Dynamika růstu meziplodin

Pozitivní funkce meziplodin v rámci pěstebních systémů jsou obecně známé a i v dnešní době má využití meziplodin své opodstatnění. Zejména v současných systémech hospodaření na půdě, které jsou primárně podřizovány spíše ekonomickým a politickým zájmům, na úkor biologickým principům respektujícím vztah mezi půdou, rostlinou a atmosférou, lze meziplodiny považovat za stabilizátory toků energie a hmoty na orné půdě.

Vývoj zemědělství s sebou zákonitě přináší i větší diferenciaci pěstebních cílů kladených na porosty meziplodin. Změny ve struktuře plodin, nástup konzervačních technologií zpracování půdy, vysoká energetická náročnost zemědělství, zvyšující se erozní rizika a antropogenní degradace půdy, potřeba eliminace ztráty vody z půdy, dlouhodobě klesající produkce organických hnojiv, značně diskutabilní přístup k obnovitelným zdrojům energie a vliv zemědělství na životní prostředí jsou spojeny právě se změnou požadavků kladených na porosty meziplodin.

Cílem práce bylo upozornit na biologické odlišnosti jednotlivých druhů plodin pěstovaných jako meziplodiny. Zejména se jednalo o posouzení dynamiky růstu ve vztahu k zakládání směsí meziplodin, jejichž pěstování může být výhodnější než výsev jednoho druhu.

Práce vznikla v rámci projektu TA02010669.

 

Ing. Václav Brant, Ph.D.

Ing. Michaela Škeříková

Ing. Petr Zábranský

Ing. Luděk Tyšer, Ph.D.

Česká zemědělská univerzita v Praze

 

Více se dočtete v říjnovém časopisu Farmář.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *