Jak dodat kvalitu výslednému produktu?

Jak dosáhnout lepší vitality, vyšší kvality siláže, výnosů a výtěžnosti bioplynu a metanu z kukuřice? Přípravek Retengo Plus je jedním z nejvíce prozkoušených fungicidů. Jeho přínosy byly v loňském roce sledovány v celé řadě pokusů v kukuřici, které společnost BASF organizovala nebo kterých se účastnila. Pokusy byly zaměřené nejen na kvantitativní, ale i kvalitativní parametry kukuřice a vliv přípravku Retengo Plus na pěstovanou plodinu.

Retengo Plus a mykotoxiny v kukuřici

Mezi nejznámější fuzáriové mykotoxiny patří DON (deoxynivalenol) a ZEA (zearalenon).

DON tvoří houby Fusarium graminearumFusarium culmorum. Velmi často kontaminovanými druhy obilí jsou pšenice, především pšenice ozimá, kukuřice, oves a ječmen. Hlavním faktorem výskytu DON toxinu je počasí: vysoká vzdušná vlhkost během kvetení a nízké teploty v období dozrávání. Špatným skladováním se koncentrace ještě zvyšuje.

ZEA toxiny jsou tvořeny houbami rodu Fusarium graminearum, Fusarium culmorum, Fusarium cerealisFusarium equiseti. Nachází se především v kukuřici, sóji, slunečnici a pšenici. Obyčejně platí, že pokud byl v krmivu zjištěn DON, na 90 % se tam bude vyskytovat i ZEA. U hospodářských zvířat způsobuje zejména poruchy užitkovosti (Ing. Ľubica Rajčáková, PhD., SCPV-VÚŽV Nitra).

V roce 2014 rakouská nezávislá organizace Amt der Niederösterreichischen Landesregierung uskutečnila pokusy na výskyt fuzáriových mykotoxinů DON a ZEA v zrnové kukuřici po aplikaci fungicidů. Pokusy se uskutečnily na dvou polních lokalitách a každý pokus měl čtyři opakování. Pokusy na výskyt mykotoxinů byly vyhodnoceny a analyzovány velmi přesnou HPLC metodou (High Performance Liquid Chromatography, v překladu vysokoúčinná kapalinová chromatografie) na univerzitě v Kielu v Německu. Grafy zobrazují průměrně hodnoty ošetření (BBCH 31, 51, 59, 65). Přípravky byly aplikovány v souladu s registrací.

Z porovnávaných přípravků obstál nejlépe fungicid Retengo Plus. Oproti neošetřené kontrole snížil přípravek Retengo Plus výskyt nebezpečného fungicidu DON o 58 % a o 2–7 % oproti ostatním testovaným přípravkům (graf 1).

V případě toxinu ZEA dosáhl přípravek Retengo Plus také výborných výsledků. Oproti neošetřené kontrole snížil výskyt mykotoxinu o 73 % a o 4–16 % oproti ostatním přípravkům (graf 2).

Větší výtěžnost bioplynu a metanu

Po výborných výsledcích z pokusu o celkové výtěžnosti bioplynu, výtěžnosti metanu a rozložitelnosti z roku 2013 jsme se rozhodli v pokusech pokračovat i v roce 2014. V pokusech byly sledovány siláže kukuřice ošetřené přípravkem Retengo® Plus v porovnání s neošetřenou kontrolou. Laboratorní analýzy byly provedeny na Vysoké škole chemicko-technologické Praha, v Ústavu technologie vody a prostředí.

Tento pokus v laboratorních podmínkách na výtěžnost bioplynu a metanu byl uskutečněn zejména na Dekalb hybridech, konkrétně: DKC3007, DKC3507, DKC3523 a DKC3409 a dalších dvou konkurenčních hybridech (2013), DKC3307, DKC3507 (2014). Zároveň byly vzorky siláže ošetřeny konzervační látkou Lupro-Mix® NC obsahující organické kyseliny mravenčí a propionovou a jejich amonné soli, tedy běžnou přísadu pro dlouhodobé udržení kvality siláží. Varianta ošetřená přípravkem Retengo® Plus a zároveň konzervantem Lupro-Mix NC zvýšila výtěžnost bioplynu o 11–13 % (2013), respektive o 12–14 % v roce 2014 a metanu dokonce o 12–14 % v obou rocích (tabulka).

Charakteristika a doporučení k aplikaci

Přípravek Retengo Plus obsahuje dvě vynikající účinné látky epoxiconazol a F500 (pyraclostrobin), které se výborně doplňují. Kromě významného fungicidního účinku na choroby kukuřice se projevuje výrazným green­efektem s vyšší vitalitou rostlin, zlepšuje se funkce a síla kořenů, což ovlivňuje odolnost vůči suchu, a optimalizuje se příjem dusíku.

Retengo Plus poskytuje dlouhodobý účinek. Doporučené použití přípravku Retengo Plus je 1 l/ha od výšky rostlin kukuřice 80 cm až do kvetení, nejlépe v kombinaci s insekticidy nebo listovými hnojivy. Z praktických zkušeností je potvrzeno, že právě v této fázi poskytuje nejefektivnější ochranu listům, které jsou zodpovědné za tvorbu výnosu palic (listová patra asi 4–8).

 

Ing. Matúš Czakó

BASF spol. s r.o.

Graf 1 – Vliv aplikovaných fungicidů na obsah DON (%)

 Zdroj: Rosner J., Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, LAKO, 2014

Graf 2 – Vliv aplikovaných fungicidů na obsah ZEA (%)

 

Výtěžnost bioplynu a metanu (Kujavy, Nechanice, 2013 a Kujavy, 2014):

 Parametr/Varianta

Rok 2013

Rok 2014

neošetřená kontrola

(%)

Retengo Plus + Lupro-Mix

(%)

Neošetřená kontrola

(%)

Retengo Plus + Lupro-Mix

(%)

Celková výtěžnost bioplynu v Nm3/kg VL

0,515

100

0,573

111

0,595

100

0,664

112

Celková výtěžnost metanu v Nm3/kg VL

0,284

100

0,318

112

0,333

100

0,373

112

Celková výtěžnost bioplynu v Nm3/kg VLzž

0,719

100

0,814

113

0,74

100

0,841

114

Celková výtěžnost metanu v Nm3/kg VLzž

0,396

100

0,451

114

0,415

100

0,473

114

Rozložitelnost  

78,6

 

90,6

 

74,2

 

84,2

 

Údaje reprezentují průměrné hodnoty z celkem šesti (2013) a dvou (2014) testovaných hybridů  a dvou úrovní počátečního zatížení biomasy inokulem.
Nm3 = kubický metr plynu měřený za standardních podmínek – teplotě 0 °C a tlaku jedné atmosféry.
VL = sušina veškerých látek; VLzž = organický podíl veškerých látek.

Rozložitelnost = poměr zjištěné substrátové produkce bioplynu a teoretické produkce

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *