Češi se na Techagru neztratili

Převážnou většinu ocenění Grand Prix na veletrhu Techagro, který se konal na konci dubna v Brně, získaly hlavně české výrobky. Patriotismus hodnotitelů zde však zcela určitě nehrál rozhodující roli. Výrobci se v konkurenci 46 přihlášených exponátů prosadili především zajímavými inovacemi, chytrými nápady a prokazatelnými úspěchy při prodeji nejen u nás, ale i v zahraničí.

Zabývat se všemi exponáty na těchto stránkách prakticky není možné. Jen katalog k veletrhům přesáhl 360 stran. Stejně tak není možné věnovat se podrobněji technice. Veletrh byl přece jen určen k tomu, aby si lidé exponáty prohlédli osobně a vyslechli si odborný výklad z úst povolaných. Budeme se tedy věnovat především pavilonu C, kde mohli návštěvníci najít mimo jiné osiva, hnojiva a stánek výzkumných ústavů.

Trh si určí odrůdy

Podle vůně čerstvě pečeného chleba (z odrůdy Sulamit a Aranka) bylo snadné trefit k expozici akciové společnosti Selgen, která vedle svojí standardní nabídky osiv přivezla i některé novinky. Mezi pšenicemi to byla odrůda pekařské jakosti B – Meritto, vynikající vysokým výnosem, mrazuvzdorností a plasticitou. „V letošním roce by měla mezeru, kterou máme ve skupině A, zaplnit nová ozimá pšenice Darwin ze šlechtění německé firmy Saatzucht Firlbeck,“ prozrazuje Ing. Jan Krouský a naznačuje, že další odrůdy jsou zatím v prvním a ve druhém roce státních zkoušek. Hodně si firma slibuje od sladovnického ječmene dánského původu Sebastian, který momentálně vstupuje do třetího roku státních odrůdových zkoušek. Upozornil na sebe především špičkovou sladovnickou jakostí.
Selgen tradičně nabízí mnoho odrůd ovsů. Protože jde o plodinu, která se u nás nepěstuje na rozsáhlých plochách, nezbývá něž pro ni najít uplatnění také v zahraničí. To se podařilo u šlechtitelské novinky Atego, náš časopis se proto rozhodl udělit této odrůdě svoje ocenění. Hovořily pro něj podle Selgenu nejen mimořádné výsledky u nás, ale také ve farmářských zkouškách v Německu, kde se stal jednou z nejžádanějších odrůd. Svoje kvality prokazuje také ve slovenských, rakouských i polských státních odrůdových zkouškách. Mezi jeho hlavní přednosti patří vysoký výnos a zároveň odolnost proti poléhání.
„Oproti zahraniční konkurenci máme jednu velkou výhodu – naše odrůdy disponují žlutým zrnem a obecně vyšším obsahem bílkovin,“ prozrazuje ing. Krouský. K vývoji v semenářském sektoru po vstupu do Evropské unie na závěr podotýká: “Určitě se zvýší počet odrůd nabízených na našem trhu, ale je třeba zvážit všechna rizika pěstování takových novinek a sledovat výsledky doporučování odrůd. Navíc se v České republice značná část těchto materiálů v minulosti zkoušela a svoji vhodnost pro naše podmínky nepotrvrdila.“
Naproti sídlící Cebeco Seeds, s. r. o., představilo mimo jiné letos povolenou novinku pšenici Hedviku, jakostní skupiny B. „Je to odrůda, která se hodí do všech oblastí pěstování, s výborným zdravotním stavem, dobrou odolností vůči vyzimování,“ uvedl Ing. Václav Blažek, CSc., s tím, že je vděčná za teplé oblasti. Upozornil také na „áčkové“ pšenice Ilias a Karolinum registrované v minulém roce.
Firmy Saaten-Union CZ, s. r. o., a OleoBrass, s. r. o., se prezentovaly v jedné expozici. Jak uvedl jednatel Ing. Marian Špunar, mají také společné majitele. Vedle pšenice Globus s jakostí A, novinky loňského roku, na stánku prezentoval také hybrid ozimé řepky Vectra, který se vyznačuje nízkým obsahem kyseliny erukové a glukosinolátů. Mimo jiné se ji také firma rozhodla přihlásit do soutěže o Grand Prix Techagro. Další novinkou byla liniová odrůda Lisek, vyznačující se dobrou zimovzdorností a vysokou olejnatostí.
Z trochu jiného soudku byla nabídka Osevy, a. s., Bzenec, která představila dvě novinky českých čejčských hybridů kukuřice, a sice Cenzus (FAO 300) a Cefran (FAO 350). Jak uvedl manager společnosti Vladislav Sedlák, firma před rokem zavedla ve spolupráci se společností Syngenta 100% aplikační proces při moření, který se jim velmi osvědčil.
Za zmínku by jistě stály i expozice ostatních firem. Oseva PRO, s. r. o., například přišla v letošním roce s bělosemennou odrůdu máku Sokol, Selekta, a. s., a Soufflet Agro, a. s., představily ve společném stánku odrůdy sladovnického ječmene. Jarní tritikale Legalo polské šlechtitelské firmy Danko Hodowla Roslin nabízela Oseva, Agro Brno, spol. s r. o. Vyniká vyšším výnosem a vzhledem ke svému střednímu vzrůstu i odolností proti poléhání.

Výzkum společně

Tradiční byla také společná expozice čtyř výzkumných ústavů. Na první pohled upoutala prezentací programu Agrokrom GIS z produkce Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s. r. o. V oblasti šlechtění připravují odrůdu sladovnického ječmene Respekt, který by měl sladaře zaujmout čirostí sladu. Výzkumný ústav pícninářský, s. r. o., Troubsko se naopak představil minoritními plodinami, například čičorkou pestrou Erosa či světlicí barvířskou Sabina. Brambora s modrou dužninou s předběžným názvem Valfi, která je zatím druhým rokem ve státních odrůdových zkouškách, dominovala expozici Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s. r. o. Šlechtitelé si od ní slibují speciální použití v pohostinství. Agritec, výzkum šlechtění a služby, s. r. o., Šumperk se zaměřil na přadný a olejný len a konopí, plodiny která umožňuje i další než obvyklé využití, například jako paliva či netextilní zpracování. Zajímavou novinkou pak byly polní fazole Petra a Diana slovenské provenience, které u nás Agritec zastupuje. Jejich výhoda spočívá v tom, že nepotřebují speciální sklízecí stroje na podřezávání a mlácení, ale dají se sklízet normálním kombajnem.

Hnojiva pro specialisty

Klasická bílá lodička v modrém poli a nápis Yara je novým logem firmy Yara Agri Czech Republic, s. r. o., bývalé Hydro Czech Republic. Ve výrobě kvalitních hnojiv však podle Vojtěcha Kovaříka pokračuje. Firma představila novou řadu vysoce koncentrovaných hnojiv, která vyrábějí v Anglii. Jsou charakteristická tím, že obsahují jeden prvek, jenž je zastoupený v koncentraci 500 – 700 gramů na jeden litr. Jde o měď, zinek a mangan. Hnojiva jsou určena především pro farmáře, kteří mají s danou živinou v některé lokalitě problémy a pohybují se ve vysokých výnosových hladinách. Firma nabízí i komplexy pro jednotlivé plodiny.
Hnojiva především z produkce Lovochemie, a. s., představovala ve svém stánku společnost Agrofert Holding, a. s., s důrazem na hnojiva se sírou. Zvláště pro menší zemědělce pak byla určen Agrofert Farm Plan – software na sestavování plánu hnojení, evidenci chemické ochrany a výpočet bilance živin. Program zvládne i číslování pozemků pode systému AICS a nitrátovou směrnici.

Bez ztráty kytičky

Jaký byl celkový dojem z trojice veletrhů Techagro, Animal Vetex a Silva Regina? Veskrze pozitivní, organizace od zahajovacích fanfár do večerky klapala bez chybičky. Kdo se na chvíli odtrhl od strojů, mohl si v lesnickém pavilonu dopřát kuchyni z divočiny a prohlédnout si mistrovsky zpracované lovecké nože nebo si zastřílet na trenažeru. Nechyběla ani tradiční výstava dravých ptáků a naopak, stánky s lepidly a zbožím všeho druhu jsem na brněnské ploše nezaregistroval.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *