Efektivní úpravy kukuřice po sklizni

Kukuřice je nejpěstovanější plodina na světě. V České republice se sice neřadí na první příčky, ale i přesto představuje nezanedbatelnou část celé produkce. Kukuřici je nutné po sklizni dále upravovat – čistit a také sušit. Čištění kukuřice je nezbytné ze dvou hlavních důvodů. Prvním z nich je odseparování nečistot a příměsí, které zbytečně zvedají energetickou náročnost následného sušení, za druhé tyto příměsi mohou snížit provozuschopnost sušárny, zvýšit nároky na údržbu a v krajním případě mohou způsobit její zahoření. Proces sušení následně kukuřici zbaví vlhkosti, zakonzervuje ji a umožní její skladování po delší dobu.

Společnost BEDNAR FMT poskytuje farmářům technologie pro skladování a posklizňové zpracování zrnin již deset let. Nabízí kompletní projekci staveb, výstavbu na klíč i rekonstrukci stávajících objektů podle přání zákazníka. Společnost dodává na trh skladovací sila, sušárny, čističky, mořičky zrnin a mnohé další technologie od světových výrobců, jakými jsou americká společnost GSI a německé společnosti PETKUS a BÜHLER.

Čističky Petkus

Čističky od společnosti Petkus jsou vhodné k čištění i předčištění zrnin i osiv. Díky systému sít a dvojí aspiraci je zajištěna vysoká kvalita čištění i u silně znečištěných plodin. Jednotlivé druhy sít mají rozdílnou perforaci a je možné je měnit v závislosti na čištěné komoditě.

Aby byl výkon čističky maximálně využitý, je tok zrna ručně regulovatelný v závislosti na jeho znečištění. Zrno je čištěno nejdříve aspirací, která odstraní prach a lehčí nečistoty, a následně putuje na síta, kde jsou odseparovány nežádoucí příměsi a drobná semena a úlomky. Síta jsou rovněž aspirována. Aby se otvory v sítech nezanášely nečistotami, jsou dolní části sít opatřeny gumovými míčky, které v průběhu čištění otvory sít uvolňují. Díky lamelovému rozhrnovači, který rozprostře zrno na celou plochu sít, je zajištěno intenzivní čištění, a je možné zmenšit sítové plochy oproti tradičním řešením.

Věžová sušárna GSI

Výborná volba pro sušení kukuřice je věžová sušárna od americké společnosti GSI, která je velmi výkonná, má vysokou energetickou účinnost, jednoduchou konstrukci a malé nároky na zastavěnou plochu. V konstrukci sušárny je použito osmnáct patentovaných řešení, která přispěla k získání prestižní ceny Grand Prix na veletrhu Techagro.

Ve středu sušárny je hořák spalující zemní plyn nebo propan-butan. Samotné sušení probíhá plášťově, kdy se mezi dvěma souosými válcovými plášti gravitačně sesypává sušené zrno. Invertory zajišťují promísení zrna, a to je tak usušeno rovnoměrně. Sušárna je navržena tak, aby během procesu chlazení využila teplo z již usušené zrniny. Dochází tak k velmi účinné rekuperaci tepla.

Sušárny jsou montované na místě bez použití svárů, což umožňuje využít velké množství pozinkované a nerezové oceli na vnější opláštění. Tato konstrukční řešení stavbu sušárny velmi usnadňují a zajišťují její delší životnost.

Konstrukce věžové sušárny využívá prověřené zásady sušení společně s množstvím jedinečných vlastností, které náročnému uživateli nabízí jednoduchou a spolehlivou sušárnu s úspornou spotřebou paliva.

Reference z praxe

Předseda představenstva ZEMA Markvartice Ing. Oldřich Lach­man je s technologiemi, které mu dodala společnost BEDNAR FMT, velmi spokojen. Právě v Markvarticích se nachází jedna z věžových sušáren GSI, která díky své výkonnosti umožňuje společnosti nejen zpracovat vlastní produkci, ale také nabízet sušení plodin jako službu ostatním zemědělcům.

Dalším místem, kde je postavena věžová sušárna od GSI, je středisko Komořany společnosti ROSTĚNICE. Podle slov tamního předsedy Ing. Vítězslava Na­vrátila se jedná o nejúspornější sušárnu v podniku. Osvědčila se svou výkonností a efektivitou – dokáže zpracovat až deset tisíc tun materiálu za sezónu.

Ing. Kateřina Hájková

BEDNAR FMT s. r. o.

Foto:

Mezi hlavní přednosti čističek Petkus patří vysoká kvalita čištění široké škály plodin. Čističky umožňují rychlou a snadnou výměnu sít díky modulárnímu řešení

Podnik Rostěnice, a. s., disponuje několika konkurenčními sušárnami. Věžová sušárna GSI převyšuje ty ostatní svojí výkonností a také nízkou spotřebou energií

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *