Hybridy do konkrétních podmínek

Na celostátním polním dnu si návštěvníci kromě osvědčených hybridů mohli prohlédnout i dvě novinky – hybrid Atora a Shrek. Na pozemcích Rostěnice a. s. a ZEMO, s. r. o., Bohaté Málkovice, proběhl celostátní polní den společností Rapool CZ s. r. o. a Saaten-Union CZ s. r. o. s bohatým sortimentem odrůd ozimé řepky a ozimých obilnin. Zájemci si tak mohli prohlédnout rozličné hybridy a rozhodnout se pro správný výběr odrůd k zásevu na svá pole pro příští rok.

„Loňský rok přál pozdějším odrůdám, jako jsou Avatar, Mercedes, Inspiration a Marathon, které měly výnos oproti celorepublikovému průměru vyšší o 0,3 t/ha. Nezanedbatelný je i sortiment raných hybridů, jako jsou Sherpa a Rohan, které měly oproti průměru vyšší výnos o 0,25 t/ha. Společným jmenovatelem šlechtění Rapool je výnosová stabilita. Cílem není pouze podat stabilní výnos v daném roce, ale zejména stabilizovat výnos v průběhu několika ročníků. V poslední době sílí i zájem o mrazuvzdorné hybridy,“ jmenoval současné trendy a ohodnotil výsledky hybridů Rapool v uplynulého ročníku Pavel Stárek.

  • Atora

„Společnost Rapool rozšiřuje svoji nabídku robustních hybridů o nový hybrid Atora, který je ve třetím roce registračních zkoušek. Tento hybrid pochází z nové generace šlechtění, které přináší vynikající odolnost vůči všem významným chorobám řepky, zejména vůči verticilliovému vadnutí,“ řekl Pavel Stárek a zmínil i vitalitu v počátečním vývoji rostlin a dobrou kompenzační schopnost. Jde o hybridní odrůdu s kompaktním šešulovým patrem s polopozdním zráním a dobrou zimovzdorností. Odrůda vyniká zdravotním stavem a odolností proti poléhání. Výškou rostlin se Atora řadí k vzrůstnějším hybridům. Dává vysoké výnosy i v extrémně suchých oblastech Evropy, jako jsou Bulharsko, Maďarsko a část Polska. Obsahem oleje překračujícím 50,5 % v sušině semen posouvá hranici výnosu oleje z hektaru přes tři tuny,“ uvedl Pavel Stárek s tím, že Atora prolamuje negativní korelaci mezi výnosem a kvalitou.

  • Shrek

Do suchých oblastí se hodí novinka Shrek. Tento středně raný hybrid je registrován na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Má mohutné rostliny, větvení i kořenový systém, což mu v souvislosti s rychlou jarní regenerací umožňuje odolávat přísuškům na písčitých a kamenitých půdách. Zástupci Rapool ho doporučili vysévat ve středních termínech setí a při standardním ošetření by neměl chybět regulátor růstu na podzim.*

Více informací naleznete v týdeníku Zemědělec.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *