Fakta o účinné látce pinoxaden

Jste pěstitelem pšenice a ječmene? Pokud ano, tak se určitě na svých polích potýkáte s výskytem chundelky metlice nebo ovsa hluchého. Je totiž prokázáno, že téměř na každém pozemku v České republice se vyskytuje některý z těchto plevelů v takovém rozsahu, že je nutné proti němu zakročit formou herbicidního zásahu.

 

Chundelka metlice se dostala na více než 85 % ploch a tam, kde ještě není, je problém se silným výskytem ovsa hluchého. Navíc se zvyšuje počet míst s rezistentními populacemi chundelky metlice vůči inhibitorům ALS. Možná i vy jste se setkali s tím, že aplikace herbicidu na bázi sulfonylmočoviny, která působí právě jako inhibitory ALS, se vůči chundelce metlici minula účinkem. A vyzkoušeli jste už Axial Plus? Je to herbicid, který vyniká svým účinkem proti trávovitým plevelům a navíc se ukazuje jako nejspolehlivější řešení rezistence u chundelky metlice. V čem spočívá výjimečnost přípravku Axial Plus ve srovnání s ostatními herbicidy? Bezesporu v jeho účinné látce pinoxaden. A myslíte si, že víte o pinoxadenu všechno? Pojďme se o tom společně přesvědčit …

Informace o pinoxadenu

n Výzkum vedoucí k objevení účinné látky pinoxaden začal už před více než pětadvaceti lety, přesně v roce 1990.

n Pinoxaden byl objeven ve výzkumných laboratořích společnosti Syngenta v roce 1997 a ihned­ poté se dostává také do polních podmínek, kde se interně prověřuje z hlediska účinnosti a bezpečnosti.

n Žádost o patent účinné látky pinoxaden byla podána v roce 1999.

n Následně začíná fáze vývoje, testují se různé formulace v rámci interních i externích pokusů, připravují se podklady potřebné k zaregistrování účinné látky a jejímu uvedení na trh.

n Evropský patent  EP1062217B1 byl účinné látce pinoxaden (NOA407855) udělen v červnu roku 2003.

n První registrace přípravku na ochranu rostlin s účinnou látkou pinoxaden pod obchodním názvem Axial 100 EC přichází 15. lis­topadu 2005.

n V roce 2006 společnost Syngenta poprvé veřejně představuje tento produkt a začíná v mnoha zemích s jeho prodejem.

n Letošní rok je tedy pro pinoxaden (Axial) jubilejní, desátý.

n V České republice se prodává Axial od roku 2007. Nejprve šlo o formulaci bez smáčedla, takže se Axial musel používat v tank-mix kombinaci se smáčedlem Adigor.

n Velmi brzy poté, v roce 2010, je zaregistrována vylepšená formulace nesoucí obchodní název Axial Plus, která již obsahuje smáčedlo. Nejedná se o Adigor, ale jde o speciální látku olejovitého typu, která zajišťuje co nejširší pokrytí povrchu listů kapičkami postřiku a výrazně zlepšuje příjem pinoxadenu a jeho účinnost.

n Pinoxaden patří do chemické skupiny fenylpyrazolinů a účinkuje jako inhibitor enzymu acetylkoenzym-A-karboxylázy (ACC), který je nezbytný pro tvorbu buněčné stěny. Odlišuje se od jiných herbicidů, které také inhibují činnost ACC v tom, že tyto herbicidy inhibují činnost ACC pouze v chloroplastech, zatímco pinoxaden inhibuje činnost ACC jak v chloroplastech, tak i v cytoplazmě. Tato schopnost je označována jako Duozym a skupinu takto působících herbicidů nazýváme DEN.

n Pinoxaden působí výhradně přes listy, účinek je absolutně nezávislý na půdním typu a vlhkosti půdního povrchu.

n Pinoxaden je vysoce selektivní. Bezpečnost přípravku zajišťuje přidaný safener cloquintocet-mexyl, který zrychluje metabolismus pinoxadenu v obilninách. Pinoxaden je účinný na jednoděložné plevele, hlavně na jednoleté druhy z čeledi lipnicovitých, kterým v praxi říkáme trávovité plevele.

n Pinoxaden zajišťuje nejvyšší úroveň ochrany proti všem hospodářsky významným trávovitým plevelům v obilninách, jako je oves hluchý, chundelka metlice a psárka polní. Výborně účinkuje na béry, jílky, ježatky lesknice, prosa a dobře řeší výdrol ovsa.

n Pinoxaden je v jarním období jednou ze dvou možných alternativ z pohledu mechanismu účinku, v jarních obilninách dokonce jedinou.

n Pinoxaden je významnou účinnou látkou z pohledu antirezistentních strategií – spolehlivě účinkuje v současných populacích, které jsou rezistentní vůči inhibitorům enzymu acetolaktát syntázy (ALS) a překonává i nejběžnější případy metabolické a target-siterezistence vůči herbicidům se stejným mechanismem účinku.

n Pinoxaden vzhledem k nízkým hektarovým dávkám a post­emergentní aplikaci má velmi příznivý environmentální profil, a proto je vhodnou alternativou v případě omezení nebo zákazu aplikace některých herbicidů s reziduálním půdním účinkem.

n Pinoxaden je vysoce flexibilní – má široké aplikační okno.

n Pinoxaden je jedním z nejvýznamnějších herbicidů pro ochranu ozimých i jarních obilnin proti plevelům v České republice i v zahraničí.

n Podle průzkumu světového trhu účinné látky pinoxaden (Pinoxaden Market – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2014 až 2020), se předpokládá nárůst trhu z 385,4 milionu amerických dolarů v roce 2013 na 862,2 milionu USD v roce 2020. Do té doby je pouze společnost Syngenta Crop Protection AG držitelem patentu této účinné látky.

 

Ing. Renata Salavová

Syngenta Czech and Slovakia

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *