Ideální kombinace v ochraně kukuřice

Kukuřice zaznamenala i v roce 2014 nárůst plochy, na které byla pěstována. Přestože stále patří k plodinám, jež vyžadují v rámci ochrany relativně málo vstupů, loňský rok vzhledem k deštivému průběhu léta a přelomu podzimu způsobil pěstitelům nemalé problémy. Hlavním tématem nejen v ČR, ale také v okolních zemích byly mykotoxiny a jejich historicky prakticky největší výskyt ve sklizené produkci.

Mykotoxiny jsou samozřejmě úzce spjaty s výskytem fuzarióz, které mají svůj původ v kukuřici rozložen do několika fází růstu, ale všeobecně se za nejvýznamnější vliv vzniku infekce považuje poškození rostlin larvami zavíječe kukuřičného v kombinaci s vlhčím průběhem počasí a také horší vitalitou rostlin způsobenou stresovými podmínkami v průběhu celé vegetace.

Společnost Syngenta úspěšně zaregistrovala začátkem roku 2015 nový insekticid Ampligo, který díky svému účinku na zavíječe i dospělce bázlivce nabízí nové možnosti komplexní ochrany kukuřice proti škůdcům. Pokud se tyto výhody navíc spojí s novinkou roku loňského – fungicidem Quilt Xcel, máme k dispozici opravdu komplexní řešení. Přímo se nabízí tuto kombinaci přípravků popsat větou: „choroby, škůdci, vitalita rostlin, výnos a kvalita jedním tahem.“

Quilt Xcel je dvousložkový systemický fungicid (ú. l. azoxystrobin + propiconazol) s kurativním a preventivním účinkem a širokým spektrem kontrolovaných chorob v kukuřici. Díky pozitivnímu vlivu na fyziologii rostliny také umožňuje maximalizovat výnosový potenciál kukuřice. Přípravek Quilt Xcel dokáže bezpečně regulovat všechny významné listové choroby v této plodině. Navíc vykazuje velmi významný vedlejší účinek na původce fuzarióz, čímž napomáhá snižování obsahu mykotoxinů v kukuřici.

 

 Přínosy přípravku Quilt® Xcel pro pěstitele

1. Umožňuje rostlinám lépe zvládat stres ze sucha i stres ze zamokření. Za sucha zpomaluje ztráty vody, pomáhá kukuřici tolerovat období sucha prostřednictvím lepšího hospodaření s vodou. V období s nadbytkem vody pomáhá kukuřici odolávat stresu ze zamokření prostřednictvím širokospektrální účinnosti na choroby a podporou tvorby silnějšího a hlubšího kořenového systému pro lepší příjem živin.

2. QuiltXcel umožňuje rostlinám „provozovat“ fotosyntetický aparát po delší dobu. Tím prodlužuje dobu aktivní vegetace a zvyšuje výnos a kvalitu.

3. Kukuřici pomáhá maximalizovat příjem sluneční energie s následným „přetavením“ do podoby zrna. Palice jsou větší, s větším množstvím zrn, která lépe vyplňují vřeteno. Jenom dvě až tři zrna navíc v palici, což je asi 1–1,5 gramu, umožní dosáhnout výnosu vyššího o 0,1 t/ha.

4. Quilt Xcel napomáhá k vytvoření pevnějšího stébla s nižší náchylností proti poléhání, což umožňuje následně efektivnější sklizeň s menšími ztrátami. Napomáhá kukuřici odolávat nepříznivým povětrnostním podmínkám, hlavně silnému větru v závěru vegetace. Efektivnější sklizeň nepolehlého porostu znamená lepší využití techniky, úspory paliva a lepší využití pracovního času.

5. Kurativní a preventivní kontrola širokého spektra chorob prostřednictvím dvou účinných látek včetně vedlejšího vlivu na fuzária a produkci mykotoxinů. Mobilita účinných látek v rostlině zajišťuje ochranu přímo nezasažených částí rostliny i nových přírůstků. Širokospektrální účinnost na patogeny umožňuje aktivně snižovat množství mykotoxinů v zrnu i v siláži, čímž QuiltXcel napomáhá snižování obsahu mykotoxinů v potravním řetězci.

Přípravek Quilt Xcel lze aplikovat i v raných fázích růstu kukuřice, přesněji od BBCH 30, což je počátek prodlužovacího růstu a u různých hybridů k němu dochází zhruba od fáze 9. až 11. pravý list. Tato fáze aplikace je tudíž dostupná i pro nižší postřikovače.

 

Ampligo vyřeší zavíječe kukuřičného i bázlivce kukuřičného jednou ranou. Současná foliární insekticidní ochrana kukuřice je založena především na kontrole zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis) a v poslední době také dospělců bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera). Tito škůdci však z biologického hlediska patří do odlišných skupin a jejich výskyt a škodlivost v porostech kukuřice jsou odlišné. Společnost Syngenta pěstitelům kukuřice nabízí univerzální a velmi spolehlivé řešení obou těchto škůdců jedním přípravkem. Je jím Ampligo, který jako jediný insekticid na trhu proti zavíječi obsahuje dvě účinné látky. Díky registraci začátkem roku 2015 již bude pěstitelům plně k dispozici.

Ampligo je dvousložkový insekticidní přípravek (účinná látka chlorantraniliprol + lambda-cyhalothrin) s nízkým dávkováním a flexibilním použitím. Je určen pro kontrolu všech vývojových stadií zavíječe kukuřičného a dospělců bázlivce kukuřičného v porostech kukuřice.

Kombinace rychlého nástupu účinku a dlouhodobého reziduálního působení i za vysokých teplot a vysoká odolnost vůči smyvu deštěm pak zabezpečují spolehlivou ochranu kukuřice v období letních měsíců. Ampligo nepřímo omezuje napadení kukuřice chorobami, a tím snižuje obsah mykotoxinů v produkci i v potravním řetězci. Obsahuje moderní formulaci stabilní suspense mikrokapsulí se ZEON technologií.

Téměř každý pěstitel kukuřice ví, že pokud dojde ke škodám od larev zavíječe, vzniká vstupní brána pro infekci kukuřice houbami rodu Fusarium. Tyto houby pak následně produkují mykotoxiny a jejich obsah se negativně projeví nejen při zkrmování siláže dobytkem, ale také v zrnu či sníženým výkonem mikroorganismů zodpovědných za produkci metanu v bioplynových stanicích. Další škody, které může bázlivec kukuřičný způsobit (pomineme-li jeho hlavní škodlivost na kořenech), je požírání blizen dospělci. Takto poškozené porosty mají neopylená zrna v klasech, čímž výrazně klesá produkce škrobu (tzn. energie), a tím se významně snižuje rentabilita sklizených porostů, ať už jde o kukuřici na krmení, bioplyn či na zrno. Z těchto důvodů je důležité ochranu proti škůdcům nepodcenit.

 

Hlavní přínosy přípravku Ampligo pro pěstitele

Kontrola obou hlavních škůdců kukuřice v období květu a dozrávání.

Flexibilní načasování aplikace.

Dlouhodobý reziduální účinek.

Kontrola všech stadií zavíječe kukuřičného (dospělci, larvy i vajíčka).

Snížení obsahu mykotoxinů v zrnu a siláži.

Snížení rizika neopylení z důvodu požerků blizen od dospělců bázlivce kukuřičného (ztráty na úrodě, energii do bioplynových stanic a siláže).

 

Společnost Syngenta doporučuje pro maximální efektivitu a snížení mechanického poškození kukuřice použít tank-mix obou zmíněných přípravků Quilt Xcel (1 l/ha) a Ampligo (0,2 l/ha). Zkušenosti ze suchých, teplých a také chladnějších, vlhčích lokalit v ČR ukazují pozitivní vliv na výnos a kvalitu kukuřice.

 

Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D.,

Syngenta Czech

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *