Jarní ošetření a nastartování řepky

Český statistický úřad publikoval třetí týden v lednu osevní plochy ozimých plodin pro sklizeň 2016. Kromě tritikale se zvětšily plochy u všech ozimých plodin, tedy včetně řepky, která oproti loňské sklizňové ploše narostla o 4,2 % na výsledných 371,45 tisíce hektarů.

Vše lze zvládnout Toprexem

Průběh letošní zimy je opět nepředvídatelný a nestandardní. Na chvíli se zima objeví, aby ji rázem vystřídaly jarní teploty. Opravdu lze jen těžko odhadnout, v jaké kondici se budou nacházet porosty řepky na začátku jara. Jedno je však jisté, vzhledem ke snížené vzcházivosti vlivem sucha při setí a po něm to nebudou většinou porosty přehuštěné. Bude je potřeba znovu nastartovat a pomoci jim v získání dobrého základu pro případ znovu nevyzpytatelného průběhu počasí v následujících měsících. Jde především o podporu vývoje kořenového systému a navětvení rostlin pro zahuštění sklizňového patra. V mnohých případech tak bude potřeba porost regulovat.

Lze očekávat, že zjara se na některých lokalitách může na rostlinách objevit napadení především fomovou hnilobou řepky. Bude nutné zabránit jejímu rozšíření a zničení porostu. Potřebujeme předejít opadávání šešulí a zároveň docílit rovnoměrného dozrávání, abychom si usnadnili sklizeň. Vše lze zvládnout aplikací přípravku Toprex v dávce 0,5 l/ha, a to díky účinným látkám difenoconazole a paclobutrazole.

Pomocí účinné dávky látky difenoconazole (250 g/l) spolehlivě kontrolujeme výskyt fomové hniloby v porostu a zároveň při cílené aplikaci na původce fomové hniloby dochází k redukci výskytu i dalších chorob.

Druhá účinná látka paclobutrazole (125 g/l) podpoří na jedné straně rozvoj kořenové soustavy i v případě suchého počasí, na straně druhé růst a vývoj úžlabních pupenů, což má dopad na větvení řepky. Zároveň omezí prodlužovací růst buněk s dopadem na délku stonku i jeho pevnost a podpoří fotosyntetický aparát v podobě počtu chloroplastů.

Proč aplikovat Toprex na jaře

  • Toprex podporuje rozvoj kořenového systému.
  • Toprex podporuje větvení stonku.
  • Toprex kontroluje choroby.
  • Toprex krátí porost.
  • Toprex synchronizuje kvetení, stejnoměrné dozrávání.
  • Toprex omezí opadávání šešulí.
  • Toprex zvyšuje výnos.

Inovativní tank-mixy

Stává se, že některé porosty jsou na jaře z  nějakých důvodů stresované a plné dávky morforegulátorů by mohly spíše uškodit než pomoci. I pro tyto případy přinášíme inovativní řešení v podobě tank-mixové kombinace snížené dávky Toprexu 0,35 l/ha spolu s 10 kg/ha močoviny. Aplikací tohoto tank-mixu dosáhnete stejné účinnosti a dopadu na výnos, jako při použití sólo Toprexu v dávce 0,5 l/ha.

Dlouhá léta Syngenta Czech varovala, že kombinace Toprexu a DAM v plných dávkách je fytotoxická. To je způsobeno spolupůsobením těchto látek v biochemii rostlin řepky. Doporučená snížená dávka přípravku Toprex (0,35 l/ha) spolu s 10 kg močoviny však představuje zcela bezpečnou kombinaci testovanou nejen firmou, ale nezávisle i společností Agrada. Výsledná koncentrace dusíku v tank-mixu nesmí přesáhnout 2,5 %, jinak dojde k poškození porostu. Ale toto procento nelze překročit při dodržení doporučených dávek a alespoň minimálního doporučeného objemu postřikové kapaliny (voda 200–400 l/ha, při 200 l vody je koncentrace dusíku na úrovni 2,25 %).

Díky tank-mixu Toprex 0,35 l/ha + močovina 10 kg/ha nejenže získáme všechny benefity Toprexu v dávce 0,5 l/ha, ale zároveň dodáme v jedné aplikaci porostu i dusík. Navíc v případě stresovaného porostu je toto řešení k němu výrazně šetrnější.

Pokud je nutné porost řepky regulovat, aby se zabránilo riziku poléhání, aby byl chráněn před chorobami, zamezilo se opadávání šešulí, sjednotilo dozrávání a byl zajištěn vysoký výnos, jsou k dispozici na jaře dvě řešení – sólo Toprex v dávce 0,5 l/ha anebo tank-mix se sníženou dávkou Toprexu 0,35 l/ha s močovinou v dávce 10 kg/ha. Dávkou 0,35 l/ha Toprexu porost dostává 87,5 g/ha účinné látky difenoconazole, která porost plně chrání před výskytem fomové hniloby.

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *