Hybridní odrůdy Dekalb – přísný výběr a dlouhodobé zkoušení se vyplácí

Řepka je dlouhodobě stabilní plodinou dosahující v minulých ročnících na zemědělských farmách velmi vysokých výnosů. Přes silný ročníkový vliv a pěstitelskou technologii hraje velice významnou roli genetická výbava, právě ta umožňuje dosáhnout výnosů na provozních plochách, které mohou být až 6 t/ha.

Společnost Monsanto dlouhodobě investuje nemalé prostředky do vývoje nových hybridních odrůd a nabízí ucelený sortiment hybridů vhodných do našich různorodých klimatických podmínek. Před vlastním uvedením odrůdy do praxe mu předchází jeho dlouhodobé prověřování a zkoušení minimálně tři až pět let, abychom zjistili výnosovou stabilitu v různých ročnících. V posledních pěti letech patří Monsanto mezi nejúspěšnější šlechtitelské společnosti při testování ve státních odrůdových zkouškách ÚKZÚZ. V ročnících 2012, 2013 a 2014 se zde staly výnosovými vítězi v jednotlivých kategoriích odrůdového zkoušení naše hybridní odrůdy DK Explicit, DK Exstorm, DK Sensei, DK Exssence a úplná novinka  DK Exception. Jen se podívejte na výnosy ÚKZÚZ – grafy 1, 2, 3 a 4.

Jedním z hlavních ukazatelů při vlastním zkoušení je především výnos semene a stabilita výnosu v různých ročnících a na rozdílných lokalitách. Registrační cyklus ÚKZÚZ probíhá ve tříletém zkoušení a jsou stanovena přísná kritéria pro dosažení registrace v ČR.

Aby dosáhla odrůda registrace v České republice, musí být výnosově výrazně lepší než stávající kontrolní, velice výkonné odrůdy. O přísnosti výběru odrůd k registraci svědčí i fakt, že každoročně se začíná zkoušet asi 72 odrůd a po třech letech je registrováno pouze šest až devět odrůd, tzn. že pravděpodobnost úspěchu každé odrůdy  se pohybuje na úrovni 8–9 %, tj. každá osmá odrůda je registrována po třech letech. Pokud se stane, že v jednom ročníku v tomto tříletém cyklu dojde k nepatrnému poklesu ve výnosu, je odrůda vyřazena ze zkoušení.

Ve zcela výjimečných případech lze pozorovat registrování odrůdy již po dvou letech, pokud splní výrazně výnosové parametry a udrží si stabilitu výnosu na všech lokalitách v obou ročnících. Za posledních deset let se to podařilo pouze dvěma hybridním odrůdám – DK Explicit v roce 2013 a nově navržený hybrid DK Exception v roce 2014.