Hospodaření v podmínkách sucha

Uplatnění nových pěstebních technologií při hospodaření na půdě v podmínkách letošního sucha byl věnován seminář, který proběhl minulý týden v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni.

Na začátku semináře doporučil Ing. Jindřich Šnejdrla, končící náměstek ministra zemědělství, pěstitelům v praxi uplatňovat nejnovější poznatky. Upozornil na to, že je nutné udržovat půdu v kondici a dodal, že pěstitelé budou v nastávajících letech muset čelit nepříznivým podmínkám, jako je sucho, horko a nepřítomnost mrazu. Shrnul, jaké zásahy by zemědělci měli používat a čemu se vyhnout, aby půdu nepoškozovali. Jak dodal, na ministerstvu působí pracovní skupina voda-sucho, jsou k dispozici dotační programy podporující závlahy a dokončuje se fond nepojistitelných rizik.
Ing. Pavel Růžek, CSc. (VÚRV), konstatoval, že pole by se nemělo hodnotit podle upraveného povrchu, ale podle řezu půdou. Upozornil, že pokud se hnojiva zapravují hlouběji do půd, měl by se pěstitel zajímat o to, jaký chemismus v místě depozice převládá. Pokud je tam například nízké pH, znehodnotí se použité hnojivo na bázi fosforu. Varoval také před neuváženým podrýváním půdy, které může vést k vytvoření preferenčních toků vody v půdy, které vedou k vypláchnutí hnojiv. U půd náchylných k rozplavení povrchu by pěstitelé měli být opatrní při používání digestátu bez současné aplikace organické hmoty. Takový postup může vést k rozpadu půdních agregátů. Konstatoval také, že jedním z opatření proti vodní erozi by mohlo být setí do hrubého povrchu po orbě, bez předseťové přípravy. Ing. Růžek také ukázal, že setí do posekaného ozimého žita může představovat problémy. Pokud porost zregeneruje, konkuruje o vodu s hlavní plodinou. Seznámil posluchače také s inovacemi v protierozní ochraně při pěstování brambor, které zahrnují například změnu tvaru hrůbku, úpravu povrchu a podobně.
Obsáhlou přednášku věnovanou vlivu zpracování půdy na hospodaření s vodou měl Ing. Václav Brant, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze. Připomněl, že není důležité množství vody v půdě, ale její dostupnost pro rostliny. Ta pak záleží například na půdním typu, nebo na zpracování půdy.
Hovořilo se také o zvláštnostech vývoje porostů v letošním roce, nových postupech při pěstování širokořádkových plodin a dalších tématech.*
Podrobnosti přineseme v některém z následujících čísel týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *