Co ohrožuje rostlinnou produkci?

V Dolních Dunajovicích proběhl odborný seminář POHLED PŘES HRANICE na téma Patogenní organizmy a mykotoxiny – rizikové faktory ohrožující rostlinnou produkci. Podle zprávy FAO je 25 % světové produkce obilovin ročně napadeno mykotoxiny. Rok 2014 byl kvůli vlhkému počasí velmi významný co se výskytu mykotoxinů v kukuřici týče, proto se na semináři odborníci shodli na tom, že rostlinolékařská péče realizovaná formou integrované ochrany rostlin je nedílnou součástí udržitelného zemědělství.

Záměrem semináře bylo informovat veřejnost o aktuálních problémech při zabezpečování zdraví rostlin a rostlinných produktů jako zdroje pro výrobu bezpečných potravin a krmiv při respektování ochrany zdraví lidí, zvířat a životního prostředí.

Akci uspořádala v březnu Česká společnost rostlinolékařská, ve spolupráci s Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Integrierten Pflanzenschutz, Slovenskou rastlinolekárskou spoločnosťou a Ministerstvem zemědělství ČR a Agrární komorou ČR.

Zahájení se ujal Ing. Vladimír Řehák, CSc., předseda České společnosti rostlinolékařské, který zdůraznil význam ochrany rostlin. „Škodlivé organizmy způsobují 36,4 % ztrát produkce v rostlinné výrobě, z toho 12,3 % připadá na choroby.V roce 1963 byl počet chorob, proti nimž se uskutečnila chemická ochrana, přibližně 60 a ošetřovalo se proti 94 škůdcům. V roce 2012 už se chemická ochrana uskutečnila proti 215 chorobám a 442 škůdcům,“ zdůraznil s tím, že na 75 % zemědělských ploch se pěstují pouze čtyři skupiny plodin, vzniká tak vedlejších vliv škodlivých organizmů, jako jsou mykotoxiny. „Také skladištní škůdci snižují kvalitu uskladněných rostlinných produktů a zvyšují riziko šíření přenosu chorob na lidskou populaci,“ dodal. Ing. Řehák také poukázal, že podmínky pro skladování v řadě zemědělských podniků neodpovídají hygienickým požadavkům. Na šíření škodlivých organizmů a jejich škodlivost má podle předsedy České společnosti rostlinolékařské vliv zejména globalizace a mezinárodní šíření, tlak trhu, ale i změny klimatu a dotační politika.*

Více informací naleznete v některém z pšíštích čísel týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *