Cena slunečnice letos zřejmě bez změny

Cena nažek slunečnice se proti minulému roku zřejmě nebude výrazně měnit, zaznělo na setkání pěstitelů slunečnice v Lounech. Kromě jiného také proto, že produkce této plodiny celosvětově narůstá. Ekonomicky zajímavá by ale mohla být produkce odrůd high-oleic. Na trh se také dostává hybrid odolný k sulfonylmočovině, i když se tato vlastnost oficiálně neuvádí – kvůli malým plochám v České republice se tuto kombinaci nevyplatilo registrovat.

V tuzemsku se bude letos sklízet podle dosavadních odhadů asi 110 tisíc tun slunečnicového semene, uvedl na semináři Ing. Božetěch Málek ze Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin ČR (SPZO). Jak dodal, zpracovatelské kapacity jsou pro 45 až 50 tisíc tun komodity a v republice zůstává odhadem 20 tisíc tun z minulé sklizně. „Konečné slovo ovšem bude mít dopad dešťů,“ zdůraznil.
Ing. Libuše Hlávková z akciové společnosti Oleaspol naznačila, že letos neočekává žádnou významnou změnu ve výkupní ceně slunečnice, která se loni pohybovala kolem 5700 Kč/t. Podle Vladimíra Rajma, předsedy představenstva Rolnického družstva Dobroměřice, kde po semináři proběhla prohlídka pokusů, je ale tato cena krajně nevyhovující. Slunečnici letos pěstují na 126 hektarech, loni sklidili tři tuny semen z hektaru. „S touto plodinou jsme začali v roce 1993 za cenu kolem 8000 korun za tunu,“ dodal.
Ing. Hlávková se přitom obává dalšího poklesu ceny v závislosti na kurzu eura a také v důsledku levné produkce z Ukrajiny. Cenu za high-oleic komoditu přímo neuvedla, ale předpokládá, že by mohla být zhruba o 1500 Kč/t vyšší (toto navýšení platilo, když byla cena běžné slunečnice 6000 Kč/t).

Celosvětově zřejmě více
Podle dosavadních odhadů (zpravidla bývají korigovány směrem dolů) se letos bude slunečnice celosvětově sklízet z 32 mil. ha, přičemž loni to bylo 30,46 mil. ha, uvedl Ing. Málek. Její cenu by mohla do určité míry ovlivnit produkce našich vzdálenějších sousedů. V Rusku se sice očekává pokles sklizně na 6,1 mil. tun (a zároveň růst zpracování), ale na Ukrajině se naopak předpokládá mírný růst na 4,8 mil. tun. Nárůst se očekává také u dalšího významného hráče – v Argentině, kde ale stoupá zpracování na olej.
V zemích EU-25 se produkce slunečnice také oživuje (zvláště ve Španělsku), protože řepka se ve velké míře zpracovává na MEŘO. Proto plocha slunečnice narostla podle Ing. Málka asi o sedm procent na 2,15 mil. ha. Celková letošní produkce těchto států zatím není zcela jistá, očekávalo se 4,08 mil. tun, což by znamenalo navýšení o 0,33 mil. t.
Růst produkce a světových zásob slunečnicového oleje přinesl pokles jeho ceny (zhruba o 1000 Kč/t v červnu), což ale zvedlo poptávku například ze strany fast-foodů. Pro ty je jeho výkup výhodnější, slunečnicový olej totiž proti řepkovému lépe snáší tepelnou zátěž. Mnoho zemí jej také vyváží, nárůst světového exportu v období říjen 2005 až září 2006 dosáhl 41 %. Předpokládá se také, že země EU-25 navýší import ve stejné období o 36 % na 1,12 mil. t.
Nedá se proto očekávat, že by se výrazněji projevil mírný tuzemský výpadek v produkci řepky. Podle Ministerstva zemědělství ČR se jí letos sklidilo zhruba 890 000 tun (loni to bylo 769 377 tun) při mírném nárůstu ploch a průměrného výnosu. Ing. Martin Volf, ředitel SPZO, odhaduje, že asi 125 000 tun komodity překročí normu kvůli porostlosti (až 80 %) a následnému rychlému nárůstu volných mastných kyselin. „Takovou produkci je potřeba dosušit, rychle podchladit a co nejdříve zpracovat,“ doporučil.

High-oleic jako alternativa
Pro pěstitele by bylo možným východiskem pěstování odrůd slunečnice s vysokým obsahem kyseliny olejové. Při jejich pěstování je třeba včasné dohody s odběratelem. Velmi slibně se v této oblasti podle Ing. Marka Povolného z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jeví loni zaregistrovaný PR64H61, který ve zkouškách často dosahoval 80% obsah kyseliny olejové. Jak ale dodal, tyto pokusy jsou dvakrát ošetřovány fungicidem, poprvé ve fázi šesti listů, podruhé na konci květu a síťují se proti poškození ptáky.
Ing. Volf doplnil, že kromě odrůd registrovaných u nás jsou k dispozici čtyři až pět hybridů z evropského katalogu, jejichž pěstování je v horších podmínkách rizikové.
Kromě odrůd linoleic (obvyklých) a high-oleic (s vysokým obsahem kyseliny olejové) se v USA pro využití při produkci hranolků pěstují také mid-oleic typy, jejichž nažky obsahují 65 až 70 % kyseliny olejové, informoval Ing. Povolný.

Staronový škůdce na Moravě
V letošním roce se na lehkých, výhřevných půdách na pomezí se Slovenskem objevil ve slunečnici staronový škůdce potemník písečný, upozornil Ing. Málek (pozn.: podrobnější informaci přineseme v Úrodě č. 10). Brouk a jeho larvy poškozují žírem především kořenové krčky, semena a dolní listy. Vážné škody ale nepůsobí, na rozdíl požeru zvěře, kvůli kterému musely být letos plochy nejčastěji zaorávány. O některé problémy se ale může postarat také agronom, například pokud hnojí pod patu velkou dávkou. „Slunečnice je hodně citlivá na koncentraci solí v oblasti kořenů,“ varoval Ing. Málek. Dále zdůraznil, že by se při setí neměla překračovat doporučovaná rychlost 5 km/hod.
Velkou roli hraje včasná ochrana proti houbovým chorobám. Problematická je plíseň slunečnicová, proti které u nás není registrován žádný přípravek. Základem je tedy prevence: zdravé osivo odrůdy odolné vůči evropským rasám této choroby, dostatečný časový odstup a setí na stanoviště, která nejsou vlhká a studená.
Jak upozornil Ing. Karel Říha z ÚKZÚZ, při chemické ochraně (dovoz mořeného osiva) je třeba vzít v úvahu, že v Evropě se již objevily dvě rasy plísně (703 a 710) rezistentní vůči metalaxilu (a některým jeho derivátům), a to v důsledku vysokého používání této látky. Dodal, že přenos choroby sice probíhá především osivem, ale také z půdní zásoby, protože kvůli změně klimatu plíseň přezimuje. Důležitá je proto také likvidace hostitelských plevelů. „Masivní první výskyt choroby měl v provokačních pokusech za následek až 78% ztráty,“ uvedl s tím, že se v České republice již budou registrovat pouze odrůdy rezistentní k evropským rasám této choroby. Důrazně také varoval před dovozem osiva původem z mimoevropských zemí, protože by to mohlo způsobit rozšíření nových ras.
Závěr semináře proběhl jako tradičně na pozemku, kde byly pro porovnání vysety jednotlivé odrůdy slunečnice. Bylo vidět, že předešlé deště měly vliv na zdravotní stav rostlin, ale zatím nijak kritický. Úbory se již nacházely v citrónové zralosti, na jejich okrajích se místy objevilo napadení alternárií. Některé odrůdy byly masivně napadeny fómou, jedna dokonce téměř úplně vyzobána ptactvem.
Na poli také zazněla neoficiální informace, že nový hybrid PR63E82 (nahrazuje PR63A82) je rezistentní vůči sulfonylmočovině (tribenuron-methyl, obsažený například v přípravku Granstar 75 WG). Pro Českou republiku ale tato kombinace nebude registrována kvůli malým plochám, jinak je tomu například v Maďarsku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *