Jarní ošetření porostů ozimé řepky

Růstová dynamika ozimé řepky, vývoj počasí a výskyt onemocnění a škůdců začínají být v posledních letech stále méně předvídatelné. Vyžadují od agronoma flexibilní řešení na základě jeho znalostí a zkušeností. Ten musí být za každé situace ostražitý, neustále průběžně vyhodnocovat situaci a rychle přistupovat k levnému a přitom optimálnímu řešení.

Mnoho úsilí, starostí a finančních prostředků se investovalo již na podzim do insekticidně nemořených porostů řepek, které se musely od zasetí do začátku zimy 2014 vyrovnat se čtyřmi faktory: termínem setí, přívalovými srážkami, výskytem škůdců a teplejší periodou bez sněhové pokrývky. Výsledkem bylo, že se na konci října vyskytovaly dva typy porostů.

První typ porostů byl zasetý asi do 20. srpna (vzešel ještě před silnými srážkami a před zimou měl přibližně 9–10 listů). Druhý typ porostů vzcházel nerovnoměrně vlivem nasyceného půdního profilu vodou. Následně byl silně poškozen dřepčíky, slimáky a pilatkami (ještě v říjnu měl zhruba 4–6 listů). Díky teplejšímu podzimu se tyto porosty zapojily a vytvořily na rostlině 7–8 listů. Správně načasovaná jarní aplikace fungicidu s morforegulačním účinkem potlačí u těchto porostů rozvoj širokého spektra houbových chorob, zkrátí hlavní stonek, sníží náchylnost porostu k poléhání, rozšíří počet výnosotvorných větví, zvýší počet šešulí a sjednotí kvetení. Všechny tyto faktory potom zvyšují výnos řepky.

Ucelené řešení ochrany řepky

Firma BASF od letošního roku nabízí ucelené řešení ochrany řepky pro všechny typy porostů.

Caryx®   Caryx® je dlouhodobě prověřený dvousložkový systémový fungicid s regulačním účinkem na bázi metconazolu a mepiquat-chloridu.

Efilor®  Efilor® je nový unikátní dvou­složkový systémový fungicid s jemným regulačním účinkem na bázi metconazolu a boscalidu. Zároveň je jediným přípravkem pro jarní ošetření řepky obsahující účinnou látku ze skupiny carboxamidů (SDHI). Možnosti kombinace Caryx a Efilor lze volně míchat s insekticidy (například Vaztak Active + Mospilan), aktivátory, stimulátory a listovými hnojivy. Nedoporučuje se míchat s hnojivem DAM 390 v koncentrované formě. Maximální množství hnojiva DAM je 30 l/ha.

Ošetření řepky podle stavu porostů

Situace 1: Ošetření přípravkem Efilor se provádí, když jsou porosty ozimé řepky na jaře nízké a oslabené (asi 20 % porostů v České republice), když jsou porosty později seté a ovlivněné chladným a mokrým počasím na podzim. Ošetření vyžadují i stresované porosty postižené suchem nebo chladem, nedostatkem živin a s vysokým napadením chorob, jako je fomová hniloba (Phoma lingam), verticiliové vadnutí (Verticillium longisporum), plíseň šedá (Botrytis cinerea), cylindrosporium (Cylindrosporium concentricum), drobnoplodka brukvovitých (Mycosphaerella brassicola) a nepravý stéblolam brukvovitých (Pseu­docercosporella capselae). Cílem aplikace Efiloru je vitalizovat řepku, preventivně, kurativně a eradikativně zasáhnout proti masivnímu napadení houbových chorob, podpořit větvení rostlin a velmi šetrně regulovat porost.

Doporučená dávka přípravku Efilor je 0,6–0,7 l/ha při výšce 15–20 cm řepky.

Situace 2: Ošetření přípravkem Efilor je vhodné při nižší hustotě rostlin, malé redukci listů, na střední až silné porosty (asi 30 % porostů v ČR).

Jde zejména o porosty, které měly slabý růst a vývoj na podzim, ale vlivem příznivého podzimu vytvořily 7–8 listů. Cílem ošetření je posílení rostlin a kořenového systému, zahuštění porostu podporou vývoje postranních výnosotvorných větví, ovlivnění nasazení šešulí a ochrana proti běžnému výskytu houbových chorob, jako je fomová hniloba (Phoma lingam), čerň řepková (Alternaria brassicae) a cylindrosporium (Cylindrosporium concentricum).

Doporučená dávka přípravku Efilor je 0,6–0,7 l/ha při výšce 15–20 cm řepky.

Situace 3: Přípravek Caryx lze doporučit na vitální porost, na částečně poškozený mrazem, na porost optimální hustoty, při nízké až střední redukci listů i na silné porosty (asi 50 % porostů v ČR).

Jedná se o porosty zaseté do 20. srpna, které měly rychlý růst, přezimovaly v dobré kondici a časně nastoupily do jarní vegetace. Cílem aplikace Caryxu je zamezení poléhání (zvláště u vzrůstných typů), posílení kořenového systému, sjednocení kvetení, ovlivnění nasazení šešulí a ochrana proti fomové hnilobě (Phoma lingam), černi řepkové (Alternaria brassicae) a cylindrosporiu (Cylindrosporium concentricum).

Doporučená dávka přípravku Caryx je 0,7–1 l/ha při výšce 25–35 cm řepky (výška holinky).

Dávku přípravků Caryx a Efilor volíme podle momentálního stavu porostů, úrovně hnojení, aktuální vláhové bilance a zvolené odrůdy (linie, hybrid).*

 

Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D.

BASF

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *