23.10.2019 | 01:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hovořilo se o bramborách

Řadou témat spojených s pěstováním brambor se zabývali přednášející na 29. bramborářských dnech, které proběhly minulý týden v Havlíčkově Brodě.

Výsledkům pokusů se závlahou se věnoval Ing. Jaroslav Čepl, CSc., ředitel Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s. r. o. Uvedl, že v letech 2012 a 2015, kdy v letním období působilo sucho a vysoké teploty, došlo ke snížení výnosů brambor až o 40 %. Dodal, že pro bramborářskou oblast Českomoravské vrchoviny není vhodná závlaha postřikem, možným řešením je kapková závlaha. Na výsledcích z posledních let poukázal také na odlišnou odrůdovou reakci na závlahy. V roce 2018 například odrůda Gala reagovala na závlahu zvýšením výnosu o 57 %, Antonia o 74 %, Soraya o 91 %. Letos to bylo o 41, 12 a 24 %. V průměru by podle něj měly závlahy přinášet zvýšení výnosu alespoň o 20 %, aby se technologie zaplatila.
Ing. Barbora Dobiášová, ředitelka odboru osiv a sadby Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu (ÚKZÚZ) zemědělského informovala o průběžných výsledcích uznávacího řízení sadby brambor. Konstatovala, že do posklizňových zkoušek bylo přihlášeno 2015 porostů, tedy 2782 ha. Prozatím bylo přijato 98,6 % vzorků a otestováno zhruba 36 % z těchto vzorků. Neuznáno bylo zatím 9,3 %.
Dr. Ing. Zdeněk Chromý (ÚKZÚZ) popsal připravovaný režim jakosti Q CZ pro konzumní brambory, certifikačním orgánem pro něj bude právě tato instituce. Například při certifikaci brambor B1 bude muset pěstitel splnit následující: použití certifikované sadby, přípravku povoleného v ekologickém zemědělství na ochranu proti mandelince bramborové, použití statkových hnojiv, osevní postup, dohledatelnost produktu °Q CZ, certifikát Global GAP, školení Q CZ.
Z dalších přednášek například vyplynulo, že při testování brambor v roce 2018 na cizorodé látky nebyl zjištěn žádný nevyhovující vzorek. Připravuje se také změna ve fytosanitárních předpisech. U pěti největších evropských producentů brambor (Belgie, Německo, Francie, Nizozemsko a Velká Británie) narostla celková plocha o 10 % oproti pětiletému průměru, nárůst výnosu by měl být 3 %. V celé EU-28 se ale čeká výnos o 3,1 % nižší oproti pětiletému průměru. Ceny brambor se liší podle státu, využití, odrůdy a balení.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

  1. Horký brambor..... Ostuda je, že dovážíme spousty brambor. Jenže nejen ostudné je, když se urodí více a pak neprodá. Ale je to velká ztráta pro podnikání. Bohužel - máme už jen 2 provozy škrobáren a přitom ještě stále fungují dotace na škrobové brambory z EU. Ztrácíme vliv na zušlechtěné výrobky - dokonce od praných brambor, přes chipsy, lupínky, bramborovou mouku k dalšímu mnohačetnému konce využití. O nedostačnosti se mluví snad 20 let a situace se nepohla. Přitom jde o základní potravinu. Pomoci může státní podpora pěstování a zpracování. Zatím neúspěšně!

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down