Inspirace z travních porostů ve Velké Británii

Doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D. z Mendelovy univerzity v Brně se 7.–9. září zúčastnil v Aberystwyth konference Britské pícninářské společnosti (BGS). Městečko Aberystwyth leží na západním pobřeží Velké Británie ve Walesu a z pohledu pícninářství je známé tím, že tam byla v roce 1919 založena první evropská šlechtitelská stanice specializovaná na víceleté pícniny – Welšská šlechtitelská stanice rostlin (WPBS), kterou od počátku vedl vizionářský Sir G. Stapledon. Jen o rok později byla založena obdobná stanice u nás, v Rožnově pod Radhoštěm.

Konferenci moderoval prezident BGS Jon Morby (IBERS). Doc. Hejduk zmínil pouze několik příspěvků, které zazněly.

Testování vytrvalosti trav

Další přednáška byla věnována problematice hodnocení vytrvalosti odrůd trav (A. Lovatt). Vytrvalost je hodnocena jako kombinace pokryvnosti a výnosu píce a je pro zemědělce velmi důležitá. Je ale ovlivňována velkým počtem znaků a zatím nemá přímý dopad na prodejnost osiva. Problémem je, že žádné dva vegetační roky nejsou stejné a přesto musí odrůda přežít a poskytnout dobrý výnos po garantovaný počet let. Oficiální doba testování travních odrůd pro registraci, je rok výsevu a dva užitkové roky (stejně jako u nás). V praxi ale farmáři chtějí, aby porost vydržel alespoň deset let. Testování vytrvalosti by ale výrazně zvýšilo náklady na testování a omezilo by produkci nových odrůd. IBERS nyní zkouší novou metodu odhadu vytrvalosti na základě výzkumů z Irska (Teagasc), kde je modelována vytrvalost podle chování různě vytrvalých odrůd v počátečních letech (Mc Evoy at al. 2011). Kdyby se ale našla odrůda, která by poskytovala vysoký výnos po dobu dvaceti let, nebyla by to dobrá zpráva pro producenty a prodejce osiva.

Proměnlivá cena píce a mastné kyseliny v travách

Garet Burns ze Severního Irska připomněl, že ve Velké Británii a v Irsku existují čtyři rozdílné Seznamy doporučených odrůd pro trávy a jetele (v každé zemi samostatně). Přínos nové odrůdy počítají přes produkci mléka jako takzvaný pasture profit index. Hodnota píce na pastvině se v průběhu roku mění podle růstové křivky. Nejlevnější píce je tedy v době plného růstu trav v květnu, nejdražší je na podzim.

Sarah Margan (IBERS) hodnotila mastné kyseliny v píci trav. Obsah tuku v listech trav dosahuje 3–10 %. Polovina z tohoto množství se nachází v chloroplastech (membrány thylakoidů) a 55 % mastných kyselin tvoří kyselina linolenová. Zvýšení obsahu tuku znamená zvýšení koncentrace energie v píci a zlepšení kvality tuku v živočišných produktech. Existuje také hypotetická možnost produkce olejů bez potřeby semen rostlin. S množstvím sečí obsah tuku roste (25–45 g/kg sušiny píce). Mezi odrůdami trav není rozdíl v kvalitě tuku, mění se jen jeho celkový obsah.

Stoupá zájem o jetel luční

O oživení zájmu britských farmářů o pěstování jetele lučního referoval profesor Athole Marshall (IBERS). Hlavními výhodami této plodiny jsou vysoký výnos (ve srovnání s tradičním jetelem plazivým) a vysoká kvalita proteinu (možnost omezení importu sóji). V Británii se jetel luční využívá zejména na ekologicky hospodařících farmách, ale rozšiřuje se i mezi konvenční zemědělce. Ještě po Druhé světové válce představoval ve Velké Británii běžnou plodinu, ale po zavedení levných a snadno dostupných dusíkatých hnojiv po roce 1960 ztratil na popularitě. Šlechtitelské cíle jsou soustředěny na vysoký výnos ve třetím užitkovém roce, na vyšší toleranci k pastvě a na zlepšené přežívání kořenového krčku. Pokud ve třetím užitkovém roce zůstává v porostu alespoň 60 rostlin na metr čtvereční, považují odrůdu za vytrvalou.

Více informací naleznete brzy v časopise ÚRODA.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *