Ekonomika pěstování obilnin je aktuální

Situace na trhu komodit a nejasný výhled do dalšího období vedou pěstitele stále častěji k zamyšlení nad ekonomickými otázkami rostlinné produkce. Věta „Ceny komodit klesají, ušetříme na nákladech.“ zazněla nebo zazní v celé řadě firem zabývajících se rostlinnou výrobou. Kde ale ušetřit a současně nepřijít o významnou část výnosu?

Základní požadavky pro omezení nákladů jsou jasné: zachovat maximální výnos zrna v kvalitě, která umožní cenově výhodnou realizaci, a současně snížit náklady na produkci. Omezení hnojení řešením není, protože na tvorbu výnosu rostliny živiny potřebují a „ze vzduchu“ prostě výnos nevytvoří. Čerpání z půdních zásob je pak variantou krátkodobou a v konečném efektu stejně drahou.

Jinou možností mohou být úspory v oblasti pesticidní ochrany. Agronom by se měl zamyslet nad tím, jak potenciální potřebu ochrany omezit už v předstihu, v době plánování a přípravy nové sezóny. Kvalitní a prověřená odrůda s vysokým výnosovým potenciálem a velmi dobrým a vyrovnaným zdravotní stavem je jednou z variant úspory nákladů, která prakticky nic nestojí.

Gordian své kvality už prokázal

Gordian je odrůda ozimé pšenice s velmi vysokým výnosovým potenciálem, který umí využít při různé intenzitě pěstování ve všech výrobních oblastech a pěstitelských podmínkách. Prokázal, že ho lze pěstovat s velmi příznivými ekonomickými výsledky. V roce 2014/15 byl v soutěži pěstitelských technologií v Kroměříži vítěznou odrůdou.

Gordian v sobě spojuje špičkové výnosy s komplexem příznivých pěstitelských vlastností. V pokusech ÚKZÚZ patřil ve všech oblastech mezi nejvýnosnější odrůdy, v základní variantě pěstování obsazoval pomyslnou první příčku. V loňském roce návštěvníci polních dnů na porostech oceňovali zdravotní stav, odolnost proti poléhání, schopnost vyrovnat se s přísuškem i pozdním termínem výsevu. Pěstitelé, kteří Gordian odzkoušeli v provozu, chválili dosažený výnos zrna a jeho kvalitu.

Zrno dosahuje vysokých a stabilních hodnot čísla poklesu, v absolutních hodnotách tento parametr splňuje požadavky na zrno elitní kvality. Objemová hmotnost je vysoká. S ohledem na velmi dobrý zdravotní stav a spolehlivé výnosy je ekonomika pěstování na velmi dobré úrovni.

Pankratz stojí za to vyzkoušet

Novým „Áčkem“, které splňuje požadavky na výbornou ekonomiku pěstování, je odrůda Pankratz. Vysoký výnosový potenciál prokázal v registračních pokusech v letech 2011 až 2014. V roce 2015 byl registrován jako pekařská polopozdní až pozdní odrůda s vysokým výnosem zrna v oblasti řepařské a v obilnářské a bramborářské a s vysokou hodnotou čísla poklesu a objemové hmotnosti. V hodnocení potravinářské kvality dosahoval průměrně 13% obsahu dusíkatých látek. Odolnost proti poléhání a kombinovaná střední odolnost proti houbovým chorobám vytvářejí předpoklady dosažení vysokých výnosů při rozumné míře nákladů.

Potenciál být ekonomicky zajímavou odrůdou prokázal Pankratz v loňském roce i při výše uvedené soutěži pěstitelských technologií v Kroměříži. Čtvrté místo v konkurenci více než 50 konkurentů za pozornost určitě stojí.

Využití odrůd s vysokým výnosovým potenciálem a vyrovnaným zdravotním stavem, který nevyžaduje extrémně vysokou míru chemické ochrany, je možností úspory nákladů, která nic nestojí. Snad jen trochu času agronoma k zamyšlení nad odrůdovou skladbou pro nově připravovanou sezónu. A nabídka je dostatečně pestrá.

 

Ing. Lenka Nedomová, Ph.D.
BOR ,  s. r. o.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *