Jsou huminové přípravky opravdu huminové?

Huminové látky nejsou jednoznačně definovaná chemická individua, ale složitá směs. Metody stanovení jejich obsahu založené na stanovení obsahu uhlíku nejsou specifické. Pro důvěryhodnou charakterizaci huminových výrobků bude nutná kombinace náročnějších chemicko-analytických metod.

Trh přípravků pro zemědělce zabývající se rostlinnou výrobou nabízí stále širší paletu huminových výrobků. Ty jsou určeny jako pomocné přípravky zlepšující výsledky rostlinné výroby, ať už svým působením v půdě nebo přímo na rostliny. Jejich nabídka a využití mají oporu ve znalostech složení a fungování půdy. V ní jsou huminové látky důležitou a nezastupitelnou složkou podílející se na její úrodnosti. Problém je ale v jejich charakteru, přesné (chemické) definici a charakterizaci. Huminové látky nejsou jednoznačně definované molekuly či látky s jasným chemickým vzorcem, jako jsou třeba anorganická hnojiva nebo močovina. Jde o velmi složitou směs zřejmě tisíců až desetitisíců organických molekul, jejíž přesné složení není známo. Z tohoto hlediska jsou tak blíže přípravkům typu kompost nebo hnůj.

Jak se můžeme spolehnout na to, že huminové přípravky na trhu skutečně obsahují huminové látky?

Přirozeným požadavkem na výrobce a prodejce přípravků obsahujících huminové látky je uvádět na etiketě původ huminových látek. Tedy z jaké matrice (např. uhlí a jeho typ, rašelina) a jakým způsobem (extrakce, jakým činidlem ap.) byly izolovány, či zda byly připraveny synteticky a na jakém principu (viz zmínka o lignosulfonanech výše). Jestliže každý výrobce uvádí obsah huminových látek ve svém výrobku, měl by uvést i to, jakou metodou byl tento obsah stanoven.

Rady pro zemědělce lze stručně shrnout takto.

Spotřebitel–zemědělec by měl vyžadovat informace o původu huminových látek v kupovaném výrobku i metodě stanovení jejich obsahu. Kupujete-li, používáte-li huminové výrobky, chtějte znát alespoň jejich původ a metodu stanovení deklarovaného obsahu. Přidejte i dotaz na postup získání huminových látek, případně, zda je k dispozici nějaká spektroskopická (prvková) charakteristika popsaná výše. Obavy z přílišné nezemědělské odbornosti mohou pomoci rozptýlit konzultace s kontakty české pobočky IHSS. Samozřejmě je žádoucí poptávat i důvěryhodné konkrétní výsledky pokusů nebo provozních zkušeností s nabízeným přípravkem.*

 

Více informací naleznete v některém z příštích čísel časopisu  ÚRODA v článku prof. Ing. Miloslava Pekaře, CSc., z Fakulty chemické VUT v Brně

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *