Důraz na kvalitu osiva

Jedním z vystavovatelů na výstavě Naše pole byla akciová společnost Mydlářka. Jak uvedl Pavel Lebeda, který má ve firmě na starosti obchodní a poradenskou činnost pro agrochemii a osiva, pro společnost Mydlářka je výstavní tato akce pro jejich společnost příležitostí pro zviditelnění, ale také k nalezení nových obchodních partnerů.

Již dva roky společnost Mydlářka zajišťuje pro své provozy výrobu osiv zemědělských plodin. Podobnou službu v současnosti nabízí také firmám působícím v okolí na Benešovsku. Při samotné výrobě osiv se klade velký důraz na kvalitu. Semenářské porosty se pěstují pouze na kvalitních půdách. K celkovému výsledku přispívá i posklizňová úprava. Čištění osiva probíhá na pneumatických strojích. „Mnohé semenářské firmy chtějí podobně jako pěstitelé získat z porostu maximální množství osiva. Poněkud jiná situace nastává ve společnosti Mydlářka,“ popisoval Pavel Lebeda. „Pro naši firmu není odpad z čištění semen vyloženě ztrátou, protože v rámci podniku se zužitkuje například při krmení hospodářských zvířat. Jiné semenářské firmy mají ztráty čištěním okolo deseti procent. Popisovaný výrobce osiv sníží celkové množství v rámci čištění o dvacet a někdy i třicet procent. Osivem se tedy stávají jen nejkvalitnější semena,“ dodal Pavel Lebeda To má podle něj vliv nejen na klíčivost, ale především na vitalitu osiva a energii klíčení. Tyto dva znaky rozhodují nejen o konečném počtu rostlin na jednotce plochy, ale rovněž o rychlosti růstu a vyrovnanosti porostu.

 

Podle zástupce společnosti najdeme v nabídce firmy Mydlářka několik zajímavých odrůd. Určitě sem patří ozimá pšenice Gourmet s pekařskou kvalitou E. Jedná se o kompenzační typ odrůdy. To znamená, že výnos tvoří všechny výnosové prvky. Gourmet velmi dobře odolává poléhání. Má vysokou odolnost vůči padlí i rzi plevové.

Společnost Mydlářka má ve své nabídce jarní sladovnický ječmen. Odrůda Zhana je středně ranou odrůdou doporučenou pro výrobu českého piva. „Rádi bychom tuto odrůdu nabídli především středním a malým pivovarům. Zhana je odrůda, kterou mohou podobné provozy využít při výrobě například pivních speciálů. Jsme připraveni poskytnout komplexní službu od dodání osiva místnímu pěstiteli přes výkup zrna až po dodání ucelené partie v daném regionu,“ popisoval Pavel Lebeda.

Z českého šlechtění pochází odrůda máku setého Onyx. Je to potravinářská, modrá odrůda, která dosahuje velmi dobrých výnosů, což potvrdila během registracev letech 2004 a 2005. Výrazně vyšší výnos oproti kontrolním odrůdám zajistil Onyxu právo registrace již po dvou letech zkoušení. Vedle výnosu vyniká odrůda odolností vůči poléhání a velmi nízkým podílem hleďáků.

Společnost Mydlářka, a. s., je výhradně českou společností. V současné době mezi její činnosti patří například chov prasat, výkrm kuřat, chov slepic s produkcí konzumních vajec, obchod s minerálními hnojivy a přípravky na ochranu rostlin a obchod s rostlinnými komoditami.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *