Kategorie:
Osivo
Štítky:

Díky rezervám zvládnou výpadek krmiv

Letošní suché počasí způsobilo na řadě ploch zaseté kukuřice zpomalení vývoje porostů a v některých oblastech se růst dokonce zastavil. O polovinu klesla produkce kukuřice na siláž, což ohrozí krmivovou základnu pro hospodářská zvířata, takže dopad na živočišnou výrobu v kombinaci s klesajícími cenami mléka bude velký. Ti, kteří mají zásoby krmiva z loňska, mají vyhráno, protože lze očekávat, že cena siláže poroste. Patří mezi ně i zemědělská společnost Starojicko, a. s., hospodařící v Moravskoslezském kraji.

„Dnešní Starojicko, a. s., hospodaří na 26 katastrálních územích, na rozhraní tří krajů na celkové výměře 3071 ha, z toho zabírají 821 ha trvalé travní porosty,“ začal popisovat podnik Milan Krumpoch, který je ředitelem a místopředsedou představenstva Starojicka, a. s., kde pracuje od roku 1983 jako agronom a posledních šest let jako ředitel.

Nízké výnosy objemných krmiv

„Ozimá řepka se loni sela za mokra, nepřidaly jí ani nálety škůdců, takže nakonec 100 ha řepky bylo založených pěkně, dalších sto bylo středních a zbylých sto hektarů špatných, což se projevilo i na výnosu. Ten byl rozkolísaný od 41 do 22 q/ha. Průměrný výnos byl 28 q/ha, což je v našich podmínkách špatný výsledek. Naopak dobře dopadly obilniny, které sice nedosáhly loňských rekordních výnosů, ale i tak dala ozimá pšenice přes 85 q/ha a ozimý ječmen 72,5 q/ha. Letošní rok je specifický v tom, že suché počasí na jaře zapříčinilo velmi nízké výnosy vojtěšky, vojtěškotrávy a travních porostů. Díky zásobám z loňského roku jsou naštěstí objemná krmiva pokryta na sto procent a krmivová základna pro hospodářská zvířata je u nás zachráněna,“ oddychl si ředitel podniku. „Z loňského roku máme zásoby kukuřičné siláže, takže nedostatek krmiva pro hospodářská zvířata nehrozí a vše plně uspokojíme z loňských rezerv,“ vysvětluje s tím, že za to podnik vděčí především schopným pracovníkům úseku krmivářství, kteří loni vše, co se sklidilo, zakonzervovali. „Protože čeho bývá moc, tím se má šetřit,“ dodal Milan Krumpoch s úsměvem.

Živočišnou výrobu rušit nebudou

„Cena mléka je katastrofální, pokles začal loni na podzim a trvá dosud. I my už jsme v současné době pod výrobními náklady mléka, to nás také vedlo k účasti na nedávné demonstraci farmářů v Bruselu. Snažíme se dělat, co se dá,“ dodal Milan Krumpoch, který se angažuje i v kontrolní komisi Zemědělského svazu za Moravskoslezský kraj, protože jak sám říká, hlas zemědělců z prvovýroby musí být slyšet. „Situace v krmivech a nízké výkupní ceny mléka vedou v řadě podniků ke zrušení chovu skotu, což je konec českého zemědělství. Lidé, kteří zuby nehty drží živočišnou výrobu, zajišťují, aby zemědělství bylo trvale udržitelné. Náš hospodářský výsledek ovlivňuje cena mléka. Zrušit živočišnou výrobu neplánujeme, uvědomujeme si její význam pro strukturu, respektive úrodnost půdy. Nechceme půdu drancovat, ale naopak ji zúrodňovat,“ konstatoval Milan Krumpoch.

Kukuřice je strategickou plodinou

Pro akciovou společnost Starojicko je kukuřice strategickou plodinou, ať už pro dojnice nebo pro bioplynovou stanici. „Bývalý agronom Starojicka Ing. Jiří Galia neustále hledal co nejvýkonnější a nejkvalitnější hybridy, které by byly vhodné pro vysokoprodukční dojnice, a tak začal spolupracovat už v 90. letech se ZEA Sedmihorky (pozn. red.: distribuční centrum osiv kukuřice KWS),“ vzpomíná Ing. Zdeňka Románková z KWS OSIVA, s. r. o. V roce 2002 byly poprvé založeny na pozemcích Starojicka kukuřičné poloprovozní pokusy s hybridy ze šlechtění KWS. „Zpočátku se celý zkoušený sortiment pro bramborářskou výrobní oblast sklízel na zrno, ale po výstavbě bioplynové stanice se zkoušejí především výnosové a kvalitativní parametry silážních hybridů pro skot a výrobu bioplynu. Bez přerušení získáváme cenné výsledky pro zemědělskou praxi již 14 let,“ vysvětlila Ing. Románková. Poslední tři roky zde probíhá i zkoušení sortimentu čiroku KWS, který je významným dietetickým doplňkem krmné dávky pro dojnice a dobře plynuje i v bioplynových stanicích. Od roku 2004, kdy KWS Osiva s. r. o. začala prodávat na českém trhu osivo řepky, zkoušíme výkonnost odrůd a hybridů KWS i u této důležité tržní plodiny. Od hybridů kukuřice požadujeme vysoký výnos, vysoký obsah škrobu, výbornou stravitelnost pro krávy a co nejvyšší výtěžnost metanu ze sušiny pro bioplynovou stanici, a to od hybridů KWS také dostáváme,“ konstatoval ředitel družstva. Starojicko  slouží také jako referenční stanoviště pro měření sumy efektivních teplot pro dozrávání kukuřice pro celou oblast Novojičínska a přilehlých okresů. Data se využívají i pro signalizaci náletu zavíječe kukuřičného. „Pokusy jsou pro podnik významné i tím, že díky zkoušení celého sortimentu KWS mohou držet krok s inovacemi u hybridů. Například Ronaldinio nahrazuje Kandis, Millesim a Agro Vitallo, což jsou i nosné hybridy pro Starojicko,“ řekla Ing. Románková.*

Více informací naleznete v Zemědělci v regionu č. 9/2015 věnovaném Moravskoslezskému kraji

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *