Inovativní řešení v ochraně ječmene

Společnost BASF zaregistrovala ve druhé polovině roku 2014 významnou novinku v ochraně obilnin, první nepostřikový fungicid Systiva®. Tento přípravek je určen proti houbovým chorobám od vzcházení porostů až do fáze počátku vývoje praporcového listu obilnin. Inovativnost je kromě obsažené účinné látky dána zejména způsobem aplikace – ta se provádí mořením osiva. Systiva byla tento rok naaplikována na významné ploše jarního ječmene a zároveň i na menší ploše ozimého ječmene.

Vynikající účinnost přípravku Systiva na široké spektrum houbových chorob obilnin je daná použitím nejmodernější účinné látky společnosti BASF ze skupiny karboxamidů 2. generace (SDHI skupina) – fluxapyroxad. Tato účinná látka je rovněž známá pod obchodním názvem Xemium®. Patří do skupiny inhibitorů sukcinát dehydrogenázy. Zamezuje růstu a rozvoji houbových patogenů bráněním produkce energie a eliminací dostupnosti látek nutných pro syntézy probíhající v buňkách patogenu. Tato účinná látka má výborný preventivní i kurativní účinek. Inhibuje klíčení spor, prodlužování a růst mycelia a také sporulaci. Zabraňuje rozvoji patogenních hub ve všech růstových a reprodukčních stadiích. Dlouhodobá ochrana před napadením rostlin houbovými chorobami je umožněna postupným odběrem účinné látky Xemium kořenovým systémem a plně systematickým rozváděním cévními svazky do nadzemních částí rostliny.

Přípravek Systiva je registrovaný pro použití v obilninách. Společnost BASF nicméně doporučuje jeho použití zejména v jarním a ozimém ječmeni. Zde se plně uplatní pro svoji vynikající účinnost na hnědou skvrnitost, rynchosporiovou skvrnitost, padlí travní, ramuláriovou skvrnitost ječmene, ale také plíseň sněžnou a rzi. Bonusem, vzhledem k aplikaci již na osivo, je účinnost na choroby osiva – pruhovitost ječná a sněť prašná ječná.

Pro posílení účinku na sněti je doporučeno použití mořidla Premis® 25 FS RED v dávce 1,5 l + 0,75 l Systiva na tunu osiva. Možná je také kombinace s mořidlem Kinto® Duo v dávce 2 l/t osiva.

Protože se Systiva řadí mezi přípravky skupiny AgCelence®, kromě klasické ochrany proti houbovým chorobám má také pozitivní vliv na rozvoj kořenů, zlepšuje hospodaření s vodou a příjem dusíku, čímž významně potlačuje stresové faktory v ošetřeném porostu.

Svým dlouhodobým účinkem zcela nahrazuje jedno ošetření klasickým fungicidem na list. Jako následné ošetření se podle rozvoje houbových chorob v porostech doporučují přípravky Opera® Top v dávce 1,5 l/ha nebo Adexar® Plus 1,25 l/ha, popř. Osiris® v dávce 1,5 l/ha.

V jarním ječmeni Systiva zajišťuje zdravý vývoj rostlin až do pozdního jara, do fáze praporcového listu. V ozimém ječmeni zajišťuje účinnost proti houbovým chorobám do konce odnožování, takže nahradí podzimní aplikaci fungicidů a nejčasnější jarní aplikace. Nicméně v jarním období je nutné sledovat výskyt chorob a podle toho naplánovat následnou aplikaci fungicidu.Výhodou je, že ječmen je již od počátku vegetace silný a vitální, stimuluje se růst kořenového systému, dochází k výraznějšímu odnožování a rostliny jsou celkově lépe připravené pro následná vývojová období. Rostliny ozimého ječmene na jaře snáze regenerují a tím vznikají ideální podmínky pro využití výnosového potenciálu. Navíc, tím že je Systiva naaplikována na osivo, šetří čas, který je v období jarní pracovní špičky velmi důležitý.

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D., BASF

Foto: Ing. Ondřej Klap, BASF

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *