Hledání rezerv ve výnosech ozimé řepky

Hlavní oblastí produkce ozimé řepky je Evropská unie, která je současně jejím nejvýznamnějším světovým zpracovatelem. Předstihuje Čínu i Kanadu. Tam se navíc soustřeďují na pěstování jarní řepky, v Číně také na jarní olejku setou na jaře i na podzim, nebo na ozimou řepku. ČR i přes nevelikost státu je ze všech zemí světa v produkci řepky zhruba na desátém místě.

Celosvětově máme pravděpodobně největší koncentraci ozimé řepky na orné půdě – rámcově 15 %, a po Kanadě sklízíme na osobu vůbec nejvíce semene. Z hlavních pěstitelů světa jsme ve výnosech řepky zhruba pátí za Německem, Velkou Britanií, Francií a Dánskem.

 

Hned v úvodu zaznívající chvalozpěv má vady. Výnosy, nejen olejky, stagnují, nebo jen mírně rostou a to nejen u nás, ale i u oněch předních pěstitelů. Pokud bychom nezapočetli poslední roky 2014 a 2015 s mírnou zimou (skoro jistě do třetice i rok 2016), byly by výnosy řepky zhruba stejné, jako v období 1988 až 1990. A to mají pěstitelé řepky k dispozici hybridní odrůdy, azolové regulátory, donedávna i mořidla, plošně se užívají fungicidy, stimulátory a listová hnojiva. Výběr agrochemikálií omezuje jen registr přípravků. Skvělý je výběr secích strojů. Standardizovala se pěstitelská technologie.

V ČR už nejsou špatní pěstitelé. Výnosy řepky budou velmi dobré i v letošním roce po další mírné zimě. Klidně očekáváme výnosy v průměru kolem 3,5 tuny z jednoho hektaru. Pravděpodobně ale produkce v roce 2016 klesne. Snížily se totiž plochy, kam byla řepka na podzim zaseta a po zimě došlo k zaorávkám okolo 7–8 % výměry z původního osevu asi 360 až 370 tis. ha. Proto zůstane ke sklizni 340 až 350 tis. ha.

Pod ekonomickým tlakem a pro udržení velké výměry olejky musíme zvýšit velmi rychle její výnosy nad 4 t/ha semene při zachování výměry někde mezi 200 až 300 tis. ha. Jinak zmizí z polí EU. Produkce levnější a výkonnější palmy olejné dále roste, unie ztrácí sílu v omezování jakýchkoliv dovozů –viz len, cukr. Zdravovědné informace o škodlivost palmy jsou tržně malicherné. Konec konců se ve světě i v USA prodá více než dvakrát tolik palmového oleje a také přibližně dvojnásobně sójového oleje proti řepkovému.

 

Prof. Jan Vašák, CSc.

Ing. David Bečka, Ph.D.

Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze

 

Více si můžete přečíst ve Farmáři č. 5/2016.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *