Hybridní odrůdy sypou víc než liniové

V minulých dnech se rozeběhla sklizeň prvních zlatavých polí i v České republice. Již tradičně se první strniště ukázalo na jihu Moravy, kde neklidní agronomové čekají, zda se naplní jejich odhad výnosů. Jaké jsou tedy první výsledky z polí? Naplnila se očekávání? A jaké vlastně byly odhady zkušených pěstitelů?

Ale začněme odjinud, od sousedů. První zprávy ze Slovenska byly velmi pozitivní. I přes velké sucho, které trápilo naše slovenské kolegy, byly výnosy ozimých ječmenů vysoce uspokojivé. První lokality hlásily výnos liniových odrůd v rozmezí 5–6 t/ha (východní Slovensko, Rimavská Sobota) a hybridní odrůdy měly ještě o 1–1,5 t/ha vyšší výnos. Rekordní sklizeň odrůdy Zzoom 10,3 t/ha byla zaznamenána v Michalovcích.

První výnosy na našem území

První sklizená pole na jižní Moravě byla silně postižena suchem, které přetrvává od jarních měsíců. Přesto ze Znojemska ­sklizené liniové odrůdy daly hektarový výnos v rozmezí 5,5–6,4 t/ha a z hybridů pak Hobbit 6,8 t/ha a Zzoom 7,2 t/ha.

V nejsušší oblasti Moravy – v okrese Břeclav, byl výnos Wootanu 5,84 t/ha a Galationu 5,34 t/ha. Podle zhodnocení agronoma jde v této oblasti o perfektní výnos, protože je velmi obtížné v těchto podmínkách dosáhnout výnosové hranice 5 t/ha.

První sklizené plochy jsou známé i z oblasti Třebíčska. V poloprovozních pokusech u odrůdy Wootan dosáhly výnosy 9,06 t/ha, u odrůdy Galation 9,7 t/ha a liniová odrůda byla výnosově na úrovni 8,11 t/ha. Hybridní odrůdy v této lokalitě měly v průměru o 15,66 % vyšší výnos než liniová odrůda.

V další teplé oblasti naší země, v okrese Jičín, byly také zajímavé výnosy. Z hybridních odrůd byl prozatím nejvýnosnější Wootan s výnosem 8,2 t/ha. Hybrid první generace Zzoom v těchto končinách poskytl sklizeň 7,5 t/ha. Pro srovnání, liniová odrůda měla výnos 6,5 t/ha, což je o 1,7 t/ha méně než Wootan. Odrůda Wootan dosáhla v porovnání s liniovou odrůdou o 26,15 % vyšší hektarový výnos.

Sklizeň však začíná na celém území České republiky. V oblasti jižních Čech, v okresu Strakonice, jsou již první pole také sklizena. I tam v poloprovozních pokusech byly srovnávány výnosy hybridních a liniových odrůd. Linie dosáhla výnosu 6,77 t/ha. Hybrid Wootan překonal liniovou odrůdu o 2,22 t/ha, jeho výnos byl na úrovni 8,99 t/ha. Hybridní odrůda Galation v místních podmínkách navýšila výnos ještě více a z hektaru dala výnos 9,48 t. Přepočteno na procenta v porovnání s liniovou odrůdou navýšil Wootan výnos o 32,79 % a Galation dokonce o úžasných 40,03 %.

První sklizenou vlaštovku jsme zaznamenali i na Plzeňsku. Hybrid Zzoom tam dosáhl výnosu 8 t/ha. Výnosový průměr liniových odrůd ozimých ječmenů se zatím pohybuje kolem 6,2 t/ha.

Zkušenosti z praxe s pěstováním hybridního ječmene

Hybridní ječmeny již třetím rokem potvrzují svou výjimečnou výkonnost v provozních podmínkách České republiky. Zeptali jsme se přímo pěstitelů hybridního ječmene z různých koutů České republiky, jaké mají zkušenosti s pěstováním hybridního ječmene v praxi.

Josef Špaňhel, agronom, ZD Dolňácko, a. s., Hluk

ZD Dolňácko, a. s., patří mezi první podniky na Moravě, kde se začal sklízet ozimý ječmen. ZD Dolňácko s celkovou výměrou 2050 ha pěstuje ozimý ječmen na ploše 130 ha. Tento rok si tam vyzkoušeli poprvé i pěstování hybridních ječmenů. Na výměře 50,54 ha agronom nechal vysít hybrid Wootan. Letošní sezóna se považovala za zkušební. Pěstovali hybrid méně intenzivně a celkově porost přihnojili 120 kg dusíku, aplikovali fungicid a dvakrát regulovali. Vše proběhlo bez problémů a s výnosem, který Wootan dal, jsou velmi spokojeni. Z celkové plochy 50,54 ha byl průměrný výnos Wootanu 7,54 t/ha. Agronom řekl, že kdyby spadlo více srážek, byl by výnos mnohem vyšší. Celkem tu oproti normálu totiž spadlo asi o 110 mm srážek méně. Josef Špaňhel byl také mile překvapen vyrovnaností porostu a jeho zralostí. Zrno z kombajnu bylo velmi čisté, bez osin a nečistot.

A má agronom Josef Špaňhel zájem v pěstování hybridních ozimých ječmenů pokračovat? „Určitě ano, na příští rok už máme objednáno osivo na 60 ha.“

Stanislav Zuzánek, agronom, Agro Chomutice, a. s.

Agro Chomutice hospodaří v oblasti středních Čech, v okrese Jičín. Ječmen ozimý pěstují na 140 ha a celou svou produkci využívají na krmení hospodářských zvířat. Hybridní ječmen začali pěstovat v sezóně 2013/2014, a to na výměře 10 ha – konkrétně odrůdu Zzoom. Vzhle­dem k dobrému výnosu se rozhodli hybridní ječmen pro sezónu 2014/2015 navýšit na 35 ha, z toho na 25 ha byla odrůda Zzoom a na 10 ha Wootan.

V Agro Chomutice sklízeli 4. 7. 2015 a u odrůdy Zzoom zaznamenali výnos 7,5 t/ha, u odrůdy Wootan 8,1 t/ha a u liniové odrůdy byl výnos na úrovni 6,5 t z hektaru. Lokalita v Chomuticích byla bohužel nepatrně ovlivněna virovou zakrslostí, jinak by se jistě výnosy hybridů i linií pohybovaly na vyšší úrovni.

Pro sezónu 2015/2016 počítají s hybridním ječmenem na 80 ha. Agronom Stanislav Zuzánek oceňuje pro letošní sezónu insekticidní moření a změnu balení z pytlů na big bagy. Samozřejmostí je už dnes výnosový potenciál hybridních ječmenů, který ho již dvě sezóny těší.

Antonín Hejle, agronom, Agro Jinín, a. s.

V jižních Čechách, v okrese Strakonice, v podniku Agro Jinín, a. s., pěstují ozimý ječmen na výměře 135 ha. Využívají ho jako vhodnou předplodinu pro řepku ozimou a veškerá produkce ozimého ječmene jde na prodej. O porosty se tam stará agronom Antonín Hejlek, který se ochotně podělil o své zkušenosti.

Antonín Hejlek oceňuje, že ve srovnání s liniovými odrůdami je hybridní ječmen vitálnější a zdravější. I přes značný projev viróz v jarním období nedošlo k výraznějšímu deficitu výnosu. Hybridní ječmen byl zasetý na horších půdách (jílovitohlinitá) v období silnějších srážek a podle agronoma se s tím hybrid na podzim vyrovnával lépe.

Největším překvapením byl výnos. Vzhled porostu nesliboval před sklizní vyšší výnos oproti liniovým odrůdám. V době sklizně byl porost stále zelený (stébla) a přesto byla sklizňová vlhkost 13 %. Lepší výnosový výsledek přičítá Antonín Hejlek hlavně tomu, že ve srovnání s liniovými odrůdami je hybridní ječmen vitálnější a zdravější a dokáže lépe hospodařit s vodou a dodanými živinami.

Agronom Hejlek doporučuje dodržet technologii společnosti Syngenta, která se mu osvědčila. Uvažuje o její aplikaci na celou plochu ječmenů. Předností hybridních ječmenů je podle něj lepší odolnost vůči poléhání (při stejném způsobu ošetření hybridních ječmenů a liniových odrůd došlo k částečnému polehnutí liniových odrůd ječmene ozimého). Agronom se domnívá, že kvůli suchému jaru nemohl být plně využitý výnosový potenciál hybridních ječmenů. Výnosy jsou přesto vynikající a Antonín Hejlek je s výsledkem spokojen – Galation 9,48 t/ha a Wootan 8,99 t/ha. Liniové odrůdy dosáhly výnosu 6,77 t/ha.

Na příští rok se rozhodl zvýšit plochu hybridních ječmenů.

Ing. Jan Tržický, agronom, společnost Ing. Josefa Heřmanského, CSc.

Společnost Ing. Josefa Heřmanského, CSc., také hospodaří v oblasti středních Čech, okrese Mladá Boleslav. Ozimý ječmen pěstují celkem na 192 ha. Na 146 ha mají sladovnický ozimý ječmen, a to odrůdu SY Tepee (udržovatel: Syngenta Seeds). Na zbylé výměře pěstují klasický šestiřadý ozimý ječmen, který mají určen čistě pro krmné účely – případné přebytky prodávají.

Agronom Ing. Jan Tržický a majitel Ing. Josef Heřmanský, CSc., se pro hybridní ječmen rozhodli v loňské sezóně a rovnou zkusili obě novinky, Galation a Wootan, každý na 2,5 ha. Vedle nich naseli i jednu liniovou odrůdu, aby si ověřili výkon hybridů. Sklizeň na rodinné farmě proběhla 10. 7. 2015 s výsledkem: Wootan 8,36 t/ha, Galation 8,3 t/ha a liniová odrůda 7,6 t/ha. Agronom ještě před pár týdny nevěřil, že hybridní odrůdy budou úspěšnější než liniová odrůda, protože oba hybridy byly slabě napadeny virovou zakrslostí a liniovou odrůdu měl insekticidně namořenou a byla bez poškození. Pro sezónu 2015/2016 bude společnost pěstovat 30 ha krmného ječmene a celá výměra bude 30 ha v hybridních odrůdách, 20 ha Wootanu a 10 ha Galationu. Agronom ocenil insekticidní moření u hybridů, sám bude moření vyžadovat i na ozimé sladovnické odrůdě a na dříve setých odrůdách pšenice.

 

 Ing. Dagmar Spitzerová a kolektiv

Syngenta Czech, s. r. o.

Foto:

Sklizeň v Břeclavi letos 7. července

Nízká vlhkost zrna byla patrná již z pohledu na porost (Břeclav)

Měření potvrdilo, že vlhkost sklizeného zrna byla nízká (Hluk, 3. 7. 2015)

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *