Jarní herbicidní ošetření řepky a hořčice

V posledních několika málo letech jsme svědky toho, že prakticky až do konce prosince jsou teploty nadprůměrně vysoké a i průběh počasí nahrává tomu, aby vegetovaly nejen rostliny ozimé řepky, ale především široké spektrum plevelů a bude nutno proti nim na jaře herbicidně zasáhnout. Zvláštní situace je u vymrzajících plevelů, které již zpravidla v tomto období v porostech ozimé řepky nenacházíme.

Koncem roku 2015 se však vyskytovaly v porostech stále životaschopné nepřezimující plevele, včetně některých kulturních plodin, protože na většině území České republiky nebyly vlastně zaznamenány výraznější a dlouhodoběji trvající mrazy. Nicméně je prakticky jistota, že tyto plevele přeci jen při jarním herbicidním ošetření nebudeme muset řešit.

Vzhledem k rozšiřování ploch ozimých plodin obecně a zužování osevních postupů, dá-li se ještě v některých případech o osevních postupech hovořit, dochází také k nárůstu přezimujících plevelů. Jde především o vysoce konkurenceschopné, a tím velmi škodlivé plevele, jako například svízel přítulu, široce rozšířené heřmánkovité plevele a pcháč oset, ale i mnohé další. V posledních letech jsme svědky také zvyšování zastoupení, a tím i škodlivosti plevelů, tzv. spodního patra jako např. kokošky pastuší tobolky, penízku rolního, hluchavky nachové, violky, rozrazilů a jiných. Prakticky všichni pěstitelé ozimé řepky volí na podzim buď preemergentní, či postemergentní herbicidní ošetření, popř. kombinaci výše uvedených. Pokud by volili první herbicidní zásah proti dvouděložným plevelům až v jarním období, musí očekávat výraznou ztrátu výnosu z důvodu konkurenčního tlaku plevelů v podzimním období. Proto herbicidní ošetření řepky ozimé proti dvouděložným plevelům na jaře volí pěstitelé především z důvodu nedostatečné účinnosti zvoleného herbicidu, např. výrazné sucho u preemergentních aplikací, popř. pro posílení účinku na vybrané plevele, které nebyly úspěšně vyřešeny již podzimní aplikací.*

Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.

AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s. r. o. Šumperk

Více si můžete přečíst v únorovém čísle časopisu Farmář.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *