Dvoudenní Libčany v tradičním duchu

Polní dny společnost Bayer, s. r. o., orientuje na dvě lokality – moravskou v Senici na Hané a českou v Libčanech, kde mohli návštěvníci porovnávat pesticidní a odrůdové pokusy v uplynulých dnech. Čtyři bloky pokusů patřily ozimé řepce, jarnímu ječmeni a jarní pšenici, ozimé pšenici a čtvrtý, pestrý blok obsahoval cukrovku, kukuřici a mák setý.

Mezi novinkami se objevily herbicid do kukuřice ze skupiny ALS inhibitorů MaisTer power (foramsulfuron 30 g/l, iodosulfuron 1 g/l, thiencarbazone 10 g/l), fungicid do obilnin Boogie Xpro (bixafen 50 g/l, prothioconazole 100 g/l, spiroxamine 250 g/l), regulátor růstu Spatial Plus (ethephon 150 g/l, chlormequat chloride 300 g/l) a mořidlo Redigo Pro (prothioconazole 150 g/l, tebuconazole 20 g/l).

Posílení ochrany máku proti houbovým chorobám (registrován proti padlí) a řešení ochrany této plodiny proti poléhání přináší nová registrace přípravku Tilmor (prothioconazole 80 g/l, tebuconazole 160 g/l). Registrován je v máku v dávce 1 l/ha s termínem aplikace BBCH 21–69 (proti poléhání BBCH 61–69).

Neméně důležitou náplní polního dne jsou i odrůdové pokusy s odborným výkladem osivářských firem. Společnost Bayer v tomto segmentu nabízí odrůdy ozimé řepky Jumper a Silver.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *