Choroby pat stébel v České republice

Choroby pat stébel jsou z důvodu zavádění bezorebných technologií, nedostatků ve zpracování půdy a pěstování pšenice po pšenici stále aktuálním problémem. V roce 2015 byl výskyt v některých oblastech ČR vysoký a vzhledem k dlouhému teplému podzimu se dá podobná situace předpokládat i v letošním roce. Houboví původci chorob pat stébel ozimé pšenice jsou Oculimacula yallundae a Oculimacula acuformis (stéblolam), Rhizoctonia cerealis (kořenomorka, dnes Ceratobasidium cereale), zástupci rodu Fusarium, Microdochium nivale (plíseň sněžná), Gaeumannomyces graminis a Helminthosporium sativum (dnes Cochliobolus sativus).

V roce 2015 byly choroby pat stébel na některých lokalitách České republiky závažným problémem. Ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni (VÚRV) bylo vyhodnoceno celkem 32 vzorků pšenice a ječmene ze 13 okresů a 18 lokalit v ČR na přítomnost chorob pat stébel. Nejčastěji byli izolováni zástupci rodu Oculimacula (66 % vzorků). Ve více než polovině vzorků (53 %) byli zjištěni zástupci rodu Fusarium. Původce plísně sněžné (Microdochium nivale) byl determinován ve 28 % vzorků a Rhizoctonia spp. v necelých 10 % vzorků.

Dlouhý a poměrně teplý loňský podzim zvyšuje pravděpodobnost výskytu některých houbových chorob, zejména chorob pat stébel. Včasné ošetření ve fázi BBCH 31–32 je základem k úspěšnému potlačení stéblolamu. Je třeba zaměřit pozornost na rezistentní kmeny původce stéblolamu Oculimacula yallundae a O. acuformis k prochlorazu, jistě se vyskytují i v ČR, jen o nich ještě nevíme. Autorky článku, který vyjde v časopise Úroda, Mgr. Jana Palicová, Ph.D., a Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., z VÚRV proto doporučují volit spíše z následujících účinných látek: boscalid, prothioconazole, metrafenone, cyprodinil a epoxiconazole.*

 

 

Více informací přinese časopis Úroda v článku Mgr. Jany Palicové, Ph.D., a Mgr. Aleny Hanzalové, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně s názvem  Choroby pat stébel ozimé pšenice a rezistence k fungicidům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *