiří Brát, CSc., z organizace Vím, co jím a piju, o. p. s. Jak uvádí, cílem projektu bylo představit řepkový olej srozumitelnou formou široké spotřebitelské veřejnosti. Především byl zaměřen na zvýšení povědomí o nutričních vlastnostech řepkového oleje o 5–10 % a následně možnosti jeho uplatnění pro přímou konzumaci. Dále také měl zpopularizovat řepkový olej cílenou komunikací zaměřenou na různé věkové skupiny z hlediska specifických potřeb výživy (např. pro správný růst a vývoj dětí, prevenci kardiovaskulárních onemocnění atd.). Posledním hlavním cílem bylo zajistit řepkovému oleji pozitivní medializaci, mimo jiné se zaměřit i na přednosti, které řepkový olej má, a v důsledku toho zvýšit podíl čistého řepkového oleje v segmentu rostlinných olejů alespoň na 10 % oproti stávajícím 7 %. Výsledky ukazují, že se podařilo zvýšit povědomí o řepkovém oleji jako důležité potravině pro přípravu pokrmů v rámci teplé a studené kuchyně a používá jej větší počet domácností. Větší podíl spotřebitelů si myslí, že řepkový olej odpovídá výživovým doporučením. Lze konstatovat, že cíl zvýšit povědomí o nutričních vlastnostech řepkového oleje o 5–10 % a následně možnosti jeho uplatnění pro přímou konzumaci byl naplněn i překročen, uvádí doc. Brát. Nicméně pro vyhodnocení ukazatele zvýšení podílu čistého řepkového oleje v segmentu rostlinných olejů alespoň na 10 % oproti stávajícím 7 % chybí kvantitativní data. Ale z hlediska velikosti regálové plochy, která je v obchodní síti k dispozici jednotlivým olejům, lze tento údaj považovat za výrazně překročený.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *