Factor KWS – zdravý hybrid na vlně produktivity

Společnost KWS klade při šlechtění ozimé řepky velký důraz nejen na výnos a obsah oleje, ale i na rychlost počátečního růstu a vývoje, schopnost dobrého přezimování a odolnost vůči chorobám a škůdcům. Úspěšný pěstitel by měl vždy pečlivě zohlednit všechna tato hlediska, neboť tím výrazně ovlivňuje ziskovost této plodiny.

Dané požadavky zcela jistě splňuje nově zaregistrovaný hybrid Factor KWS, který se zařadil v ÚKZÚZ v letech 2012–2015 mezi nejvýkonnější materiály v ČR (graf 1). Factor KWS je středně raný hybrid vhodný do všech oblastí pěstování. Jeho
velkou předností je vysoká mrazuvzdornost se schopností dobře přezimovat. Na vysokém výnosu se pozitivně podílí dobrý zdravotní stav, výborná odolnost zejména vůči fomovému černání stonku, verticiliovému vadnutí (graf 2), napadení plísní šedou a sklerotiniové hnilobě. Na podzim i na jaře má rychlý počáteční vývoj, na jaře velmi intenzivně větví. Větve jsou bohatě osazeny šešulemi, které jsou při dozrávání odolné k pukání. Nepukavost šešulí během dozrávání vysoce pozitivně ovlivňuje ztrátovost před sklizní, a tudíž i výnos. Termín sklizně je raný až středně raný. Výnosem semene a obsahem oleje patří k absolutní špičce v sortimentu hybridů ozimé řepky v ČR. Hybrid Factor KWS je díky střední výšce rostlin vysoce odolný k poléhání. Dosavadní zkušenosti z poloprovozních pokusů ukazují, že se jedná o stabilní hybrid, který dosahuje meziročně vyrovnaných výnosů.

Z hlediska odrůdové agrotechniky jde o výkonný hybrid, jenž vyžaduje vysokou intenzitu pěstování a přísnou technologickou kázeň. Při setí na začátku a uprostřed agrotechnické lhůty je nutné respektovat podzimní často i dvojnásobnou aplikaci regulátorů růstu. Velice dobře snáší střední i pozdní termín setí, doporučený výsevek je na úrovni 40–50 rostlin/m.2 Předností je tvorba mohutného kůlového kořene, který je základem vysokých výnosů a tolerance ke stresovým podmínkám. Na jaře je nutná včasná aplikace dusíku, nezbytné opatření pro dosažení maximálního výnosu. Větvení podpoří zejména chladnější průběh počasí a dostatek srážek. V případě podmínek příznivých pro rychlý růst je nezbytná jarní aplikace regulátorů růstu.

Hybrid Factor KWS posílil sortiment výkonných hybridů ozimé řepky v ČR. V letech 2012–2015 předvedl v registračních
zkouškách v ÚKZÚZ svou sílu a vynikající výkonnost. V roce 2014 dosáhl dokonce v chladných oblastech v ÚKZÚZ rekordního výnosu 7,75 t/ha. Jeho velkou předností je vynikající zdravotní stav, zejména vysoká odolnost vůči napadení houbovými chorobami. Šlechtitelskému týmu KWS se podařilo zařadit do této nové hybridní odrůdy gen RLM 7, takže i během nepříznivého ročníku je riziko napadení porostů houbou Phoma spp. nižší než u odrůd klasických.

Na závěr vám všem přeji hodně úspěchů s odrůdami řepky KWS a těším se na vzájemnou spolupráci při jejich pěstování.

Ing. Miroslav Stropnický, MBA,
regionální obchodní manažer, KWS OSIVA s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *