Jaký byl řepkový rok?

V Hluku na Moravě se 25. až 26. listopadu 2015 uskutečnil 32. celostátní seminář Systém výroby řepky a Systém výroby slunečnice. Tuto tradiční konferenci pravidelně navštěvuje přes tisíc účastníků. Byly prezentovány výsledky z oblasti výzkumu i pěstitelské praxe nejen z České republiky, ale i z dalších pěstitelsky významných zemí. O významu akce svědčí i to, že úvodního slova se ujal ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka.

Podíl liniových odrůd u členů SPZO opět klesl, a to na 17,4 %. Podíl hybridních odrůd dosáhl 82,6 % plochy a jejich průměrný výnos činil 3,76 t/ha, což je 108,7 % oproti liniovým odrůdám. „V roce 2015 jsme evidovali u našich členů 126 pěstovaných odrůd, které byly registrovány Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským nebo pocházely ze Společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin,“ informoval ředitel SPZO.

Největšího výnosu mezi odrůdami pěstovanými na ploše nad 5000 hektarů (velké odrůdy) dosáhl hybrid Inspiration (3,95 t/ha, v roce 2014 druhý). Za ním skončil jako druhý s mírným odstupem DK Explicit (3,89 t/ha), třetí místo zopakoval stejně jako v předchozím roce hybrid Arsenal (3,88 t/ha), což je odrůda pěstovaná na základě Evropského katalogu, tedy bez předchozího zkoušení v ČR. Jako čtvrtý se umístil nový hybrid Marathon (3,85 t/ha) a pátý PX104 (3,78 t/ha). Poprvé byl v této skupině 100% podíl hybridních odrůd.

Další plošně významná kategorie středních odrůd zabírá 58 739 ha, jde o odrůdy s osevní plochou 500 až 5000 ha, které však svým počtem 36 odrůd a hybridů výrazně převyšují první skupinu. I v této skupině hrají hybridy prim a zabírají 63,5 % plochy s průměrným výnosem 3,639 t/ha. Výnosově jde o rozdíl proti liniovým odrůdám 105,9 %. Výrazně nejúspěšnějším hybridem v této skupině byl nový Avatar (4,09 t/ha), druhou a třetí pozici obsadily nové hybridy Mercedes a PT205, které by v následujícím roce podle zástupců SPZO měly zaznamenat rozšíření. Nejlepší liniovou odrůdou v této skupině byl Rescator (3,6 t/ha), na druhém až čtvrtém místě byly s výnosem 3,54 t/ha odrůdy Lohana, Adriana a Sidney.*

Více informací naleznete v týdníku Zemědělec

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *