Hrozba pro pěstitele kukuřice

Čeští zemědělci a pěstitelé budou v následujících letech čelit nelehkým podmínkám. Extrémní sucha a tropické teploty, které letos sužovaly naše území, můžeme očekávat i v dalších letech. Přináší je změna klimatu, na kterou upozorňují přední meteorologické ústavy i klimatologové. Podle nich dokonce zažíváme největší sucho za 500 let.

S teplotami nad 30 stupňů se v létě setkáváme poměrně často, skutečně alarmující jsou ale teploty nad 37 stupňů osm dní za sebou! Podle šéfa oddělení klimatických změn ČHMÚ Radima Tolasze to zaskočilo dokonce i samotné klimatology: „Kdyby mi před pár týdny někdo řekl, že se to může u nás stát dříve než ve druhé polovině století, považoval bych ho za blázna.“ Klimatické změny skutečně přišly dříve, než kdokoli čekal. Srážek sice neubylo, vyskytují se ale spíše v podobě přívalů a v krajině tato rychlá voda nezůstává. Radim Tolasz upozorňuje: „Je třeba se přizpůsobit stylem hospodaření a výběrem plodin. Do budoucna musíme počítat v souvislosti s rostoucí teplotou s vyšším výparem, což bude vyvolávat častější a déletrvající sucha.“ A právě tento problém se týká i řady zemědělských oblastí, Kraj Vysočina nevyjímaje. Letošní suché a horké počasí se velmi odrazilo na úrodě i v této oblasti. Své o tom ví i pěstitel Jan Dokulil z ZD Okříšky v okrese Třebíč: „Sucho se u nás letos odrazilo jak na výnosu, tak na kvalitě kukuřice. Výnos byl celkově menší tak o polovinu. Některé palice dokonce úplně opadaly. Bylo to znát hodně na silážní kukuřici.“

Šlechtění suchovzdorných hybridů

Naštěstí jsou už dnes na trhu k dostání takové odrůdy hybridní kukuřice, které se dokážou vypořádat s extrémními podmínkami a minimalizovat dopad na výnos. „Je to skutečně tak. Dlouhodobě investujeme do výzkumu, abychom mohli pěstitelům nabídnout takové hybridy kukuřice, které jim zajistí stabilně vysoký výnos i při dlouhodobě velmi suchém počasí,“ potvrzuje Ing. Ondřej Černý ze společnosti Monsanto ČR. Hybridy kukuřice, tolerantní vůči dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám, jsou typické palicemi s bohatou tvorbou blizen a schopností zachovat si spoustu listové plochy a nejsou náchylné k opadávání listů. „K vytvoření suchovzdorných hybridů využíváme jak metod konvenčního šlechtění, tak i genového inženýrství. Šlechtitelský tým Monsanto má několik testovacích stanic v ultrakontinentálním klimatu Evropy, kde vybírá nejvhodnější rodičovské linie a hybridy v extrémních podmínkách sucha a vysokých teplot, kde dochází k pravidelnému přehřátí kukuřice. Své specifické vlastnosti získala kukuřice díky genu, který zvyšuje její odolnost proti nedostatku vody, což se hlavně používá na západní polokouli,“ dodává Černý.

Na vysočinu hybridy s krátkou vegetační dobou

Klima vysočiny patří mezi mírně teplé až velmi chladné, oblast bývá srážkově bohatá a na přísušky netrpí. Přesto v měsících dubnu až červenci spadlo asi jen 50 % srážek oproti dlouhodobému normálu! Vysočina jako jeden z největších producentů mléka a bioplynu je v podstatě závislá na siláži a její kvalitě. Pro zdejší podmínky jsou vhodné hybridy kukuřice s krátkou vegetační dobou (FAO v rozmezí 190–240) a pro potřeby kvalitní živočišné výroby je nutností vysoký obsah škrobu a dobrá stravitelnost. Přestože oblast sužovalo sucho, je potřeba myslet i na jarní mrazíky, a tedy chladuvzdornost a vyhledávat hybridy vyznačující se rychlým počátečním růstem. Pod značkou Dekalb jsou nyní i na českém trhu k dostání hybridy, které splňují výše uvedené parametry. DKC3142 (FAO 210) dokáže zajistit svému pěstiteli kvalitní silážní hmotu s vysokým obsahem škrobu díky velkému podílu palic, jako na úrovni pozdnějších hybridů. Nejvhodnější pro Českomoravskou vrchovinu je však letošní novinka DKC3250 (FAO 230), jehož výnosový potenciál v kvantitě i kvalitě siláže potvrdil ÚKZÚZ v dvouletém testování. Zejména letos na demoukázkách se u těchto hybridů projevila výborná odolnost vůči suchu a většina palic byla bez projevů poškození suchem a vysokými teplotami. Po prvních rozborech odebraných při sklizni vykazovaly Dekalb hybridy obsah škrobu přes 35 % a tím byly schopny zabezpečit dostatek energie pro produkci mléka, popřípadě bioplynu pro výrobu elektřiny v podmínkách vysočiny.

MONSANTO ČR s. r. o

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *