Dozraje letos kukuřice?

Takovou otázku si kladou v letošním roce převážně pěstitelé z bramborářské oblasti, kteří si zvykli v posledních třech letech sklízet část ploch kukuřice na zrno s využitím všech dostupných technologií, ať již CCM, LKS či s klasickým dosoušením zrna. Letošní průběh jara a ve většině oblastí i opožděné setí kukuřice mnoho k optimismu, tolik potřebného v našem zemědělství, nepřidalo. K tomu se ještě přidalo výrazné ochlazení v polovině a koncem května, kdy noční minima oscilovala kolem bodu mrazu.

Ani začátek června nepřinesl očekávané zlepšení. V polovině 1. dekády června se ranní teploty pohybovaly pouze kolem 2 °C. Rovněž ještě počátkem 3. dekády června se ranní minima v porostech kukuřice pohybovala v některých oblastech stále ještě pod 5 °C. Tomu vcelku odpovídají i naměřené sumy teplot z některých našich referenčních stanovišť pro bramborářskou oblast. Například v Meclově ( okres Domažlice) činil schodek sumy teplot ke 14. 7. oproti průměru let 1997 – 1999 téměř 130 °C. Značná část porostů v této oblasti byla v tomto období poznamenána všemi známými příznaky postižení z chladu. Tyto projevy poškození z chladu odeznívaly postupně až koncem první dekády července, kdy noční teploty přesáhly 15 °C.
Výrazně lepší situace je u pěstitelů v řepařské a kukuřičné oblasti, zvláště u porostů, které se podařilo založit včas. Například na našem referenčním stanovišti v Chroustovicích je letos k 15. 7. suma teplot již o 50 °C vyšší, než byl průměr let 1997 – 99.
S červencovými teplotními rekordy naměřenými letos v Dyjákovicích ( okres Znojmo) koresponduje i dosažená suma teplot pro tuto oblast (referenční stanoviště Dyjákovičky), kde byla k 15. 7. překročena hranice úhrnu teploty od výsevu 1000 °C.
Z výše uvedeného je patrné, že navzdory malé rozloze naší republiky se jedná z hlediska klimatu o velmi členité a rozmanité území. A na otázku, zda bude možné využít i v okrajových oblastech pěstování kukuřice některé porosty ke sklizni na zrno, dají odpověď velmi přesné odhady, využívající údajů a informací o sumách teplot z referenčních stanovišť poradenské služby KWS Semena.
Pro porovnání uvádím v tabulce některé údaje ze zjištěných sum teplot na dvou referenčních stanovištích (Chroustovice – okres Chrudim a Meclov okres – Domažlice) letos a v období let 1997 – 99.

Stránku připravil Ing.Karel Kokaisl

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *