Generální partner polní výstavy Naše pole

Československá obchodní banka, a. s. vás opět zve na celostátní přehlídku polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavu zemědělské techniky. Zemědělská výstava Naše pole v Nabočanech se koná ve dnech 9. a 10. června 2016.

Skupina ČSOB, která je předním poskytovatelem finančních služeb v České republice, zaměřuje svoji pozornost na sektor zemědělství. ČSOB dlouhodobě spolupracuje s vydavatelstvím Profi Press, které je pořadatelem výstavy. V současné době je již tradicí, že právě ČSOB je generálním partnerem této akce, která svým zaměřením a rozsahem je akcí svého druhu jedinečnou. Na výstavě lze shlédnout celostátní přehlídku polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin včetně zemědělské techniky přímo při práci na poli. Při této příležitosti bychom rádi pozvali návštěvníky výstavy do naší společné expozice ČSOB, ČSOB Leasingu, ČSOB Pojišťovny a ČSOB Factoringu, která bude umístěna v centrální části výstavní plochy.

Ucelená nabídka

Pro zemědělce jsme připravili řadu atraktivních finančních produktů. Jedná se o ucelenou a zvýhodněnou produktovou nabídku jak v depozitní, tak i úvěrové oblasti. Naši přítomní obchodní zástupci rádi poskytnou odpovědi na dotazy týkající se finančních a pojišťovacích služeb, a to nejen v oblasti zemědělství.

Zemědělci získají detailní informace ohledně financování provozu, zemědělské půdy a stájí, zemědělské techniky a technologií včetně informací o výhodách refinancování bioplynových stanic. Samozřejmostí je možnost konzultace pojištění nejen zemědělských rizik a možnosti řešení profinancování pohledávek a to vše pod jednou střechou. Tato symbióza znalosti
finančních služeb, zemědělských rizik a techniky umožní skutečně komplexní obsluhu klientů. Jsme připraveni nabídnout zákazníkovi i přímo na místě finanční řešení na míru.

Naši zkušení odborníci znají specifika zemědělství a navrhnou optimální řešení finančních potřeb klienta včetně možnosti čerpání podpor například z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. Aktuální je také očekávaná jarní výzva v rámci Programu rozvoje venkova. Zájemcům poskytneme ucelené dotační poradenství. Současně mohou zájemci s našimi odborníky konzultovat možnosti předfinancování dotací.

Předfinancování dotací

Zemědělci aktuálně řeší financování doporučených žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, ale i dalších operací. Bankéři ČSOB jsou připraveni návštěvníkům výstavy poskytnout ucelenou informaci o variantách financování projektů a možnostech předfinancování dotací z Programu rozvoje venkova. Zkušený tým pracovníků skupiny ČSOB provede zemědělce dotacemi jarního kola Programu rozvoje venkova v oblastech zahájení činnosti mladých zemědělců, investic do nezemědělských činností zemědělců, agroturistiky či technického vybavení dřevozpracujících provozoven. Řada našich klientů tak nepropásne příležitost čerpat významné
investiční podpory.

Program pro mladé farmáře

Pro návštěvníky výstavy je připraven finanční program Farmáři určený také pro mladé začínající zemědělce. Program umožňuje současným i novým klientům získat úvěr až do výše 2 mil. Kč bez dokládání účelu. Výše limitu úvěru je stanoven na základě vlastní nebo i pronajaté výměry zemědělské půdy. K doložení obhospodařované výměry postačí rozhodnutí o přidělení jednotné platby na plochu (SAPS) ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Program je vhodný nejen k financování provozních výdajů zemědělce, jako jsou nákup hnojiv, osiv a krmiv, ale i pro investice do zemědělské techniky a nákup zemědělské půdy a podobně. Program Farmáři je určen pro zemědělce hospodařící alespoň šest měsíců. V rámci programu mají zemědělci možnost získat ČSOB Povolené přečerpání účtu za výhodných podmínek a ČSOB Rychlý úvěr
na podnikání. Při částce nepřesahující 600 tisíc korun ČSOB nepožaduje od klienta zajištění. Výhodou tohoto produktu je jeho flexibilnost. Zemědělci tak mohou mít peníze na účtu rychle k dispozici a mohou jistinu úvěru splácet podle potřeby například pololetně i ročně. Program Farmáři umožňuje čerpání dotace části úroků z úvěru u Podpůrného a garančního
rolnického a lesnického fondu. Pokud má klient vyšší finanční potřeby, které převyšují tento program, postupuje
banka standardním způsobem, tj. vyhodnocuje hospodaření klienta.

Závěrem mi dovolte vyslovit přání, aby byla naplněna očekávání návštěvníků zemědělské výstavy Naše pole, ať se vydaří počasí a aby byla výstava pro všechny účastníky úspěšná.

Ing. Petr Kopeček,
ČSOB

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *