Fórum pro budoucnost zemědělství

V Bruselu se dnes sešli všichni, kdo mají zájem o budoucnost zemědělství. Tématem letošního osmého ročníku Fóra pro budoucnost zemědělství (Forum for the Future of Agriculture – FFA) byly „Cíle udržitelného rozvoje podle OSN: Nové příležitosti pro evropské zemědělství.“ Fórum se zaměřilo na důležitost cílů udržitelného rozvoje, které, jak se předpokládá, budou přijaty světovými představiteli na valném shromáždění OSN koncem tohoto roku. Akce se zúčastnili evropští komisaři, poslanci Evropského parlamentu, ministři, představitelé průmyslu, nevládních organizací, mezinárodních organizací včetně OECD, FAO a akademiků.

Společně s novým předsedou FFA Janezem Potočníkem, bývalým evropským komisařem pro životní prostředí, představil tento ročník i další kvalitní řečníky, mezi které patřil José Graziano da Silva, generální ředitel FAO, Phil Hogan, komisař pro zemědělství a rozvoj venkova v Evropské komisi, Karmenu Vella, komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov, a Amina Mohammedová, odborná poradkyně pro rozvojové plánování po roce 2015 při OSN.

Tito a další mluvčí řešili společně s účastníky diskuze klíčové otázky týkající se budoucnosti zemědělské produkce EU, ochrany životního prostředí a spokojenosti spotřebitele. Účelem fór bylo stimulovat otevřené diskuse o budoucnosti evropského a světového zemědělství a posoudit, čeho by mělo být dosaženo v průběhu času s důrazem na bezpečnost potravin a  životního prostředí. Akci každoročně pořádá Organizace evropských vlastníků půdy (The European Landowners’ Organization – ELO) a společnost Syngenta.*

Více informací přinese týdeník Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *