Co je nového ve světě bioproduktů

Německo se připravuje na jeden z předních mezinárodních veletrhů bioproduktů BioFach 2006. Kromě nejširší nabídky biopotravin všeho druhu slibuje také jedinečné přehlídky ekologických vín a přípravků z přírodní kosmetiky.To vše bylo obsahem konference předcházející samotnému veletrhu, která proběhla v Praze koncem loňského roku.

Místem konání veletrhu BioFach 2006 bude veletržní centrum Norimberk, kde se vše uskuteční v druhé polovině února tohoto roku. Hlavními tématy akce budou nejdůležitější trendy a novinky z biosvěta, rozrůstání trhu přírodní kosmetiky a pozornost bude věnována také Polsku, které bylo vyhlášeno zemí roku 2006. V rámci veletrhu ekologických vín se veřejnost může těšit na udělení Mezinárodní ceny vína. Z celého světa se zde sjede na 2 070 vystavovatelů, což je podle pořadatelů více než bylo na loňském ročníků BioFach 2005. Pořadatelé také předpokládají vetší zájem, a to zejména ze strany odborných návštěvníků. Těch se vloni přijelo podívat 33 002 (34 % z toho byli návštěvníci zahraniční).
Biotrh celosvětově expanduje
Ekologické zemědělství a produkce biopotravin či biokosmetiky je ve světě v současné době rozvíjejícím se odvětvím. Prodej bioproduktů roste zejména v západoevropských zemích, ale významný je také růst trhu v USA, Japonsku, Číně, Indii nebo Thajsku.
Podíl biopotravin na celkovém potravinářském trhu činí např.ve Francii 1,3% a obchody s přírodní stravou neustále zaznamenávají nárůst obratu. Podle studie německo-francouzské poradenské firmy Ecozept ve francouzských biosupermarketech došlo v roce 2004 až k 17% navýšení obratu. Přitom jsou ceny podstatné části biopotravin ve Francii přibližně o 30 % vyšší než například v Německu.Ve Velké Británii činil roční nárůst biotrhu v roce 2004 kolem 10 %. Poptávka po biopotravinách se zde za posledních deset let zdesetinásobila. Naproti tomu se zmenšila pěstební plocha využívaná k ekologickému zemědělství, která v roce 2004 odpovídala 4 %. V Rakousku hospodaří biologicky každý desátý zemědělec. Kolem 20 000 podniků obdělává celkem 13,5 % zemědělské plochy. Na domácím trhu se biopotraviny podílí 4 %, avšak cílem Bio Austria (svazu zastřešujícího biozemědělce) je do roku 2008 tento podíl zdvojnásobit na 8 %.Ve Švýcarsku vzrostl biotrh v roce 2005 sice mírně – o 3 %, ale v mezinárodním srovnání se Švýcarsko řadí na třetí místo v počtu biologicky hospodařících podniků (11 %) hned po Lichtenštejnsku a Rakousku. A jak to vypadá s biotrhem v samotném Německu? Rok 2004 byl prý nadmíru úspěšný. Ekologická pěstební plocha se zvětšila na 760 000 ha, což odpovídá 4,5 % zemědělsky využívané plochy a 4 % podniků zabývajících se ekologickým zemědělstvím. Obchod se zdravou výživou tak oproti předchozímu roku posílil o 15%.
V České republice je produkce a prodej biopotravin v porovnání s předchozími zeměmi nižší. Se vstupem do EU se sice výrazně zvýšil dovoz biopotravin a také trh zaznamenal růst, ale možnou překážkou dalšího růstu je u nás stále nedostatečná informovanost spotřebitelů o výhodách ekologického zemědělství a spotřebách biopotravin. Významnou roli přitom také hraje vyšší cena zboží, neboť biovýroba představuje mnohem více lidské práce a času Také technologie výroby je náročnější. Celkově podíl spotřeby biopotravin v České republice dosahuje 0,1%. Počet podniků hospodařících ekologicky na našem území roste pomalu, přibližně o 3,26 % ročně.V roce 2004 v tomto odvětví působilo 836 podnikatelských subjektů.
Polsko prožívá ekologickou revoluci
Zemí roku veletrhu BioFach 2006 bylo vyhlášeno Polsko. Podle Zprávy o ekologickém zemědělství v Polsku z května 2005 tato nová členská země EU prochází „ekologickou revolucí“. Mezi lety 1999 a 2000 se díky vyplácení plošných subvencí rázem ztrojnásobil počet biozemědělců. a od té doby lze v tomto odvětví spatřovat každoroční nárůst. V roce 2004 zaujímala v Polsku plocha ekologicky obhospodařované půdy 83 000 ha. Do konce roku 2006 se má ještě rozšířit na celých 200 000 ha z celkové rozlohy zemědělsky využívané půdy 16,2 mil ha. Počet biologicky hospodařících podniků se z 2286 v roce 2003 zvětšil o 65 %, na 3760 na konci roku 2004. Dobrá polovina těchto podniků dosahuje velikosti mezi 5 a 20 ha. Větší farmy s 50 až 100 ha jsou zastoupeny pouze 7 %. Vždy 47 % certifikované bioplochy se používá jako orná půda a zelená plocha, 5 % činí plochy na pěstování ovoce a bobulového ovoce a na 1 % se pěstuje zelenina. Bioprodukty se v současné době prodávají prostřednictvím přímého prodeje nebo ve specializovaných prodejnách., kterých v Polsku existuje asi 300.
O dodržování biosměrnic EU se v Polsku stará šest kontrolních stanic, z nichž největší jsou Ekogwarancja PTRE a Agrobiotest. Mimoto existují i aktivní mezinárodní certifikační organizace jako holandský SKAL. Stejně jako v Evropě jsou všechny polské biopodniky jednou ročně podrobovány inspekci. Jako biologické pak smějí být označeny pouze ty produkty, které pocházejí z takto kontrolovaných podniků. Mnoho biopodniků je navíc členem jednoho ze tří svazů ekologických pěstitelů. Nejznámějším a nejstarším svazem je Ekoland, který v Polsku na začátku 90. let nastartoval ekologický rozvoj.
Přírodní kosmetika má na trhu své místo
Poměrně velký úspěch v poslední době zaznamenává také trh s přírodní kosmetikou. Předností biokosmetiky je skutečnost, že je vyráběna pouze z přírodních preparátů. Jako základ se používají bohaté rostlinné oleje a tuky. Uživatelé přikládají velký význam přírodnímu účinku rostlin jako aloe vera, calendula nebo růže. Pro mnohé kupující je zase rozhodující fakt, že se vyrábí bez pokusů na zvířatech. Ať už mají uživatelé důvod pro její koupi jakýkoliv, producenty může těšit stále rostoucí obrat, který v německém biomaloobchodě do poloviny roku 2005 zaznamenal o 18 % vyšší nárůst než v roce předchozím. Přírodní kosmetika tak zaujímá 3 – 6 %trhu.
Široká nabídka biovín
Na letošním BioFachu si také přijdou na své příznivci vín, neboť právě biovínu zde bude věnován samostatný specializovaný veletrh. Firem nabízejících víno, sekt a šampaňské se zde sjede z celého světa 250. Nebudou mezi nimi chybět zástupci zemí jako jsou Itálie, Francie, Španělsko, Argentina, Chile, Řecko, Turecko či Maďarsko. Každý z biovinařů se může v rámci veletrhu zúčastnit soutěže o Mezinárodní vinařskou cenu BioFachu 2006, která se zde bude udělovat již po osmé. Oceňována budou mezinárodní špičková vína z ekologické produkce v kategoriích bílá, červená, růžová, šumivá a dezertní.
Mezinárodní trh s biovínem se v posledních letech vyznačuje nadprodukcí, což přirozeně způsobuje vyšší tlak na ceny. To může být potěšujícím faktem zejména pro spotřebitele, neboť ceny biovín tak zůstávají konstantní, nebo dokonce klesají. Také rozdíl oproti cenám konvenčních vín se stále zmenšuje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *