Bejlomorka kapustová (Dasineura brassicae syn. Dasineura napi) škodí na ozimé a jarní řepce a dalších brukvovitých rostlinách pěstovaných na semeno Foto Jan Kazda

Insekticidní ochrana ozimé řepky proti bejlomorce kapustové

Hospodářsky nejvýznamnějším druhem z čeledi bejlomorkovití v České republice je bejlomorka kapustová (Dasineura brassicae syn. Dasineura napi), která škodí na ozimé a jarní řepce a dalších brukvovitých rostlinách pěstovaných na semeno. Ochrana proti bejlomorce kapustové není zdaleka tak jednoduchá jako proti jiným živočišným škůdcům. Problematikou bejlomorky se zabýváme od roku 2002, přesto každý rok získáváme nové poznatky a svá doporučení stále upřesňujeme. V současné době je jasné, že jeden postřik insekticidem někdy v období, kdy řepka kvete, bez hlubší analýzy dalších souvislostí účinnou ochranu nezajistí.

Z agrotechnických opatření je významné zpracování pozemků do hloubky po sklizni řepky v případě silného výskytu larev bejlomorky v šešulích během vegetace. Tím se zahubí většina vyvíjejících se larev a kukel a řeší i přeležení kukel několik let v půdě. Účinnou metodou je orba, ale i použití bezorebných technologií, které umožní hlubší promísení půdy a zapravení posklizňových zbytků může být významnou pomocí v ochraně pro příští sezónu. Vzhledem k tomu, že dospělci bejlomorek jsou špatní letci, je důležitá časová i prostorová izolace nově zakládaných porostů řepky od ploch, kde byla pěstována řepka v posledních třech letech, protože mnoho kukel vydrží v půdě dlouhou dobu.

Organofosfáty

Vzhledem k ohrožení včel není možné přípravky z této skupiny aplikovat proti bejlomorce kapustové.

 Neonikotinoidy

Ve všech sledovaných letech 2011 až 2015 byly proti bejlomorce nejúčinnější neonikotinoidy se smáčedlem Biscaya 240 OD, nový přípravek Bariard a Mospilan 20 SP + smáčedla.

Nitrofenoláty

Účinek nitrofenolátů je sice relativně slabší proti nejlepším přípravkům, ale přesto jsou plně srovnatelné s celou řadou typických insekticidů, zejména pyretroidů.

Pyretroidy

Pyretroidy je nutné ošetřovat v době maximálního letu dospělců v porostu, který lze relativně obtížně signalizovat a může se několikrát opakovat. V případě aplikace samotných pyretroidů je nutné zvážit, zda riziko neúspěchu dostatečně vyvažuje nízká cena aplikace.*

Ing. Jan Kazda, CSc.,

Česká zemědělská univerzita Praha

 

Detailní informce, včetně dávek 22 aplikovaných přípravků zkoušených v pokusech, naleznete v květnovém vydání časopisu ÚRODA.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *