Cena pro novou řepku

Cenu časopisu Úroda na letošním veletrhu Techagro letos získal Orex, ozimá řepka z tuzemského šlechtění. Časopis tuto cenu uděluje za inovaci v rostlinné výrobě. V případě letos v lednu registrované liniové odrůdy Orex hrál hlavní roli fakt, že jde o první dihaploidní odrůdu ozimé řepky z tuzemského šlechtění.

Jde o výsledek práce firem ze sdružení Česká řepka, registrace proběhla v lednu letošního roku. Udržovatelem odrůdy je OSEVA vývoj a výzkum s. r. o., na tuzemském trhu ji zastupuje SELGEN, a. s., na šlechtění se podílel také Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.,  (VÚRV).
Jedním z hlavních přínosů dihaploidizace je zkrácení šlechtitelského procesu. Postup spočívá v tom, že se rostlinám F1 generace po nakvetení odeberou pylová zrnka, jež se v laboratorních podmínkách přemění v plnohodnotné rostliny, které ale mají jen poloviční sadu chromozomů, jde tedy o haploid. Dalším zásahem se jeho sada chromozomů zdvojnásobí, čím se zároveň získá homozygotní jedinec (má obě sady shodné). Šlechtitel si tak ušetří několik let imbreedního šlechtění. Další podrobnosti nám prozradila Ing. Ivana Macháčková ze šlechtitelské stanice společnosti Selgen v Chlumci nad Cidlinou, která se na vzniku nové odrůdy také podílela. Zastihli jsme ji přímo na veletrhu.

Jak šlechtění probíhalo?
Základní křížení proběhlo v Osevě. Poté putovala část osiva do VÚRV, kde metodou mikrospor vytvořili dihaploid. Na tento postup ústav vypracoval metodiku, která je oproti minulým rokům je zdokonalená. Celá tato práce je podporovaná grantem Národní agentury pro zemědělský výzkum. Finální rostliny výzkumný ústav předal zpátky Osevě, která je namnožila. Poté nastoupilo vlastní zkoušení v pěstebních podmínkách, které se týká výkonu. To probíhá na více lokalitách, včetně naší. Z množství dihaploidních rostlin se vybírá ta nejvhodnější, nejvýkonější, nejzdravější a tak dál. Sleduje se vlastně chování odrůdy v regionech a různých pěstebních podmínkách.

Kolik času bylo ke vzniku nové odrůdy potřeba?
Vyšlechtění normální liniové odrůdy trvá zhruba deset let. Dihaploidizací se šlechtitelský proces zkrátí asi o tři roky. Můžeme tedy počítat, že trvá pět až šest let, než nová odrůda vstoupí do registračního pokusu. Nelze nicméně přeskočit fázi zkoušení v polních podmínkách ani namnožení osiva v technické nebo prostorové izolaci. Řepka je cizosprašná, musí se pracovat s izolací, což je zpravidla polyetylenový nebo papírový perforovaný sáček.

Čím je Orex zajímavý?
Od začátku nás zaujal výnosem. Poté se z jednotlivých dihaploidních linií vybírala ta, která měla navíc dobrou kvalitu, to znamená obsah oleje a nízký obsah glukosinolátů. Má velmi dobrý zdravotní stav. K tomu přibyly další bonusy, je například nižší, má tedy velmi dobrou odolnost vůči poléhání. Výhodou je, že není úplně nejranější, takže se vyhne jarním mrazíkům, které někdy dělají u raných odrůd potíže. Rozhodující je ale výnos oleje, semen a s tím související výnos oleje. V registračním pokusu je v konkurenci celkem těžké prorazit a Orex měl od začátku výrazně dobrý výnos.

Chystáte další odrůdy?
Stále se snažíme o nové odrůdy, někdy úspěch přijde dříve, jindy později, ale musí se na tom neustále pracovat. Je to kontinuální proces, který trvá deset let a stále se musejí přinášet nové materiály, aby šlechtění pokračovalo.

Dá se odhadnout, jaká je úspěšnost šlechtění, kolik se jich nakonec podaří registrovat?
Nemám to přesně spočítané. Každoročně u nás děláme 12 000 jednotlivých izolací rostlin prvních tří generací. Do registračních pokusů se každoročně přihlašuje čtyři až pět materiálů. Někdy se podaří registrace za rok, jindy jednou za čtyři roky.

Odkud berete materiály pro šlechtění?
Něco jsou vlastní rozpracované materiály, další poskytuje genofond, pocházejí například ze světových zdrojů. Protože šlechtění na stanici probíhá od roku 2000, máme vlastní rozpracované polotovary, které jsou zvláštní v nějakém znaku a používají se jako rodičovské komponenty.

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský odrůdu charakterizuje takto: Orex je polopozdní odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů. Rostliny jsou nízké až středně vysoké, středně odolné proti poléhání před sklizní. Odrůda je středně odolná proti napadení plísní šedou, středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení sklerotiniovou hnilobou, středně odolná proti napadení černěmi řepky a středně odolná proti napadení verticiliovým vadnutím. V rámci sortimentu liniových odrůd je výnos semene vysoký, výnos oleje vysoký, hmotnost tisíce semen středně vysoká. Obsah oleje v semeni je nízký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní. Obsah N-látek v semeni je nízký až středně vysoký.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *