Fakta hovoří ve prospěch nové řepky

Před deseti lety vstoupila společnost KWS OSIVA s. r. o. na český trh s řepkou s liniovou odrůdou Digger, která úspěšně plnila očekávání i sklady pěstitelů. Sherlock jako jedna z nejvýkonnějších liniových odrůd září na řepkových polích dodnes. Hybrid Marcopolos se objevil v roce 2013 a jeho obliba u pěstitelů roste, přispívá k tomu jeho výkonnost, a to nejen v pěstitelsky příznivých oblastech. Získává výsadní postavení i v regionech s chladnějším klimatem. Velmi rychle roste na podzim a snáší proto velmi dobře pozdní termín setí. Vyznačuje se i vysokou odolností proti vyzimování. Hybrid Factor KWS je přirozeným pokračováním této řady výkonných a pro pěstitele již známých řepek ze šlechtitelské dílny KWS.

Hybrid řepky ozimé Factor KWS prošel úspěšně státními zkouškami v Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském (ÚKZÚZ) v letech 2012–2014 a následně byl v roce 2014 zaregistrován a povolen pro pěstování v České republice. Společnost KWS OSIVA s. r. o. uvádí Factor KWS na trh v roce 2015 jako novinku s předpokladem, že svým výnosem naplní požadavky pěstitelů a získá si jejich přízeň.

Fakta o Factoru KWS

Výnos semene

Výnos semene v průměru tří let v ÚKZÚZ v teplé oblasti 109 % a v chladné 111 % na průměr kontrol ukazuje, že se Factor KWS řadí mezi nejvýnosnější hybridy řepky v ČR. Svůj výnosový potenciál potvrdil v roce 2014, kdy dosáhl v chladné oblasti výnosu 7,68 t/ha (graf) a v průměru teplé i chladné oblasti 7,27 t/ha. Tabulka výnosů poloprovozních pokusů s řepkou KWS z roku 2014 dokazuje, že Factor KWS dosahuje výborných výnosových výsledků ve všech pěstitelských oblastech ČR.

Odolnost proti komplexu chorob

Odolnost proti komplexu chorob, kam patří sklerotiniová hniloba, fomové černání stonku, čerň řepková a verticiliové vadnutí, se pohybuje u většiny pěstovaných řepek na střední úrovni. Factor KWS se řadí v celkovém zdravotním stavu ke špičce sortimentu a vyniká v odolnosti vůči verticiliovému vadnutí, česky přeslenatce. Tato choroba je příčinou nouzového dozrávání řepky a významně snižuje výnos. Odolnost odrůdy vůči této chorobě je jediným možným způsobem ochrany.

Agronomická charakteristika

Agronomická charakteristika ukazuje, že Factor KWS se chová v mnoha směrech jako klasický hybrid. Doporučujeme střední až pozdní termín setí z důvodu velmi rychlého vývoje na podzim. Factor KWS velmi dobře přezimuje a na jaře včas regeneruje. To jsou vlastnosti, které umožňují pěstovat úspěšně tento hybrid i v chladných oblastech (výsledky ÚKZÚZ).

Rostliny jsou středně vysoké až vyšší při optimální hustotě, síle krčku a stonku, odolné vůči poléhání. Přestože se řadí k hybridům později kvetoucím, termínem sklizně je středně raný. Co ho odlišuje v pozitivním slova smyslu od ostatních hybridů, je přirozená odolnost vůči pukání šešulí. V obsahu oleje vysoce naplňuje a překračuje požadované normy výkupu.

Učte se s námi, učíme se s vámi

Důvody výjimečného postavení společnosti KWS OSIVA s. r. o. na trhu s osivy kukuřice a cukrovky v České republice jsou mezi zemědělci dostatečně známé. Jsou to sortiment kvalitních osiv výkonných hybridů a linií a odborná práce poradenské služby. Po deseti letech působení na trhu s řepkou ozimou v ČR si dává u řepky stejný cíl jako u těchto dvou plodin. Dodávat pěstitelům kvalitní osivo výkonných hybridů a linií a poradenství opřené o výsledky výzkumu odborných a vzdělávacích institucí.

Společnost KWS OSIVA navázala odbornou spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou (ČZU) v Praze a v součinnosti se strojírenskými firmami se chce zabývat rozvíjením pěstitelských technologií. Její hybridy řepky jsou zařazeny v pokusech ČZU v Praze zaštítěných prof. Ing. Vašákem, CSc. V roce 2015 mohou pěstitelé v těchto pokusech vidět Factor KWS, Frodo KWS, Marcopolos a Traviatu.

Již od počátku působení společnost KWS OSIVA na trhu s řepkou v České republice zakládá v zemědělských firmách poloprovozní odrůdové pokusy, kde si pěstitelé mají možnost přímo na poli prohlédnout a vybrat řepku KWS. K tomu vždy mohou slyšet názor společnosti na dlouhodobě se vyskytující problémy v pěstování řepky i na současný vývoj a stav porostů. Názory, všechny poznatky a výsledky práce společnosti KWS OSIVA a spolupracujících institucí budou každoročně prezentovány na konferencích KWS Řepka bez hranic, jejichž první ročník proběhl na několika místech v ČR v březnu 2015.

Výnosy hybridu řepky ozimé Factor KWS
(poloprovozní pokusy KWS, rok 2014)

Stanoviště

Okres

Výnos
(t/ha)

Sklizňová vlhkost
(%)

Výnos zrna při 8% vlhkosti
(t/ha)

Cheb Cheb 4,76 8,9 4,71
Holostřevy Tachov 5,70 6,9 5,77
Holovousy Plzeň sever 5,04 8,0 5,04
Choustník Tábor 6,07 6,3 6,18
Sedmihorky Semily 5,56 6,9 5,63
Luštěnice Mladá Boleslav 6,10 7,9 6,13
Jaroměř Náchod 5,13 7,2 5,17
Lipoltice Chrudim 5,61 9,1 5,54
Loděnice Opava 5,41 9,5 5,32
Starojicko Nový Jičín 6,24 10,9 6,04
Záblatí Žďár nad Sázavou 5,29 10,7 5,13
Těšetice Znojmo 4,57 5,3 4,71
Otrokovice Zlín 4,94 8,5 4,92

Foto:

Hybrid Factor KWS v pokusech České zemědělské univerzity v Praze v roce 2015

 

 

 

Ing. Ludmila Kačicová

regionální obchodní manažerka

KWS OSIVA s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *