Déšť znemožnil sklizeň

Zemědělská akciová společnost Sloveč hospodařící na okrese Nymburk je místem tradičního setkávání pěstitelů kukuřice. Letos zde měla již podeváté proběhnout veřejná sklizeň kukuřice, kterou zorganizovala společnost VP Agro, spol. s r. o. Známé rčení „člověk míní a pánbůh mění“ se zde však plně potvrdilo. Déšť, který rozmočil půdu, znemožnil sklizňové technice vjet do porostu.

Přesto si pěstitelé, jejichž hojné účasti nezbránilo ani nevlídné počasí, odnesli řadu podnětných informací. Na semináři konaném pod stanem získali informace o možném boji se zavíječem kukuřičným a houbovými chorobami kukuřice, na poli se jim představilo téměř padesát hybridů. K vidění, bohužel bez praktického předvedení, byla zemědělská technika mnoha značek.
Široký sortiment hybridů
Akce pořádané společností VP Agro, která je významným prodejcem osiv kukuřice, lákají pěstitele především proto, že vždy představí nezvykle široký sortiment hybridů kukuřice. Vedle sebe se tu totiž nacházejí hybridy firem KWS, Pioneer, RAGT, Sempol, Syngenta a Rustica. Ve Slovči tak praktici mohli na jednom pozemku porovnat 47 hybridů. Pokud si odmyslíme déšť, mohly se letos všechny hybridy předvést v plné kráse. Loňský rok, kdy byla kukuřice významně poškozena zavíječem, potvrdil fakt, že insekticidní ochrana se i v kukuřici stává nezbytností. Jak k tomu vysvětlil Ing. Milan Prokop z VP Agro, ve Slovči bylo i letos na neošetřených porostech zjištěno 78% poškození.
Plochy kukuřice vzrostly
Právě zavíječ kukuřičný byl i v celorepublikovém měřítku jedním z nejvýznamnějších faktorů, které ovlivnily stav porostů. Jak ing. Prokop dále řekl, stejně jako na vyšším výskytu houbových chorob, tak i na zvýšení výskytu zavíječe má vliv nárůst ploch kukuřice. Letos se zvýšily asi o 10 000 ha na celkem 290 000 ha. Snížila se sice výměra silážní kukuřice, avšak na více než 70 000 ha narostla plocha zrnové kukuřice. Důvodem byl mimo jiné podzim, který nepřál zakládání porostů ozimých obilnin, a rovněž časté napadení ozimů virózami, což vedlo k zaorávkám. Právě na pozemcích v minulé sezóně původně určených ozimům tak dostala příležitost kukuřice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *